torsdag 8 november 2018

Fem frågor om LibLab på Staffanstorps bibliotek


Vi ställde fem frågor till Anna Jönsson, barnbibliotekarie på Hjärups bibliotek, om LibLab som pågår på Staffanstorps och Hjärups bibliotek just nu. (Obs - det är inte hon med antennerna på bilden ovan!)


Vad är LibLab?
LibLab är för barn som vill dyka ner i gränslandet mellan teknik, naturvetenskap experiment, lek och lärande. Till LibLab kommer barn för att testa sina idéer, träffa andra barn som skapar och experimenterar. Alla aktiviteterna och workshopsen är på Staffanstorps och Hjärups bibliotek. Vi har valt att ha aktiviteterna på lördagar och lov för att kunna nå så många barn som möjligt.

Hur kom ni på idén?
Personal på barnavdelningen har länge pratat om att vi ville utveckla vår verksamhet inom digitalisering och teknik. Vi har tidigare haft aktiviteter med fokus på teknik och naturvetenskap och de har alltid varit uppskattade och efterfrågade. Men vi ville nå fler genom att ha aktiviteterna på lördagar och lov och ta in kompetens utifrån genom en lärare för att förbättra våra aktiviteter. För att kunna utveckla denna del av vår verksamhet sökte vi bidrag från Region Skånes Experimentspåret.