tisdag 8 juli 2014

Almedalen 2014

I år var det tredje gången som jag besökte Visby under Almedalsveckan. Almedalen har vuxit för varje år och i år slogs nya rekord: 3 500 programpunkter kunde de drygt 30 000 besökarna välja mellan under de 8 dagar som politikerveckan var igång.

De flesta seminarier handlar om vård och omsorg och kulturfrågorna står bara för en liten del av innehållet. Men Almedalen är därför ett bra sätt att omvärldsbevaka på områden som ligger lite vid sidan om det man brukar bevaka. Jag passade t.ex. på att lyssna på hur Umeå jobbar med hållbar stadsutveckling och höra mer om utredningsdirektiven för den nya arkitekturpolitiken (Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design där Malmös stadsbyggnadsdirektör är utredare). Ledarna arrangerade också ett antal seminarium om just ledarskap, ur lite olika perspektiv. Jag var på seminariet "Chefens chef är en man", där en riktigt bra panel bl.a. diskuterade för- och nackdelar med kvotring samt att man presenterade statistik från rapporten Stängda dörrar till de högsta chefsnivåerna.

Men visst prickade jag in en rad seminarier om kultur och kulturpolitik. Några seminarier om kulturarv och film och några om folkbildning. Däremot var det glest med seminarier om bibliotek och litteratur. Ett seminarium om läsfrämjande hittade jag dock, där Lena Adelsohn Liljeroth, Erik Fichtelius, Johanna Lindbäck och Martin Widmarck deltog. Men det framkom inte så mycket nytt.

fredag 4 juli 2014

Kulturvaneundersökning 2014


Årets kulturvaneundersökning visar att skåningarna är mer kulturellt aktiva än svenskarna i allmänhet. Såväl undersökningen som gjordes 2012, som den senaste från våren 2014 visar att skåningarna nyttjar kultur mer än genomsnittet i Sverige. Resultatet i mätningen 2014 påminner i stora drag om det resultat som framkom i Kultur Skånes mätning 2012. Dock har markant fler skåningar tillgång till elektronisk läsplatta/surfplatta och smartphone 2014 än 2012.

Yngre är mer aktiva än äldre gällande de flesta aktiviteter. De med högre utbildning eller högre inkomst är också mer kulturellt aktiva än de med lägre. Skåningarna är uppkopplade i större utsträckning än svenskarna i allmänhet och hela 51 % uppger att man har läs/surfplatta.

Läsa bok ligger i topp som kulturaktivitet: 86 %  av skåningarna har läst en bok det senaste året. Att vara ute i naturen, läsa böcker, fotografera/filma, gå på bio och besöka bibliotek är de fem aktiviteter som skåningarna ägnat sig åt i störst utsträckning de senaste 12 månaderna  Att läsa bok är den aktivitet som flest skåningar gör dagligen.