fredag 17 oktober 2014

Om barnlitteratur - föreläsningar att se och lyssna på

Det finns mer och mer att hämta på nätet för den som söker inspiration och kompetensutveckling. Svenska barnboksinstitutets intressanta föreläsningar filmas numera i regel och läggs upp på SBI:s webbplats. Tre vitt skilda bara i oktober! 

"Att lära genom att läsa – multimodala texter i skolarbetet"
Kristina Danielsson är professor i läs- och skrivutveckling och i svenska språket.

Föreläsningen ingår i Perspektiv på läsförståelse, en serie med forskare och lärare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, i samarbete med Svenska barnboksinstitutet. Ingår också i Svenska barnboksinstitutets serie Tema barns läsning.
15 oktober 

Astrid Lindgren och Kina den 9 oktober 

Vad har sex i barnböckerna att göra? Med Mårten Melin, Moni Nilsson och Karin Lemon. Moderator är Johan Unenge
 Även barn- och ungdomsböckerna tog intryck av 60-talets sexuella frigörelse. Man kunde skriva om nästan vad som helst. Men på de 40 år som gått börjar innehållet i böckerna åter ifrågasättas. Hur tänker föräldrar, förlag, författare och illustratörer? Var går gränsen? Finns det en gräns? Vem får skriva om sex? Vem gör det och varför?
1 oktober 

Läsfrämjande och idrott

Flera läsprojekt i samarbete med idrotten är nu på gång i Skåne med pengar bl a från Kultur Skåne och Kulturrådet. 

Läsjakten! — böcker blir kilometer i en tävling mellan ishockey och handbollsklubbarna i Trelleborg. 
www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2014/september/lasjakten/
 
Läskondis 
http://landskrona.lokaltidningen.se/unga-idrottare-ska-fa-upp-flaset-i-lasningen-med-hagrande-pris-/20141013/artikler/710159991/1180
I Landskrona och i övriga Nordvästra Skåne startar nu detta stora projekt.

Handplockade böcker för dig  
Höganäs bibliotek har tagit fram bokpåsar till föräldrar och yngre syskon som väntar 
på barn som tränar på Höganäs Sportcenter. Böckerna skall kunna lånas hem eller läsas medan man väntar. har de ofta yngre syskon med. Det kommer också att finnas bokpåsar för vuxna, aktiviteter kring och inforamation om läsning på centrat

Fram till den 30 oktober finns nu åter möjlighet för kommunbiblioteken (och folkbildningen) att söka pengar till läsfrämjandeprojekt gärna i olika samarbeten - med folkbildning, över förvaltningsgränser eller med föreningsliv. Inbjudan har gått ut till bibliotekscheferna. Kontakta Karin Ohrt eller Ann Lundborg om du har frågor.

måndag 13 oktober 2014

Internationella bibliotekets nya webb

Vill du ha knubbtexter på Japanska?
Söker du kinesiska deckare för vuxna?
Vill du veta mer om arabisk barnlitteratur?
Söker du polska fantasyböcker för barn mellan 10 och 12 år?
Vet du inte vad du ska äta ikväll?


Den nya hemsidan för Internationella biblioteket i Stockholm ger dig svaren. Ta en titt på www.interbib.se och bli inspirerad. Den nya hemsidan är ett ovärderligt verktyg för alla som arbetar med mångspråk på bibliotek.

Jag vill passa på och även uppmärksamma IB’s roll när det gäller mångspråk. Junko Söderman som gästade mångspråksseminarium i Landskrona berättade att IB har ett nationellt uppdrag 2013-2015 när det gäller:  

1.      Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media
2.      Utveckla en webbresurs kring mångspråkighet 
3.      Berika Libris katalog med poster för mångspråkig media 
4.      Gymnasiebiblioteken som en ny målgrupp för utvecklingsinsatserna 
5.      Utveckla nationellt och internationellt samarbete i frågan 
6.      Kommunicera verksamhet och resultat till svenska bibliotek
  
IB satsar på de språk som få eller inga andra bibliotek kan köpa in eller de språk som har relativt få läsare i Sverige. När det gäller de lättillgängliga språk: ara, per, pol, rus, ser, som, spa, tha, tur satsar IB på smalare litteratur och inte på underhållnings- och populärlitteratur eller vardagshandböcker. Junko poängterade att bibliotek fortfarande kan beställa enstaka lån eller depositioner inom de språken men beställningen ska specificeras och motiveras.
torsdag 9 oktober 2014

En samlad biblioteksstatistik från och med 2015


Kungliga biblioteket har sedan 2011 ansvaret för Sveriges officiella biblioteksstatistik. För att kunna ge en samlad bild av de offentligt finansierade biblioteken i Sverige, oavsett bibliotekstyp, har KB beslutat att göra vissa förändringar av den biblioteksstatistik som ska samlas in från och med 2015. Då kommer samtliga offentligt finansierade bibliotek att rapportera biblioteksstatistiken i en gemensam enkät i ett nytt webbaserat system.

I rapporten En_samlad_biblioteksstatistik finns ett förslag till enkät för denna samlade biblioteksstatistik. Titta gärna på förslaget och fundera gärna på vad det innebär för er som ska rapportera eller ta del av statistiken.

KB efterlyser synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas till Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket via mail till biblioteksstatistik@kb.se,  telefon 010-709 36 39 eller genom att lämna en kommentar på KB:s statistikblogg: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/ny-statistik/

KB kommer också att arrangera två möten kring den samlade biblioteksstatistiken vid två tillfällen under oktober: 16/10 och 23/10. Läs mer och anmäl dig här: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2014/10/02/kom-och-diskutera-biblioteksstatistik-16-eller-23-oktober/  

onsdag 8 oktober 2014

Bibliotekschefsinternat i Mölle 18-19/9

I mitten av september träffades cirka 20 skånska bibliotekschefer och vi från Kultur Skåne för att under två dagar, fundera, utbyta erfarenheter och vässa idéer på temat samarbete och att bygga relationer. Just samarbete är ju något av en röd tråd i flera av de processer som vi på Kultur Skåne arbetar med tillsammans med kommunbiblioteken: Folkbiblioteken som kulturhus, regionalt mediesamarbete, biblioteksplaner, meröppet och läsfrämjande.

Upplägget tog avstamp i deltagarnas erfarenheter och utmaningar och interaktiva övningar i kombination med inspiration från andra gavs möjligheter att reflektera och utveckla idéer kring verksamhetsutveckling och samarbete.

Inspirationen stod bland andra Per-Anders Hillgren från Malmö högskola för. Han pratade om samverkan för social innovation och demokratiutveckling med utgångspunkt från två möjliga plattformar för framtidens bibliotek: Designlabb och MakerSpaces. 

Stefan Wahlstedt från Malmö stadsbibliotek, berättade utifrån arbetet på Malmö lärcentrum och utvecklingen av det nya barnbiblioteket Lilla slottet, om hur man kan förhålla sig till samarbete och att bygga relationer och strukturer för att dela kunskap. Stefans presentation finns på Slideshare.

Hemmakommunen Höganäs representerades av kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs, Kultur- och fritidschefen Anneli Sjöborg, bibliotekschefen Terese Blandford och Antonio Prgomet som tagit initiativ till och driver schackskola på biblioteket . De delade med sig av sina erfarenheter av hur man arbetar med samarbete både strategiskt och konkret.

En av övningarna handlade om framgångsfaktorer för samarbete och de kan sammanfattas såhär:

Och bland annat med utgångspunkt ifrån dem utvecklade deltagarna tillsammans sina idéer kring hur de vill utveckla biblioteken tillsammans med nya och gamla samarbetspartners. Ett nästa steg på temat samarbete är nästa bibliotekschefsmöte som kommer att bli gemensamt för bibliotekschefer och chefer för kulturarvsinstitutioner, den 28/11 i Kristianstad.