fredag 31 augusti 2012

The Conference

Nu kan man på denna länk ta del av föreläsningarna. För egen del var det främst Keynotetalarna Hojun Song som gjorde intryck och Kate Hartman. Båda gränslösa i sitt tänkande, men också en förmåga att kombinera forskningen och teorin med praktiska studier och innovativt konstnärsskap med filosofiskt perspektiv. Det bästa av allt, det var galet och fullt begripligt. Vi som lyssnande fick göra tvära kast från synvända till synvända. Mycket nöje!http://mediaevolution.createsend4.com/t/ViewEmail/r/B9ECCB8CC5E46D7C/4B625DA15F59A51F05AF428974F65BCD

Klippt från programpresentationen:

Hojun Song is a South Korean artist and engineer that is making narratives an raising questions by creating absurd objects(---).

Kate Hartman is a wearable design technologist and Assistant Professor of Wearable & Mobile Technology and Director of the Social body LAb at OCAD University in Toronto. (---).

onsdag 29 augusti 2012

Bibliotek Värmland


Sedan snart tio år samarbetar Värmlands kommun-, sjukhus- och universitetsbibliotek  under namnet Bibliotek Värmland (nominerat till Årets bibliotek 2012). Bibliotek Värmlands slogan är “Kom till ett bibliotek och du får tillgång till alla”. Samverkan sker i en rad frågor där rationellt utnyttjad teknik, delade medieresurser och delade specialistkompetenser kan medföra en ökad kvalitet i verksamheten. Tolv av de värmländska kommunbiblioteken har sedan 2009 gemensamt biblioteksdatasystem, och sedan 2011 gemensam webb.

Kompetensutveckling och nationell katalog är två andra framtidsfrågor för värmlandsbiblioteken. Länsbibliotek Dalarna, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala och Länsbiblioteket i Värmland har tillsammans fått 10 miljoner kronor från ESF-rådet för att genomföra projektet KUB – ett stort kompetensutvecklingsprojekt för folkbiblioteken i länen.

Biblioteken i Värmland har också jobbat aktivt mot målet om en nationell bibliotekskatalog. Libris som nationell katalog bygger ju på att alla folkbibliotek bidrar till den gemensamma katalogen. (Läs mer om argumenten för en nationell bibliotekskatalog i Svensk biblioteksförenings skrift: Därför nationell bibliotekskatalog.) Under 2011 deltog 4 bibliotek i Värmland i projektet Libris på värmlandsbiblioteken. Syftet med projektet var att ta reda på vad det innebär för små Libra-bibliotek att bli Librisregistrerande bibliotek med målet att de medverkande biblioteken skulle bli Librisbibliotek. Frågeställningar, erfarenheter, diskussion och slutsatser från projektet finns nu att läsa i rapporten: Libris på Värmlandsbiblioteken - en förstudie. Nu har också övriga bibliotek i Värmland, med BookIT-systemet påbörjat en förstudie i samarbete med Libris för att studera vad det skulle innebära för BookIT-biblioteken att bli Libris-registrerande bibliotek.

Det är intressant att jämföra det värmländska samarbetet med bibliotekssamarbetet i våra skånska delregioner, kanske framför allt med Bibliotek Skåne Nordväst. Liksom i Värmland har Skåne NV användaren i centrum, gemensam bibliotekskatalog, gemensam webb och ett fördjupat samarbete i medie- och kompetensutvecklingsfrågor. Just nu arbetar man till exempel i Skåne NV med att ta fram en delregional medieplan för att se hur man kan utnyttja de gemensamma resurserna på biblioteken i Skåne NV, och hur samspelet med andra bibliotek regionalt, och nationellt kan se ut.

torsdag 23 augusti 2012

Barnbiblioteksinfo - sommarboken, den goda boken och annat

 

Sommarboken - favorit i repris

Kultur i Väst fick pengar från Kulturrådet för att hitta på lite kul saker kring Sommarboken 2012. Bibliotek i Västra Götaland inbjöds att vara med som pilotkommun och 5 kommuner blev utvalda. Nästa år hoppas man att få fortsätta och då kunna erbjuda material till ALLA bibliotek i hela Sverige.
Läs mer på Sommarbokens webbplats med info för både barn och vuxna.

Litteratur och skrivande är populärt inom Skapande skola. Läs mer i Kulturrådets nulägesanalys om Skapande skola på KUR:s webbplats.

Många konferenser i oktober

Skapande skola konferens i Kristianstad 9 oktober
Kulturens kraft i lärandet och Skapande skola i Skåne. Hur bidrar estetiska lärprocesser till elevernas måluppfyllelse? Konferensen riktar sig till förtroendevalda, skolchefer, rektorer,
utvecklingsansvariga, kulturutvecklare, kultursamordnare och motsvarande - som bibliotekarier för barn och unga och skolbibliotekarier.

Den goda boken - Om klassiker eller serier, kanon och myten om den goda boken i Lund den 26 oktober
Det har kommit inbjudan till en spännande eftermiddag i regi av LitteraLund, som en del i höstens Förfestival. Programmet är intressant både för de som arbetar med med skönlitteratur för vuxna och för unga i högstadiet/gymnasiet (klassiker ligger t ex i läroplanen för åk 8). Anmälan senast den 15 oktober

Alla läser! - Att bygga för jämlik läsutveckling
18-19 oktober i Göteborg arrangerar Kulturrådet, Skolverket och Kultur i Väst tillsammans med Barnkulturåret i Göteborg, en nationell konferens med syfte att sprida kunskap och främja ett läsutvecklande arbete. Anmälan till KUR senast den 13 septemberBokfestival i Kristianstad, Litteraturdag på Wanås och Bokens dag i Skillinge i september

Två veckor efter litteraturfestivalen på Louisiana blir det ett ännu ett välfyllt veckoslut för den litteraturintresserade.

Först Kristianstad Bokfestival 6-8 september med program från torsdag kväll till lördag eftermiddag. Kultur Skånes seminarium Litteraturen som verktyg på fredagen har fortfarande platser kvar. Direkt efter seminariet öppnar festivalen med PC Jersild och sedan följer bl a Johanna Ekström, Lisa Bjärbo och en mängd andra svenska och utländska författare. Hela programmet finns nu att läsa eller ladda ner.

Lördagen den 8 september kl.16 hålls Wanås Vänners litteraturdag. Medverkande poeter och författare: Johanna Ekström, Maria Küchen, Jonas Modig och Magnus William-Olsson.

Bokens dag på Österlen 8-9 september arrangeras av bl a biblioteket i Simrishamn och Bokvaruhuset Österlen. Det blir författarsamtal i Skillinge med Göran Rosenberg, Sara Kadefors, Tomas Löfström och Karolina Ramquist både lördag och söndag, livemusik och bokbord med författare och förlag från trakten. Det brukar bli fullsatt så intresserade rekommenderas att vara ute i god tid.

tisdag 21 augusti 2012

Louisiana Literature

I september kommer Patti Smith till KB i Malmö för en konsert. Biljetterna släpptes i mitten av juli och såldes slut på åtta minuter. Den som inte fick tag på en biljett till konserten, eller den som inte har tålamod att vänta till den 19 september, när hon kommer till Malmö, kan ta sig till litteraturfestivalen på Louisiana i helgen. Patti Smith är en av de 40 författare som kommer till festivalen i år.

Programmet börjar på torsdag och då medverkar bl a Jonathan Safran Foer och Nicole Krauss. Patti Smith gör flera framträdanden på fredag och åtminstone ett på lördag, när hon och Henning Mankell ska samtala. Ytterligare många fler författare kommer alltså till festivalen, däribland flera svenska. Hela festivalprogrammet finns på Louisianas webbplats.

Det kostar inget, förutom museets ordinarie entréavgift, att gå på festivalen. Men man rekommenderas att vara på plats i god tid!

måndag 20 augusti 2012

Folkbiblioteken som kulturhus

Nu är det klart vilka kommuner som får stöd för att arbeta vidare med sina projektidéer kring folkbiblioteken som kulturhus. Region Skånes kulturnämnd fördelade i fredags de 1,1 miljoner kronor i statliga utvecklingsmedel till 11 kommuner.

Läs mer om de beviljade projekten på Kultur Skånes webbplats

måndag 13 augusti 2012

Högläsning ger barn bättre hälsa och kulturellt kapital

Att barn mår bra av att delta i bibliotekets sagostunder eller att föräldrar och andra läser högt för dem vet vi men ibland behöver man ny vetenskaplig ammunition och gärna utanför pedagogik och kulturkretsar.

När den brittiske folkhälsoexperten professor Michael Marmot, inbjuden till Malmökommissionen förra året, intervjuades om utmaningarna för att minska den sociala klyftan nämner han särskilt högläsning bland enkla saker man kan göra (hur enkelt det är att genomföra kan kanske diskuteras men det är i alla fall inte dyrbart)
"A really simple interventions like reading to children daily – the evidence is good that if children are read to on a daily basis it will improve their linguistic development, their cognitive development and if in addition  they are cuddled by their parents and have real emotional connection its like to improve their emotional and social development as well" Lyssna på hela intervjun.

Sagostund på biblioteket - kulturellt kapital för de minsta är en artikel av Sara Borg i Socialmedicinsk tidskrift. Hon är med kand i folkhälsovetenskap och har skrivit sitt examensarbete över ämnet Sagostund
på bibliotek – en hälsofrämjande aktivitet för barn i förskoleåldern?

Det danska projektet Bogstart har sedan 2009 fokuserat på hur små barns möte med böcker kan stärka deras språkutveckling. Center for Børnesprog publicerade 2011 en rapport om hur Bogstart fungerat i  biblioteksarbetet när det gäller språkinlärning hos barn i miljonprogramsområden. Detta kunde man läsa på Peter Alsbjers blogg förra året.

torsdag 9 augusti 2012

Bibliotek och bokhandel har mycket gemensamt

Att sålla i utbudet och ge personliga råd!

Tidskriften Svensk Bokhandel har i en rad nummer under våren (bl a nr 7 och nr 11) undersökt vad som kännetecknar de bokhandlar som branchfolket har som favoriter. Det är fristående bokhandlareoch Bjäre bokhandel i Båstad och Laholms bokhandel hör till dem. Gemensamt för dem är att man inte är intresserad av att konkurrera med pris utan med kunskap. Det finns väldigt många böcker och de blir bara fler och fler. Förmågan att tycka till, våga ha en personlig åsikt, sålla i utbudet och vägleda uppskattas av deras kunder.  De talar om att erbjuda en upplevelse, härbärgerar bokcirklar och startar kundklubbar. Svensk Bokhandel har också låtit några webbexperter ge råd om hur bokhandlare kan vässa sin närvaro på nätet och ledorden här är att hitta sin nisch, utveckla sin nördighet och ha en tydlig publik. Parallellerna är många till bibliotek och det finns uppenbara områden för utbyte av erfarenhet och kunskap.

Biblioteken blir färre över hela landet utom i Skåne!

Under perioden 2000-2010 byggde sex skånska kommuner tillsammans 19 bibliotek. Källa Svensk biblioteksförening/SKL. Detta kan man läsa om i en större artikel om biblioteksbyggen och framtidens bibliotek i Vi läser nr 3. På frågan om arkitektur kontra funktion svarar arkitekten bakom bl a biblioteken i Halmstad, Köpenhamn och just nu Urban Mediaspace i Århus - Om ett bibliotek inte fungerar är det inte bra arkitektur, punkt slut -

måndag 6 augusti 2012

Barn och IT

Under sommaren har jag passat på att komma ner i de olästa tidskriftshögarna och hittat några intressanta artiklar om bibliotek för barn och unga.

Upplysningen - tidskrift från Länsbibliotek Uppsala har gjort ett temanummer om barn och IT. Några rubriker ur numret.
Paddor på bibblan - varför och hur då?
Intervjuer med personerna bakom webbsidor för barn/unga och litteratur Barnens bibliotek och Jag är boken - BabaJaga. Blir du nyfiken på bokhäxan BabaJaga så anmäl dig till Kultur Skånes seminarium Litteraturen som verktyg den 7 september i Kristianstad.
Bibliotek, berättande och slöjd och Barnbibliotekets demokratiska uppdrag i digitala/sociala medier.

Det danska Bibliotekarforbundet ger ut månadstidskriften Perspektiv där det alltid finns läsvärda artiklar.
Vändpunkten i projektet PlayIn där man ville utveckla biblioteksorientering för barn kom när man började med att utveckla dataspel för mobilen och barnen sedan fortsatte med att själva skapa spel. Artikeln finns på s 38 i marsnumret som finns att ladda ner.