onsdag 21 december 2016

God jul från Kultur Skåne - och ett spännande nytt år 2017!

Vi önskar er alla en god jul!
Det har varit en intensiv och rolig höst för oss som arbetar med den regionala biblioteksverksamheten på Kultur Skåne. Vi har träffat många av er på bibliotekschefsmöten, nätverksträffar, konferenser och utbildningar, och vill tacka er för ett fint samarbete under året. Det är otroligt inspirerande och stimulerande att få arbeta tillsammans med er alla på folkbiblioteken i Skåne.


Nyheter 2017
Under hösten har vi tillsammans med er lagt grunden till några förändringar som kommer att genomföras under 2017.

måndag 19 december 2016

Rapport: Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats

För dig som arbetar med bokprat - eller som bara är allmänt intresserad av läsfrämjande arbete för barn: nu finns rapporten Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats att beställa. OBS! Innehåller även studiematerial!

Aktuell forskning om folkbibliotekens arbete för nyanlända

Idag kom en första delrapport i ett pågående forskningsprojekt vid Bibliotekshögskolan i Borås, "Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända - om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar" av Ola Pilerot och Frances Hultgren.
Här beskrivs och analyseras svaren från en enkät som gått ut till bibliotekspersonal som arbetar med nyanlända i Upplands län och Dalarna under november i år.

onsdag 7 december 2016

Rosengårdsbibliotekets guide för att starta språkkafé/läxhjälp

Under det senaste mötet med mångspråksnätverket i Skåne, så fick vi ta del av denna guide från Rosengårds bibliotek, som har goda erfarenheter av att språkkaféer och läxhjälp. De har gjort denna utmärkta guide för er som vill starta något liknande på ert bibliotek, som vi gärna vill dela till fler.
 
Guide för att starta upp språkkafé/läxhjälp
För att starta upp ett nytt språkkafé, läxhjälp eller annan volontärverksamhet är det viktigt att tänka på följande:

måndag 5 december 2016

Inspiration i mångspråksverksamheten


Sent omsider kommer här en liten rapport från ett fantastiskt roligt och lärorikt möte med Kultur Skånes mångspråksnätverk i Hässleholm den 15 november.

Ett fyrtiotal biblioteksanställda som arbetar med mångspråk på bibliotek från hela Skåne var på plats för att dela kunskaper och erfarenheter om arbetet med språkcaféer på biblioteken.

torsdag 24 november 2016

Ett eget rum på Höllvikens bibliotek


 


Snart slår dörrarna upp för 9-13-åringarnas eget rum på Höllvikens bibliotek. Projektet "Ett eget rum" fick utvecklingsbidrag från Kultur Skåne 2015, och den 1 december är det dags för invigning.
 
Utanför de stora fönstren lägger sig frosten över gräset, men inne på Höllvikens bibliotek håller en mysig djungelmiljö på att ta form. Ett rum precis innanför entrén med fönster från golv till tak, som tidigare inrymde turistbyrå, ska snart bli 9-13-åringarnas eget rum i biblioteket. Barn i Höllviken har själva varit med och utformat rummet, som förhoppningsvis ska locka fler i just den åldern till biblioteket.
 
 – Vi har en fin barnavdelning på biblioteket, men ingen egen plats för barnen i mellanåldern. Vi ser en lucka bland våra besökare i den gruppen, och skulle gärna vilja att de kommer hit på sin fritid, säger Caisa Svärdén, samordnare på Höllvikens bibliotek.


Tillsammans med de tre kollegorna Mark Wallenius, Therése Christensson och Ewa Matz har hon arbetat med projektet Ett eget rum sedan i slutet av förra året. När de fick veta att Turistbyrån skulle flytta till Falsterbo, så föddes idén om ett eget rum för 9-13-åringarna. Biblioteket ansökte och fick 100 000 kronor i biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne.

onsdag 23 november 2016

Inspiration kring kulturmiljön som framgångsmotor

Många bibliotek är duktiga på att lyfta sin närmiljö och ortens historia i programverksamhet och samlingar. Kanske kan Riksantikvarieämbetets konferens i februari - Kulturmiljö som framgångsmotor - att vistas, verka och växa i, ge inspiration och idéer i ett sådant arbete?

Vi ska vara kloka specialister

Det var länge sedan jag började dagen med en papperstidning vid frukost. Om en timme börjar den årliga bibliotekschefskonferensen som anordnats av KB och jag har en lite tid över för att bläddra i dagens DN. På debattsidan talas varmt för mer digitaliseringskunnande. Många industrijobb försvinner och vi måste förbereda oss för framtidens jobb. Den mest efterfrågade kompetensen har personer som förenar ett yrkeskunnande med digitaliseringsskicklighet. Detta gäller inte endast för industriarbete, detta gäller i högsta grad också inom biblioteksverksamheten. Detta har funnits med i tankarna under dagen. Både Gunilla Herdenberg, Erik Fichtelius och Robert Darnton, professor emeritus i historia, tidigare chefsbibliotekarie för Harvard University Library betonar vikten av det digitala biblioteket vid sidan om det fysiska.

tisdag 22 november 2016

Kvalitetsdialog
KB har fått uppdrag i bibliotekslagen att följa upp kommunala och regionala biblioteksplaner, hur de har utformats och hur de används. I detta syfte samverkar KB med den regionala biblioteksverksamheten och den kommunala nivån.

En gång om året träffas de tre nivåerna (kommunalt, regionalt och nationalt) i nätverk Kvalitetsdialog. Till detta tillkommer nationell strategigrupp som träffas ett par gånger per termin och diskuterar strategiska frågor och framtidsplaner för gruppen.

Den 18 november träffades bibliotekarier i Kvalitetsdialogen på Humlegården i Stockholm. På årsmötet fastställdes Skånes representanter i Kvalitetsdialog för en period av två år.

Kristina Elding (Lunds Stadsbibliotek)

Martina Gunnarsson (Helsingborgs stadsbibliotek)

Emma Lang Åberg (Kristianstads bibliotek)

 

Det bestämdes även vem som representerar Götaland i Kvalitetsdialogs strategigrupp

Susan Pour, Kungsbacka kommun

Ann-Christin Ekelund, Värnamo kommun

Anna Lundberg, Hultsfred och Högsby kommuner

Emma Lang Åberg, Kristianstad kommun

Anette Eliasson,  Mölndals kommun

 

Vi vill passa på att tacka Lena Malmquist (Ystads bibliotek), Carola Beijer (Malmö Stadsbibliotek) och Annette Mjöberg (Hässleholm) för gott samarbete. Det är viktigt att Skånes röst hörs ända upp till Stockholm. Och vi hoppas att kunna fortsätta detta arbete med Martina, Kristina och Emma!fredag 18 november 2016

Kompetenslyft för personal inom mångspråk

I mötet med nya användargrupper på biblioteket behöver man nya kunskaper. Det har kommunerna i nordöstra Skåne tagit fasta på och startade nu i höst projektet Lärande för integration i Skåne Nordost med stöd av Europeiska socialfonden. Kultur Skånes biblioteksblogg skickade några frågor till projektledaren Samuel Hallin Veres.Projektledare Samuel Hallin Veres svarar på
frågor om projektet Lärande för integration i Skåne
Nordost.
Vad är Lärande för integration i Skåne Nordost?
Lärande för integration i Skåne Nordost är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden tillsammans med Osby, Östra Göinge, Hörby, Kristianstad och Hässleholms kommuner. Projektet tillkom efter det ökade flyktingmottagandet under hösten 2015 och riktas mot de anställda inom kommunerna som möter asylsökande, flyktingar och/eller ensamkommande barn i sitt arbete.

Vad är målet med projektet?
Syftet med Lärande för integration i Skåne Nordost är att personal inom de fem deltagande kommunerna ska få ta del av kompetenshöjande utbildningar för att bättre kunna möta och bemöta asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn i sitt arbete. Det kan röra sig om utbildningar i till exempel kulturförståelse, traumamedvetenhet och interkulturell kommunikation. Det långsiktiga målet med projektet är att det ska förbättra integrationen genom att personalen som möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn känner sig tryggare i sin yrkesroll och har de förutsättningar som behövs för att göra ett så bra arbete som möjligt. Tanken är också att det efter projektet ska finnas fler nätverk inom och mellan kommunerna där det går att utbyta erfarenheter i integrationsfrågor samtidigt som det inom projektet också ska utbildas processledare som kan fortsätta driva kompetensutvecklingen vidare efter projektets avslut.


Hur länge håller det på?
Projektet håller på i två år med början i september 2016 och avslutas i september 2018.


Vad kan projektet komma att innebära för biblioteken i Skåne Nordost?
För biblioteken i de deltagande kommunerna innebär det en möjlighet att få ta del av vidareutbildningar inom områden som man har känt att det finns kompetensbrister relaterat till möte och bemötande av asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn. Det är med andra ord en chans att ta del av både intressanta och relevanta utbildningar för att utvecklas i sin roll som bibliotekarie.

Vad händer nu för bibliotekens del?
Fram till april 2017 är projektet i sin planeringsfas vilket innebär att berörda verksamheters - däribland bibliotekens - behov ses över och sammanställs i kompetensutvecklingsplaner. I alla kommuner ingår Kultur och fritid som ett av fokusområdena. Vill man säkerställa att ens egna behov blir hörda kan en idé vara att lyfta frågan på en APT. När planeringsfasen av projektet avslutas kommer projektledningen och de deltagande kommunerna gå ut med information till alla som berörs om när de olika utbildningstillfällena hålls och hur en anmäler sitt deltagande till dessa.

Vart vänder man sig om man vill veta mer?
I dagsläget finns det information på Osby kommuns hemsida och på Svenska ESF-rådets hemsida.


För frågor om projektet finns projektledaren Samuel Hallin Veres tillgänglig på mail och telefon!
0479 - 52 82 89
samuel.hallinveres@osby.se 

Förstå världen, se människan del 2, Syrien

I tisdags var det dags för den andra och sista delen i föreläsningsserien Förstå världen, se människan i Hässleholm. Det är biblioteken i Skåne Nordost som arrangerat föreläsningarna, med stöd från Kultur Skåne, och de riktar sig till personal på folkbibliotek i hela Skåne.
Vid förra tillfället låg fokus på Afghanistan, och denna gång riktades ljuset mot Syrien.
Projektgruppen från biblioteken i Skåne Nordost som har arrangerat föreläsningsserien Förstå världen, se människan för kollegor i hela Skåne, med bidrag från Kultur Skåne.
 – Vi tycker att vi har hittat ett bra koncept för föreläsningarna, där en person med specialkunskaper om landet inleder, vilket följs av en person med personliga erfarenheter av landet som ger mer av en vittnesskildring och en avslutning om hur vi på biblioteken kan hjälpa till, sa Måns Söderberg från Hörby bibliotek, en av arrangörerna.

torsdag 10 november 2016

MIK för bibliotek

Medieutredningens slutbetänkande som kom häromdagen lyfte bland annat behovet av en satsning på MIK, Medie- och informationskunnighet, och bibliotekets roll i en sådan satsning.
 
Medieutredningen i sig är en tegelsten, men Peter Alsbjer, regionbibliotekarie i Örebro län, har gjort en snabb sammanfattning på sin utmärkta blogg om biblioteken i medieutredningen.
 
Kultur Skånes biblioteksblogg har samlat lite länkar om MIK för dig som arbetar på bibliotek, till material och webbsidor som kan vara användbara. Här kan du bland annat hitta bra namn om du letar efter föreläsare eller utbildare inom området MIK, eller om du bara vill omvärldsbevaka inom detta högaktuella område.
 
MIK-länkar för bibliotekarier


Statens Medieråd har en hel del bra material för bibliotekarier som arbetar med MIK:
 
 
Nordicom, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, har bland annat statistik över medieanvändning och en bra länksamling till publikationer om MIK.
 

Facebook finns gruppen MIK på bibliotek, administrerad av Kultur i Väst.
 
Folkets bios filmpedagoger har också en hel del verksamhet inom MIK, som är intressant även om man inte jobbar med just film. De finns också på Facebook, Folkets bio filmpedagoger.
 
På ett internationellt plan arbetar Unesco med MIK, och här finner du bland annat information om internationella evenemang inom MIK.

fredag 4 november 2016

Informationsmaterial för nyanlända


Detta har många bibliotek efterlyst!
Ett samlat material, både på lättläst svenska och på 12 olika språk, med lättläst litteratur, nyheter och samhällsinformation som riktar sig till nyanlända. Många andra kan nog ha nytta av det också.
Här finns bland annat information om lättlästa böcker, om nyhetstidningen 8 sidor och informationssidan Information om Sverige, för att nämna några exempel.
Det är Myndigheten för tillgänglig information, MTM, som har tagit fram och sammanställt material och länkar. Det finns affischer, foldrar och bokmärken för nedladdning.


Beställ materialet och läs mer på MTM:s webb.
bild på foldrar och affischer

torsdag 3 november 2016

Om forskningscirklarna och annat läsfrämjande i nya numret av Länsnytt

Länsnytt från Regionbibliotek Stockholm finns nu ute med sitt nya nummer på tema Läsning.

Bland flera intressanta artiklar om biblioterapi, Bokstart, bibliotekschefer om bibliotekets läsuppdrag, finns artikeln som Tove Eriksson på Kultur Skåne skrivit om forskningscirklarna på sidan 8.

Jag fastnade för artikeln om projektet Biblioteksrummets läsbarhet.
Projektet vill stärka "betydelsen av andra kommunikationsformer och sätt att läsa på än
just text, samt finna metoder för att göra biblioteksrummet mer välkomnande och lättläst med
hjälp av visuell kommunikation" Man har utvecklat  allt från lånekvitton till skyltning och bibliotekets entréer. Man har arbetat med fokusgrupper, deltagarobservationer, mm och haft målgruppen kortutbildade med svenska som andraspråk i fokus.

En av artikelförfattarna är Peter Björkman, som fått årets Bengt Hjelmqvistpris, och vars arbete "handlat mycket om de sätt på vilka folkbibliotek kan arbeta med och för kortutbildade vuxna". Peter medverkade på Kultur Skånes seminarium om läsfrämjande för vuxna i Kristianstad 2014 och berättade då om bokcirklar med lättläst för nya svenskar.

Karin


tisdag 1 november 2016

Anna Åkerberg blir vår nya kollegaAnna Åkerberg blir från den 1 januari 2017 ny utvecklare inom biblioteksområdet på Kultur Skåne. Hon kommer från Malmö stadsbibliotek där hon haft flera olika roller.

Anna Åkerberg har varit anställd på Malmö stadsbibliotek sedan hon avslutade sina studier i Biblioteks- och informationsvetenskap vid millennieskiftet och har haft många olika roller där. Hon har bland annat arbetat som bibliotekarie på fackavdelning, arbetat med kompetensutveckling och omvärldsbevakning, varit projektledare, samordnat den digitala frågetjänsten Bibblan svarar, arbetat som enhetschef och som verksamhetsutvecklare.

måndag 31 oktober 2016

Biblioteksutveckling på Kultur Skånes hemsida

Här kommer ett par tips om vår hemsida!
Det pågår en stor mängd intressanta utvecklingsprojekt på Skånes folkbibliotek. En del av dem har Kultur Skåne varit med och finansierat via vårt utvecklingsbidrag. De projekt som har fått biblioteksutvecklingsbidrag från 2012 och framåt ligger kvar på vår hemsida.
Projekt som har fått bidrag från 2012 och framåt


När ni ändå är inne på Region Skånes hemsida, passa på att teckna en prenumeration på nyheter inom regional utveckling. Man kan välja att följa nyheter inom just kulturutveckling, och där dyker det också upp nyheter om biblioteksutveckling.

Boktips för dig som möter ensamkommande ungdomar

"Möt mig där jag är" är titeln på en bok av Isabella Canow, och som handlar om bemötandet av ensamkommande ungdomar. Den kan vara värdefull för er som möter ensamkommande ungdomar i ert arbete på biblioteken.
Boken kom i juni i år, och ges ut av den ideella organisationen Skyddsvärnet, som bland annat arbetar med ungdomsboenden och familjehemsplaceringar av ensamkommande ungdomar. Boken går att ladda ner som pdf kostnadsfritt från deras hemsida.
Syftet med boken är bland annat att öka kunskapen om och förståelsen för gruppen ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar och därmed förbättra bemötandet av dem. Boken ger en bild av hur de ensamkommande upplever mötet med Sverige och svenska myndigheter, av vilka problem som kan uppstå och hur man kan förebygga dem.


fredag 28 oktober 2016

Lars Lagerbäck med i Läsdelegationen

Det blir en spännande bredd av delegater i Läsdelegationen, kan man konstatera. På morgonen kom ett pressmeddelande från regeringen där man kan läsa att fotbollstränaren Lars Lagerbäck är en av dem.
"– Det faktum att vi vet att det finns barn som aldrig läser böcker tillsammans med någon vuxen gör att vi tänkt brett och djupt när vi har letat efter de som kan hjälpa till i arbetet för att locka fler vuxna och barn till läsning. Delegationens sammansättning och representanter har potential att nå ut och nå fram", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i pressmeddelandet.

torsdag 20 oktober 2016

Kollade läget i Oslo...

Nye Deichmanske hovedbibliotek. Bild från Oslo Kommunes hemsida.
I helgen var jag, Tove, i Oslo. Det var kallt men väldigt intressant och vackert. Vi tog en promenad förbi Björvika, det område där den nya jättestora Oslooperan ligger, och där man nu också bygger ett nytt Munchmuseum samt det nya Deichmanske hovedbiblioteket, som ska öppna 2019.
Jag lärde mig att Deichmanske biblioteken är namnet på alla Oslos samlade folkbibliotek. Det är Norges största folkbibliotek och grundades på 1780-talet efter att Carl Deichman, affärsman och filantrop, donerat sin samling av flera tusen böcker.
Just nu såg jag mest lyftkranar och byggnadsmaterial på platsen, men bakom staketen kunde jag också se början till ett brunt skelett till en huskropp.

onsdag 19 oktober 2016

Bibliotekariens praktiska kunskap

Omslagsbild
Vi kan varmt rekommendera boken Bibliotekariens praktiska kunskap - om kunskap, etik och yrkesrollen. Den är resultatet av en kurs i bibliotekariens praktiska kunskap som anordnades i samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola under 2015.

De av er som var med på bibliotekschefsmötet i oktober i fjol minns kanske att filosofen Eva Schwarz, som är redaktör för boken, då berättade om arbetet med den och även läste högt ur den.
Den består bland annat av essäer av bibliotekarier från deras vardag - välskrivna, intressanta och reflekterande. Ett bra underlag för diskussioner kollegor emellan.
Vi på Kultur Skåne kommer att dela ut boken på bibliotekschefsmötet den 1 december.
Ska du inte vara med där, och/eller vill ni ha ett exemplar redan nu, så kan ni maila Annelien Van der Tang-Eliasson, annelien.vandertang-eliasson@skane.se. Boken går också att beställa i enstaka ex från Regionbibliotek Stockholm eller läsa som pdf via länken nedan.


Bibliotekariens praktiska kunskap - om kunskap, etik och yrkesrollen

onsdag 12 oktober 2016

Biblioteksbladet skriver om Läsfrämjande på bibliotek

Biblioteksbladet skriver om forskningscirkeln Läsfrämjande på bibliotek, och intervjuar bland andra Magnus Cadier, barn- och ungdomsbibliotekarie på Simrishamns bibliotek, en av deltagarna i forskningscirkeln:


Till artikeln Aktionsforskning ger nya läsprojekt
Här hittar du rapporten  Aktionsforskande bibliotekarier – en rapport om läsfrämjande verksamhet.

tisdag 11 oktober 2016

Läsambassadören gästar Författardagen i Hässleholm


Det 24 november är det dags för den elfte Författardagen i Hässleholm, som tar fasta på det skrivna ordet: kraften att beröra, skapa magi, få läsaren att lära, reflektera och kanske även agera.
Dagen inleds av Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling, som är en mycket uppskattad föredragshållare med lång erfarenhet av praktiskt läsfrämjande. På Författardagen talar hon under rubriken Ge berättelserna vingar! om läsning som en av de viktigaste faktorerna för barns och ungas utveckling. Hon delar också med sig av handfasta tips för att få barn och unga att upptäcka böckernas förtrollade värld.

fredag 7 oktober 2016

Lyckad Bokresa på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup

Illustration: Veronica Ljunglöf
I juni 2016 lanserades projektet Bokresan på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup. Tio bokväskor per bibliotek var då färdiga att lånas ut till föräldrar med barn upp till sex år. Det tog inte ens en vecka innan alla väskorna var utlånade.
– Sedan dess har vi knappt sett till dem, väskorna har bara varit inne och vänt. Det är reservationskö till dem och vi har hört föräldrar som har sagt att de ska låna sig igenom alla tio väskor för att barnen gillar dem så mycket. Det är väldigt glädjande, säger en nöjd Evelina Breslin, barnbibliotekarie i Staffanstorp och en av projektledarna för Bokresan.

fredag 30 september 2016

Förstå världen, se människan - föreläsningar som berörde

Vi började i ett vackert, men sargat och otryggt Afghanistan. Därefter fick vi en levande och stark bild av den livsfarliga flykten till Europa, för att sedan landa i en tillvaro av väntan och ovisshet i Sverige, där biblioteken kan spela en viktig och positiv roll.

I onsdags var det dags för den första av två förmiddagar med föreläsningar på temat Förstå världen, se människan i Hässleholms kulturhus. Denna gång var det fokus på Afghanistan. Det andra tillfället blir den 15 november, på samma plats, och då handlar det om Syrien.
Arrangörer är biblioteken i Skåne Nordost i samarbete med Kultur Skåne.
Ett sjuttiotal bibliotekarier i publiken fick följa med på en tidvis ganska svår skildring av den resa som många av besökarna vi möter på biblioteken idag har gjort.

torsdag 29 september 2016

Dela med er av goda exempel på KB:s bibliotekschefskonferens 2016


Temat för Kungliga bibliotekets bibliotekschefskonferens 2016 är ledarskap för biblioteksutveckling, och den äger rum den 16-17 november.
Det kommer också att arrangeras en så kallad knytkonferens i anslutning till konferensen, där man som deltagare kan bidra med egna erfarenheter, och till exempel berätta om ett utvecklingsprojekt eller en omvärldsspaning. 

Utvecklingsprojekt i Landskrona på SVT

Roligt med välförtjänt uppmärksamhet till projektet "Börja ladda fortsätt läsa" i Landskrona på SVT!


 Äldre med svag syn ska lockas att läsa e-böcker 


”Börja ladda fortsätt läsa” är ett utvecklingsprojekt som Landskrona bibliotek leder i samarbete med tio kommuner i nordvästra Skåne. Region Skåne bidrar med 300 000 kronor till projektet.

måndag 26 september 2016

Katti Hoflin blir Läsdelegationens ordförande

Från Bokmässan

I augusti aviserade regeringen att man skulle tillsätta en Läsdelegation som en del av satsningen Hela Sverige läser med barnen, som presenterades i våras. Delegationen ska samla och driva regeringens läsfrämjande insatser de kommande två åren.

På torsdagen avslöjade utbildningsminister Gustaf Fridolin och kultur- och utbildningsminister Alice Bah Kuhnke att Katti Hoflin, Stockholms stadsbibliotekarie och tidigare chef på Dunkers och ansvarig för barnkulturen på Kulturhuset i Stockholm. ska leda delegationen.

fredag 23 september 2016

Starkt fokus på framtidens bibliotek på kulturpolitiskt möte i Eslöv

De skånska folkbiblioteken “tog ledartröjan och inledde integrationen” under förra hösten då ett stort antal flyktingar kom till Sverige och Skåne.
Med den beskrivningen inledde Maria Ward, kulturnämndens ordförande i Region Skåne, det kulturpolitiska mötet i Eslöv förra veckan, där politiker, kultur- och bibliotekschefer från hela Skåne möttes.

SKL vill ha inspel från folkbiblioteken om e-boksupphandling

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tidigare tecknat avtal med sex förlag om utlåning av e-böcker på svenska folkbibliotek. I november 2015 löpte avtalen ut och SKL utvärderade därefter resultaten med hjälp av en enkät.
Svaren visade att kommunerna överlag var nöjda, och att de vill att SKL fortsätter att arbeta för att underlätta utlåningen av e-böcker.
Nu ska SKL därför utreda möjligheterna att göra en upphandling av e-böcker som kan gagna folkbiblioteken. Därför vill de ha in åsikter från biblioteken och bokbranschen.
– Ju fler inspel vi kan få från biblioteken, desto bättre. Vi är angelägna om att få till en upphandling som ger största möjliga nytta, säger Karin Thomasson, fjärde vice ordförande för SKL i ett pressmeddelande.


Nytt initiativ från SKL för att säkra tillgången till e-böcker

tisdag 20 september 2016

Några tips inför Bokmässan i Göteborg

Snart är det dags för bokmässa i Göteborg för många av oss. För oss som är särskilt intresserade av vad som är på gång i biblioteksvärlden så finns det naturligtvis hur mycket som helst att ta del av under mässan.

måndag 19 september 2016

Aktionsforskning och läsfrämjandeNu finns “Aktionsforskande bibliotekarier – en rapport om läsfrämjande verksamhet” att hämta på Kultur Skånes webbplats. Den erbjuder en spännande inblick i bibliotekens viktiga läsfrämjande arbete genom erfarenheter från tio olika aktionsforskningsprojekt på sju bibliotek i Skåne och Halland under hösten 2015 och våren 2016.

torsdag 15 september 2016

Bilder från onsdagens kulturpolitiska möte i Eslöv

Det blev en fullspäckad förmiddag för deltagarna på det kulturpolitiska mötet i Eslövs medborgarhus igår. Temat var "Folkbiblioteken gör skillnad" och deltagarna fick ta del av såväl nulägesanalyser som framtidsspaningar kring biblioteken. Massor av intressanta samtal både på scen och i pauserna. Vi återkommer på bloggen nästa vecka med en sammanfattning av dagen, men tills dess skickar vi med några bilder.
måndag 12 september 2016

Är du en fena på barnlitteratur?

Då kanske du är intresserad av att bli ledamot i Kulturrådets arbetsgrupp för stöd till barn- och ungdomslitteratur. Just nu finns vakanser i gruppen och de söker därför nya ledamöter. Sista anmälningsdag för 2017 är den 30 september 2016.

fredag 9 september 2016

Tips om aktuell och intressant föreläsning


Välkomna till en kostnadsfri föreläsning, Förstå världen, se människan: del I, på Hässleholms kulturhus den 28 september.

Biblioteken i Skåne Nordost arrangerar i samarbete med Kultur Skåne under hösten två föreläsningar som ge oss en fördjupad kunskap kring konflikter i världen och konsekvenserna de medför.

onsdag 7 september 2016

Ny skribent på bloggen

Hej!

Jag heter Tove Eriksson och är ny på Kultur Skåne. Jag är kommunikatör och ska jobba här under hösten. En av mina uppgifter är att uppdatera den här bloggen och jag ska lägga ut tips, nyheter och länkar som är intressanta och relevanta för er som jobbar på bibliotek.
Jag kommer också att dokumentera en del av våra aktiviteter, som möten, föreläsningar och seminarier.


Kommentera gärna inläggen eller hör av er om ni har några frågor om innehållet!

Biblioteken och det fria ordet

Fredagen på Kristianstad bokfestival 2016 inleddes med ett seminarium, Biblioteken och det fria ordet, ett samarrangemang mellan Kristianstad bibliotek, Kristianstad bokfestival och Region Skåne.
I publiken i Lilla salen i Kulturkvarteret i Kristianstad fanns cirka 70 bibliotekarier och bibliotekschefer som hade rest från olika delar av Skåne.

tisdag 6 september 2016

Kultur Skåne söker ny biblioteksutvecklare


Nu söker vi en ny kollega till den regionala biblioteksverksamheten på Kultur Skåne!


Ur annonsen: "Vi erbjuder en spännande tjänst där stort fokus kommer att ligga på det strategiska arbetet. Tjänsten är placerad på enheten Kultur och samhälle där personen vi söker kommer att samarbeta främst med övriga biblioteksutvecklare men också med andra medarbetare både inom enheten och förvaltningsövergripande."


Till annonsen för tjänsten som utvecklare inom regional biblioteksverksamhet på Kultur Skånemåndag 5 september 2016

MIG Talks ger information om migration till Sverige

Har du kollat in MIG Talks? Det är Migrationsverkets satsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige. Perfekt för den som möter nyanlända i sitt arbete på biblioteket och har funderingar och frågor, eller bara vill ha lite mer bakgrundsinformation.

Välkommen Maria Tsakiris!
Den 1 augusti fick enheten Kultur och samhälle på Kultur Skåne en ny chef, Maria Tsakiris. Hennes nya uppdrag innebär bland annat att leda och utveckla den regionala biblioteksverksamheten.

Maria Tsakiris är född och uppvuxen i Malmö. Hon är statsvetare i botten, utbildad processledare och har under de senaste drygt nio åren arbetat i Köpenhamn, senast som senior rådgivare på Nordiska kulturfonden. Där har hon bland annat ansvarat för fördelning av utvecklingsbidrag till litteratur, läsfrämjande och biblioteksprojekt inom det nordiska kultursamarbetet.

fredag 2 september 2016

Kristianstad Bokfestival 1-3 september!


www.bokfestival.se


I helgen är det dags för Kristianstad bokfestival. Festivalen bjuder på över 30 olika programpunkter för alla åldrar.
Årets tema är Det fria ordet, och bland de inbjudna syns namn som Jessica Schiefauer, Lena Einhorn och Pulitzerprisvinnaren Paul Muldoon.


Alla programpunkter på festivalen är gratis!

måndag 15 augusti 2016

En semesterfirande bibliotekarie


För att komma till mitt semestermål 2016 ska ni ta sista avfarten
på A9 mellan Montepelier och spanska gränsen, mitt i Pyrenéerna ligger den lilla staden Ceret med ca. 7291 invånare.
 
En liten stad där bl.a. Picasso och Braque har bott, du kan hitta deras verk på Museé d’Art Moderne på boulevard Marechal Joffre. Staden är också känd för sina körsbär. De första franska körsbären skördas i Ceret och varje år får den franska presidenten de första kilona levererade till sitt hem i Paris.  Frankrikes sydligaste stad har tydliga iberiska influenser. När jag är i Ceret är det Festival des Sardanes, en katalansk dansfestival.
 
Jag bor granne med Musée modern och Cerets största uteservering.
I Ceret bär man sina inköp i vackra flätade korgar. Plastpåsar från olika affärer finns över huvudtaget inte. Det är en stad med minst tre slaktare, tre ekologiska butiker, en afrikansk smyckebutik, antikviteter och otroligt många gallerier. All verksamhet förutom ”min uteservering” är stängd mellan 12.00 och 14.30 varje dag, även den lokala bassängen. På min gata finns en pappershandlare där folk köar varje dag för att köpa dagens papperstidning, som sedan läses på en av många uteserveringar, där man förresten dricker sitt kaffe med en croissant som man har köpt vid ett av de fem bagerierna i byn.
 
Varje lördag ommöbleras byn för marknaden som besöks flitigt av turisterna, men även av människorna som bor i omgivande byar.
 
På boulevard finns också en liten bokhandel med det fina namnet Le cheval
dans l’arbre (Hästen i trädet).

Det är en kaotisk plats, böckerna finns överallt och försäljare syns knappt bland bokhögarna. Det finns inte en enda dubblett. Hannah Arendt står vid sidan om de mest fina bilderböcker man kan tänka sig.


           
 

Bokhandelns kaos lockar mer till läsning än de prydligt uppställda böckerna på Mediathèque Ludovic Massé.  Jag vet inte om man kan kallar detta för yrkesskade men redan andra semesterdagen går mina fotsteg självklart i riktning mot det lokala biblioteket. Jag har sett Médiathèque-skyltarna ifrån min balkong, och jag har redan passerat själva bibliotek minst tre gånger utan att lägga märke till det. Biblioteket ligger i en liten gränd och i bakgrunden skymtar man Pyrenéernas siluett.
Huset utifrån ser mer ut som ett galleri än ett bibliotek. Även när jag kommer in är det skulpturer och tavlor som jag ser först.
 
När jag kommer in i biblioteket grips jag av en nostalgisk känsla. Som om jag har kommit till mitt bibliotek under sjuttiotalet. Ett bibliotek med prydligt uppställda böcker och tre bibliotekarier som sitter vid var sitt bord. En gammaldags tystnad råder. Det finns inte en enda bok utanför hyllarna, inte ens som skyltexemplar. Det som slår mig mest är frånvaron av publika datorer.
 Bibliotekets stamgäster hälsas med tre kyssar av bibliotekarier, bonjour, bonjour, bonjour. Barn- och ungdomsavdelningen är liten och skiljer sig från resten genom att vara ett hörn med färgrika kuddar. Det finns tre eller fyra barn som läser une band dessinée (serieteckning) och som är knäpptysta.
DVD-samlingen har en central plats i rummet och det är antagligen på grund av just den här ”stora” samlingen DVD som gör att biblioteket kallar sig för Médiathèque.Jag skulle gärna fråga bibliotekarien lite mer om just den här Médiathèque men hon ser precis lika sträng ut som bibliotekarierna från min ungdom och jag känner mig plötsligt lite blyg – jag vågar inte.
Dessutom är min franska efter 12 timmar och 39 minuter Mango (nedladdat av Malmö stadsbibliotek) rudimentär. Jag kan beställa cuisses grenouilles (grodlår) och ett glas vitt vin, men kan nog inte intervjua bibliotekarie i Ceret. Skulle gärna vilja veta lite mer om hur de arbetar. Men språkcafé, digidel, författarafton, katalogsamarbete, mångspråk m.m. verkar vara en helt annan värld. Kollar på deras hemsida och ser att man betalar 25 euro om året för ett familje-abonnemang inkl. DVD-lån och 17 euro för endast böcker. Men då måste man bo i Ceret, bor man utanför Ceret blir det lite dyrare. Om man som jag är tillfällig besökare betalar man 12 euro för ett abonnemang, men det känns helt hopplöst eftersom det inte finns någon bok på annat språk än franska. Även DVD har endast franska textremsor. Känner visst stolthet att vi i Sverige har utvecklat biblioteken så pass att man kan hitta och låna medier på fler språk än landets huvudspråk?
 
På senaste bibliotekschefsmöte pratade Helen från Tourism Skåne om varför turistbyråerna runtom i Skåne läggs ner.  I Ceret visar det sig att turistbyrån fortfarande är ett av de mest välbesökta ställena i byn. Även på ett bord i min lägenhet finns många av deras broschyrer, busstidtabeller m.m.
 
På samma eftermiddag tar jag ett dopp i den lokala simbassängen. Simbassängen är omgiven av Pyrenéerna. Det finns varken plastdinosaurier, rutschkana eller korvkiosk m.m. som kännetecknar svenska simbassängspalats. Endast det blåa klorerade klorvatten. Det är som att kliva in i Sylvia Stallones berättelse Ståhl, även om jag befinner mig i Frankrike och inte i Italien.  En grupp femton- sextonåriga pojkar försöker dra en grupp fnissande tjejers uppmärksamhet till sig genom att göra de mest avancerande hopp ner i bassängen.
 
För ett ögonblick har jag kommit till en värld utan Iphones. Jag kastar en förstulen blick på min egen Iphone och ser en Pokémon på simbassängens rand. Plötsligt skäms jag, här sitter en femtiotreårig svensk bibliotekarie som försöker fånga en Pokemon.
 
 
 
 


 

måndag 27 juni 2016

Regionalt biblioteksråd 17 maj på temat flyktingar, nyanlända och integration


Regionala biblioteksrådets möte 2016-05-17 ägde rum i Bromölla.
 
Pernilla Tomasson, kulturchef i Bromölla, berättade om några aktuella satsningar i Bromölla och visade runt på biblioteket:


 • Bromölla kommun/Ifö Center har nyligen beviljats bidrag om 400 000 kronor av Region Skånes kulturnämnd för att restaurera och vidareutveckla "Scanisaurus" – ett nationellt kulturarv som också är Europas största stengodsfontän. Genom projektet kan Bromölla både rädda ett kulturarv och vidareutveckla ett centrum för konstnärer, hantverkare och för besökare.
 •  Utveckling av Kulturpunkten, där biblioteket är kärnan men som också handlar om skapande, kulturpedagogik, service/fritid, turistinformation samt samhällsvägledning.
 • Ny biblioteksplan tas politiskt i vår/försommar.
 • Integration är en aktuell prioriterad fråga i Bromölla och det var också temat för mötet i övrigt.
Tema: bibliotekens arbete med flyktingar, nyanlända och integration
Till detta möte med Regionala rådet var  Katrin Ferstl och Lina Andreasson, studenter vid ABM-utbildningen, Lunds universitet, särskilt inbjudna. De skriver under vårterminen sin master-uppsats inom ABM-utbildningen. Temat för Katrins och Linas uppsats är ”Ett folkbibliotek för alla” – en diskursanalys kring tre folkbiblioteks (Malmö, Lund och Helsingborg) möjligheter att arbeta med det demokratiska uppdraget. Hur kan folkbiblioteken anamma nya utmaningar, behov etc i en samhällskontext? Vad tycker/tänker bibliotekspersonalen i relation till de styrdokument som finns? Vad är det som formar en institution?

Katrin och Lina har i sin studie identifierat utmaningar kopplade till folkbibliotekens arbete med nyanlända som tex:
 • Brist på kulturell och språklig kompetens – svårt att veta vilka behov de olika grupperna/personerna har.
 • Språklig och kulturell barriär – som innebär en ojämlik service till olika målgrupper
 • Kompetens att möte personer i krissituationer saknas
 • Motsättningen mellan alla och vissa prioriterade målgrupper
Katrin och Linas presentation introducerade en diskussion kring hur bibliotek arbetar med frågorna. Diskussionen berörde bland annat:
 • Vad är biblioteksyrkets roll i sammanhanget?
 • Begreppet ”biblioteket som en väg in i samhället” innebär en statisk bild av vad både biblioteket och samhället är och innebär social exkludering – vilket samhälle är det som avses och vilka är det som är med i det?
 • Mötesplatsrollen – biblioteket som en plats där man känner sig välkommen och som kan bygga tillit och sammanhang
 • Mycket av arbetet är upp till enskilda individer bland bibliotekspersonalen att hantera. Ledningen ger resurser och uppmuntrar arbetet men tydlig styrning och struktur för arbetet saknas. Biblioteksplanerna utgör inget stöd i arbetet, utan har mer karaktären av strategiska dokument eller visioner.
 • Vilken är kärnverksamheten? Bygga demokrati och tillit – hur gör vi det?
 • Balansgången mellan nya och ”gamla” grupper med olika intressen.
 •  ”Problemet” med riktade satsningar. Vi behöver också hitta fler tillfällen där man träffas tillsammans.
 • Fokus på fler språk är ett mångårigt arbete som bara har börjat.
 • Erfarenheter från biblioteksbussen i Lund som kör till boenden för ensamkommande flyktingpojkar pekar på svårigheten att möta personer med väldigt olika behov: från  välutbildade pojkar till ungdomar som är väldigt nära analfabetism. Pingis har visat sig vara en aktivitet som förenar.
 • Bemötande, samverkan med andra och att arbeta på tvärs är framgångsfaktorer
 • Biblioteket har en viktig funktion som nod – att knyta samman olika funktioner, aktörer, personer och kan skapa samhörighet i kommunen eller närområdet.
 • Arbetet med flyktingar gör att man kommer väldigt nära stora och viktiga frågor som: Vem är du i grund och botten? (du är inte en ensamkommande flyktingpojke från Afghanistan)

Andra aktuella frågor och information från Kultur Skåne:

Arbetet med nationell biblioteksstrategi som varit en röd tråd vid regionala biblioteksrådets möten fortgår och vid biblioteksdagarna presenterades en första delrapport: http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2016/05/Lagesrapport-Nat.biblstrat.-1.pdf

Christina Gedeborg Nilsson på Kultur Skåne (som arbetat med bland annat Kultur och hälsa-frågor på Kultur Skåne) arbetar sedan februari med att samordna arbetet  att ta fram en regional biblioteksplan Planen omfattar Region Skånes verksamheter på biblioteksområdet dvs den regionala biblioteksverksamheten vid Kultur Skåne och sjukhusbiblioteken. Eftersom den regionala biblioteksverksamheten syftar till att främja verksamhetsutveckling, samverkan och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Skåne har arbetet med den regionala biblioteksplanen förstås relevans för folkbiblioteken och kommer att tas fram i dialog med kommunerna. Vid nästa möte för Regionala biblioteksrådet kommer den regionala biblioteksplanen att vara i fokus.

Maria Tsakiris är från 1/8 ny enhetschef för Kultur och Samhälle, där den regionala biblioteksverksamheten är en del. Hon kommer närmast från en tjänst som senior rådgivare vid Nordisk kulturfond. Eftersom jag, Kristina Elding, slutar på Kultur Skåne för att i augusti börja som enhetschef inom folkbiblioteken i Lund är det Maria Tsakiris som blir sammankallande i regionala biblioteksrådet framöver. Nästa möte har tema regional biblioteksverksamhet och den aktuella processen kring regional biblioteksplan.