torsdag 16 februari 2017

Första mötet med Sveriges länsbibliotekarieförening

Idag är det Maria Tsakiris, chef för enheten Kultur och samhälle på Kultur Skåne, som bloggar och berättar om sitt första möte med Sveriges länsbibliotekarier i Stockholm:


I förra veckan deltog jag i mitt första riktiga möte med kollegorna från Sveriges övriga regionala biblioteksverksamheter som är organiserade i föreningen Sveriges länsbibliotekarier, SLB. Föreningen har återkommande möten och arrangerar också en årlig konferens för medarbetare i den regionala biblioteksverksamheten.
Denna förening ger oss i Skåne unika möjligheter till omvärldsbevakning och direkt dialog med de myndigheter och organisationer på nationell nivå som har bäring på biblioteksuppdraget, däribland Kulturdepartementet, KB, Kulturrådet och SKL.


Lägesrapport från MTM
Denna gång fick vi ett samtal med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Myndigheten har en relativt ny generaldirektör, Magnus Larsson. Han uppmanade oss att ta del av den senaste Medieutredningen som innehåller en bra analys om de utmaningarna vi står inför vad gäller demokrati, tillgänglighet och nya digitala medier.

tisdag 14 februari 2017

Utlysning av bidrag för biblioteksutveckling

Nu finns ny information med gällande datum för Region Skånes olika kulturbidrag ute på hemsidan.


När det gäller bidrag för biblioteksutveckling så kan man ansöka mellan den 15 mars och den 11 maj. Beslut om bidrag meddelas på webbplatsen den 16 juni.

Bidrag för biblioteksutveckling ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

MTM:s webbinarier i vår


Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, sitter på en guldgruva av redskap och material för den som arbetar med tillgänglighet och mångspråk på folkbiblioteken. Om man inte har möjlighet att åka på deras utbildningsdagar i Stockholm, så finns alternativet webbinarier. Det är webbsända seminarier där man får en genomgång och kan ställa frågor till MTM:s handläggare genom chatt.
Under våren finns det flera webbinarier om Legimus, det digitala biblioteket . För att ta del av ett webbinarium så behöver man bara en dator, en internetuppkoppling och ett par hörlurar.
Kolla in programmet för våren!


MTM:s webbinarier under våren

måndag 13 februari 2017

MIK för mig från Statens Medieråd

Statens medieråd lanserar ett nytt digitalt verktyg för skolor, bibliotek och unga nätanvändare, MIK för mig. De hade tidigare en sida som hette detsamma, men detta är mycket mer omfattande och användbart. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här finns diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Det är ett omfattande material och med stor variation. Man kan välja mellan långa, färdiga lektionspaket och kortare övningar, filmer, poddar och quiz. Det handlar exempelvis om näthat, källkritik, sociala medier, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet.
En del av materialet riktar sig direkt till vuxna, och för de rena folkbibliotekens del handlar det främst om presentationer med diskussionsfrågor som man kan använda i ett arbetslag, till exempel om hur man bäst kan stötta barn och unga som utsätts för kränkningar på nätet. I övrigt är mycket av materialet är, som ofta med liknande satsningar, ganska anpassat till skolan. Därmed inte sagt att det inte är relevant och bra för dig som jobbar på folkbibliotek!
Materialet beskrivs som levande och fylls på och ändras kontinuerligt för att vara aktuellt.
Statens medieråds webbverktyg MIK för mig