torsdag 3 november 2016

Om forskningscirklarna och annat läsfrämjande i nya numret av Länsnytt

Länsnytt från Regionbibliotek Stockholm finns nu ute med sitt nya nummer på tema Läsning.

Bland flera intressanta artiklar om biblioterapi, Bokstart, bibliotekschefer om bibliotekets läsuppdrag, finns artikeln som Tove Eriksson på Kultur Skåne skrivit om forskningscirklarna på sidan 8.

Jag fastnade för artikeln om projektet Biblioteksrummets läsbarhet.
Projektet vill stärka "betydelsen av andra kommunikationsformer och sätt att läsa på än
just text, samt finna metoder för att göra biblioteksrummet mer välkomnande och lättläst med
hjälp av visuell kommunikation" Man har utvecklat  allt från lånekvitton till skyltning och bibliotekets entréer. Man har arbetat med fokusgrupper, deltagarobservationer, mm och haft målgruppen kortutbildade med svenska som andraspråk i fokus.

En av artikelförfattarna är Peter Björkman, som fått årets Bengt Hjelmqvistpris, och vars arbete "handlat mycket om de sätt på vilka folkbibliotek kan arbeta med och för kortutbildade vuxna". Peter medverkade på Kultur Skånes seminarium om läsfrämjande för vuxna i Kristianstad 2014 och berättade då om bokcirklar med lättläst för nya svenskar.

Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar