tisdag 28 april 2015

Studieresa till Botkyrkas internationella bokmässa


Den 23 och 24 april organiserade Kultur Skåne en studieresa till Botkyrkas internationella bokmässa och till Hallunda bibliotek för bibliotekarier som har varit aktiva i ett av utvecklingsprojekten inom mångspråk.

En grupp av 16 bibliotekarier från Skånes alla hörn steg på tåget tidigt på torsdagmorgon. Resan började småstressigt för Hawar Hamarshid från Eslöv. Den tidiga tidpunkten gjorde att han nästan glömde tåget.

(Bild: Nina Svensson-Ney, Eslövs bibliotek)
Under de närmaste veckorna publicerar vi inlägg från våra gästbloggare som har varit med på resan. Små inlägg, funderingar, intryck, bilder m.m.
Vi hoppas att ni som inte var med i Botkyrka på det sättet får lite intryck av den här fantastiska mässan som framför allt förmedlar känslan att vårt arbete med mångspråk är självklart, viktigt, roligt och inspirerande.
 Karin och Annelien

 

fredag 10 april 2015

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Kultur Skånes och de skånska folkbibliotekens arbete med folkbiblioteken som kulturhus är en ovanligt väl beforskad satsning. Tre av de första kulturhusprojekten (Burlöv, Ängelholm, Skurup) följdes av Johanna Rivano Eckerdal, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, genom följeforskning som utmynnade i rapporten Att dela en helhetsbild. I rapporten analyseras hur kulturhustanken har formulerats och realiserats på de lokala biblioteken. Dessutom har olika aspekter av utvecklingsarbetet belysts i ett par olika masteruppsatser vid ABM-programmet, Lunds universitet.

Nu har en forskargrupp vid Högskolan i Borås, Karen Nowé Hedvall (projektledare), Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin och Gullvor Elf, med projektmedel från Kungliga biblioteket, studerat hur fyra olika projekt har förhållit sig till och arbetat med utvärderingar för att bättre förstå hur utvärderingar mer systematiskt kan användas i utvecklings- och förändringsarbete vid svenska bibliotek. Ett av de fyra projekten som studerats är just Folkbiblioteken som kulturhus och följeforskningen som gjordes inom projektet.
Rapporten  Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering finns här.

Legimus har vunnit GULD

Filmen om Legimus har vunnit pris på World Media Festival i kategorin
Government-to-Citizen (Myndighetsinformation).
Producent för filmen är Pophunters

  Filmen är ett fint hjälpmedel för att visa låntagare (framför allt ungdomar) hur Legimus fungerar.

Den finns självklart även i en syntolkad version: https://www.youtube.com/watch?v=5KyzVQfrDHI