fredag 30 maj 2014

Rapport från e-boksseminarium 22/5

22/5 arrangerade Kultur Skåne, en dag kring e-böcker och bibliotek, och för att skoja lite om den rekordvarma dagen, som blev extra påtaglig i ett Röda rummet utan ventilation, kan man konstatera att e-böcker och bibliotek är hett. Eller det händer i alla fall en del på e-boksfronten.

Örjan Hellström inledde dagen med en mycket bra genomgång av läget, och vad som hänt sedan sist, dvs under det dryga år som gått sedan våra e-boksseminarier vintern och våren 2012/2013, och tog sitt avstamp i litteraturutredningen. Som ett resultat av den har bla SKL tagit fram sex utgångspunkter som förhandlingspart för folkbiblioteken och KB har inlett en försöksverksamhet kring e-böcker via Libris.Örjan konstaterade också att frågan om e-böcker och bibliotek, fått en större politisk tyngd, vilket bland annat märktes vid förläggarföreningens e-boksdag Allt är nytt - inget har förändrats  och tipsade om Anna Kåring Wagmans studie på Kulturutskottets uppdrag: En bok är en bok är en bok.

Några projekt kring e-böcker och digitalisering som Region Skånes kulturnämnd varit med och finansierat presenterades också under dagen. Kävlinge har studerat förutsättningarna att låna ut e-böcker via QR-koder på perronger och busshållplatser i kommunen. Eslöv och Kristianstad har utforskat möjligheterna till biblioteksdriven digitalisering av lokalt material. Malmö stadsbibliotek har gått vidare med utvecklingen av Kaliber, en app för att söka, låna och läsa e-böcker, och siktar på en beta-version till hösten.

Rapporter från projekten kan beställas från Kultur Skåne och presentationerna från dagen kommer att skickas ut till deltagarna.

På eftermiddagen presenterade leverantörerna Atingo och E-lib sina nyheter. Både Atingo och E-lib arbetar för större möjligheter för biblioteken att styra över utbudet. E-lib lanserar nu en helt ny modell för e-böcker via bibliotek och ett helt nytt gränssnitt för e-böcker via biblioteken framöver.

Jag passade också på att kolla in Malmö stadsbiblioteks e-boksstation, där låntagare och personal som är nyfikna, men kanske lite osäkra, kan testa e-böcker och surfplattor, på egen hand eller med hjälp av personal:
 Meröppet i Jonstorp och Strövelstorp

Nätverket för meröppna bibliotek
i Skåne träffas i Jonstorp.
Marknadsförning av det meröppna
biblioteket i Jonstorp.


Lappar för kommunikation mellan
låntagare och personal under
meröppet-tid i Stövelstorp.
19/5 var det dags för nätverket för meröppna bibliotek i Skåne att träffas på de relativt nya meröppna biblioteken i Jonstorp och Strövelstorp. Vi var ca 30 personer från ca 10 skånska kommuner och Kultur Skåne. Det är faktiskt rekord och det är flera skånska bibliotek som ligger i startgroparna för meröppet framöver. I Trelleborgs kommun öppnar till exempel Anderslöv i augusti.

Terese Blandford, bibliotekschef i Höganäs, tog emot i Jonstorp, tillsammans med Carina Bonde, filialföreståndare i Jonstorp. De berättade om processen att bygga ett helt nytt bibliotek i Jonstorp, där meröppet var en av förutsättningarna i planeringsprocessen från början, liksom sammanslagning med skolan och skolbiblioteket. En detalj man var noga med i planeringen var att biblioteket skulle kunna nås både från skolan (via matsalen) men också via en tydlig, "allmän" entré för att tydliggöra att biblioteket är både skol- och folkbibliotek. Att meröppet tänktes in från början har varit en fördel när det gäller utformningen av lokalerna.

Inte alla i Jonstorp var positiva till flytt, integrering med skolan, eller meröppet, men på invigningen i oktober 2013, dök 2000 nyfikna upp, och nu har biblioteket ca 900 meröppet-låntagarare (i ett upptagningsområde på 1900 personer). Just Höganäs jobbar aktivt med att få till samarbete med andra aktörer i lokalsamhälle och det märks även på det meröppna biblioteket. Arrangemang och föreningsmöten samsas med låntagare i lokalerna, utan några större problem.

På eftermiddagen var vi i Strövelstorp, i Ängelholms kommun, också ett integrerat bibliotek, som blev meröppet i december 2013. Strövelstorp är en ganska liten ort, utan några egentliga serviceinstitutioner, så meröppet har fått en viktig symbolisk betydelse.

Vi (Annelie och Kristina) från Kultur Skåne berättade också lite om en utvärdering av meröppna bibliotek som vi planerar i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper, vid Lunds universitet. Frågeställningar som kunde vara intressanta i en sådan studie är långsiktiga effekter av meröppet,  vad innebär det för medborgarna, för lokalsamhället, eller för bibliotekspersonalens sätt att arbeta. Leder meröppet till mer bibliotek eller "bara" mer tillgängliga bibliotek? Om du har tankar kring innehållet i en fördjupning kring meröppna bibliotek och dess effekter får du gärna höra av dig till oss.måndag 19 maj 2014

Ett axplock från biblioteksdagarna i Umeå

Kulturhuvudstaden  Umeå var värd för årets biblioteksdagar och bjöd på en lång rad studiebesök både före, under och efter själv konferensen. Det fanns bland annat möjlighet att besöka Sveriges depåbibliotek och lånecentral, gå på en vandring i Sara Lidmans litterära spår, få en visning på Bildmuseet eller besöka Ålidens bibliotek. Tyvärr hann jag inte deltaga på något av alla dessa studiebesök och grämer mig mest för att jag missade besöket på det inte helt färdiga Väven. Men vad jag förstår var studiebesöken uppskattad och jag själv ska tillbaka till Umeå i december (och hoppas hinna se lite mer av staden då).

Det är förstås svårt att sammanfatta en två-dagars-konferens, men här är ett par av de föreläsningar och seminarier, som jag tyckte var mest intressanta.

Biblioteksdagarna inleddes med Lars Strannegårds föredrag "Kvalitet och allsidighet - går det att mäta?" Lars Strannegård är professor på Handelshögskolan, men också ny i Kulturrådets nya styrelse. Det jag tog med mig var bl.a. att kvalitet kan vara absolut eller relativt, men också att kvalitetsdiskussionerna hela tiden behöver hållas levande - annars tar siffrorna och kvantiteten över. Eiler Jansson från Regionbibliotek Halland har bloggat om föreläsningen om man är nyfiken på mer.

Dag två gick jag mest på olika seminarier kring läsfrämjande. Karin Taube pratade om hur man lär sig läsa, rent instrumentellt. Att det handlar om avkodning och automatiserade processer för att få förståelse för en text. Och att man kan få hjälp av en rad olika lässtrategier för att bli en bättre läsare. Exempel på sådana strategier är att ställa frågor om det man läst, hitta samband, "tänka högt" och använda bilden. Mycket av detta handlar ju om skolsituationer, men jag tyckte ändå att det fanns saker att ta med sig i hur man skulle kunna jobba med detta på bibliotek (både skol- och folkbibliotek). Kari Taube kommer till Lund och Read me-konferensen nästa vecka (26 maj).

Det twittrades förstås friskt under dagarna och #bibldag14 kan man gå in och läsa vad som diskuterades flitigast via de sociala medierna.

Det finns också ett antal filmade föreläsningar utlagda på Svensk biblioteksförenings egen Vimeo-kanal.

torsdag 15 maj 2014

Se och lyssna - föreläsningar från Litteralunds seriedag

På Litteralunds intressanta och välbesökta seriedag filmades samtliga föreläsningar
 (med stöd från Kultur Skåne) och finns nu tillgängliga under en månad på Youtube. Hade du inte möjlighet att gå finns nu chans att fördjupa dig i seriernas historia, serieskaparnas drivkrafter, och hur bilden av superhjältar och särskilt Batman förändrats genom tiderna.

Detta är en dold länk för spridning till och inom biblioteken. Filmerna plockas bort om en månad så passa på!