fredag 18 november 2016

Kompetenslyft för personal inom mångspråk

I mötet med nya användargrupper på biblioteket behöver man nya kunskaper. Det har kommunerna i nordöstra Skåne tagit fasta på och startade nu i höst projektet Lärande för integration i Skåne Nordost med stöd av Europeiska socialfonden. Kultur Skånes biblioteksblogg skickade några frågor till projektledaren Samuel Hallin Veres.Projektledare Samuel Hallin Veres svarar på
frågor om projektet Lärande för integration i Skåne
Nordost.
Vad är Lärande för integration i Skåne Nordost?
Lärande för integration i Skåne Nordost är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden tillsammans med Osby, Östra Göinge, Hörby, Kristianstad och Hässleholms kommuner. Projektet tillkom efter det ökade flyktingmottagandet under hösten 2015 och riktas mot de anställda inom kommunerna som möter asylsökande, flyktingar och/eller ensamkommande barn i sitt arbete.

Vad är målet med projektet?
Syftet med Lärande för integration i Skåne Nordost är att personal inom de fem deltagande kommunerna ska få ta del av kompetenshöjande utbildningar för att bättre kunna möta och bemöta asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn i sitt arbete. Det kan röra sig om utbildningar i till exempel kulturförståelse, traumamedvetenhet och interkulturell kommunikation. Det långsiktiga målet med projektet är att det ska förbättra integrationen genom att personalen som möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn känner sig tryggare i sin yrkesroll och har de förutsättningar som behövs för att göra ett så bra arbete som möjligt. Tanken är också att det efter projektet ska finnas fler nätverk inom och mellan kommunerna där det går att utbyta erfarenheter i integrationsfrågor samtidigt som det inom projektet också ska utbildas processledare som kan fortsätta driva kompetensutvecklingen vidare efter projektets avslut.


Hur länge håller det på?
Projektet håller på i två år med början i september 2016 och avslutas i september 2018.


Vad kan projektet komma att innebära för biblioteken i Skåne Nordost?
För biblioteken i de deltagande kommunerna innebär det en möjlighet att få ta del av vidareutbildningar inom områden som man har känt att det finns kompetensbrister relaterat till möte och bemötande av asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn. Det är med andra ord en chans att ta del av både intressanta och relevanta utbildningar för att utvecklas i sin roll som bibliotekarie.

Vad händer nu för bibliotekens del?
Fram till april 2017 är projektet i sin planeringsfas vilket innebär att berörda verksamheters - däribland bibliotekens - behov ses över och sammanställs i kompetensutvecklingsplaner. I alla kommuner ingår Kultur och fritid som ett av fokusområdena. Vill man säkerställa att ens egna behov blir hörda kan en idé vara att lyfta frågan på en APT. När planeringsfasen av projektet avslutas kommer projektledningen och de deltagande kommunerna gå ut med information till alla som berörs om när de olika utbildningstillfällena hålls och hur en anmäler sitt deltagande till dessa.

Vart vänder man sig om man vill veta mer?
I dagsläget finns det information på Osby kommuns hemsida och på Svenska ESF-rådets hemsida.


För frågor om projektet finns projektledaren Samuel Hallin Veres tillgänglig på mail och telefon!
0479 - 52 82 89
samuel.hallinveres@osby.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar