onsdag 21 december 2016

God jul från Kultur Skåne - och ett spännande nytt år 2017!

Vi önskar er alla en god jul!
Det har varit en intensiv och rolig höst för oss som arbetar med den regionala biblioteksverksamheten på Kultur Skåne. Vi har träffat många av er på bibliotekschefsmöten, nätverksträffar, konferenser och utbildningar, och vill tacka er för ett fint samarbete under året. Det är otroligt inspirerande och stimulerande att få arbeta tillsammans med er alla på folkbiblioteken i Skåne.


Nyheter 2017
Under hösten har vi tillsammans med er lagt grunden till några förändringar som kommer att genomföras under 2017.

måndag 19 december 2016

Rapport: Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats

För dig som arbetar med bokprat - eller som bara är allmänt intresserad av läsfrämjande arbete för barn: nu finns rapporten Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats att beställa. OBS! Innehåller även studiematerial!

Aktuell forskning om folkbibliotekens arbete för nyanlända

Idag kom en första delrapport i ett pågående forskningsprojekt vid Bibliotekshögskolan i Borås, "Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända - om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar" av Ola Pilerot och Frances Hultgren.
Här beskrivs och analyseras svaren från en enkät som gått ut till bibliotekspersonal som arbetar med nyanlända i Upplands län och Dalarna under november i år.

onsdag 7 december 2016

Rosengårdsbibliotekets guide för att starta språkkafé/läxhjälp

Under det senaste mötet med mångspråksnätverket i Skåne, så fick vi ta del av denna guide från Rosengårds bibliotek, som har goda erfarenheter av att språkkaféer och läxhjälp. De har gjort denna utmärkta guide för er som vill starta något liknande på ert bibliotek, som vi gärna vill dela till fler.
 
Guide för att starta upp språkkafé/läxhjälp
För att starta upp ett nytt språkkafé, läxhjälp eller annan volontärverksamhet är det viktigt att tänka på följande:

måndag 5 december 2016

Inspiration i mångspråksverksamheten


Sent omsider kommer här en liten rapport från ett fantastiskt roligt och lärorikt möte med Kultur Skånes mångspråksnätverk i Hässleholm den 15 november.

Ett fyrtiotal biblioteksanställda som arbetar med mångspråk på bibliotek från hela Skåne var på plats för att dela kunskaper och erfarenheter om arbetet med språkcaféer på biblioteken.