torsdag 27 mars 2014

Malmö pratar om...

 
"Improvisation och åsikter. Forum, fika, fördjupning och förståelse. "
Malmö pratar om är ett återkommande arrangemang på Malmö stadsbibliotek. En inbjuden expert belyser tillsammans med en improvisationsteatergrupp ett aktuellt ämne, i Malmö eller i världen. Publiken är med och påverkar föreställningen och får en chans att födjupa sig i och reflektera kring ett dagsaktuellt ämne. I anslutning till föreställningarna erbjuder också Malmö stadsbibliotek fördjupning i form av ett urval av böcker, tidskrifter, filmer och andra medier.

Jag tycker detta är ett intressant sätt att utveckla bibliotekets roll som arena för aktuella samhällsfrågor och -debatt. Men också ett kul exempel på hur man i samarbete med andra aktörer och med hjälp av andra kulturformer kan utveckla bibliotekets kärnvärden. Helt i linje med kulturhustanken alltså!


Nästa tillfälle är 25 april kl 17 och då i samarbete med Teater Reagera. Temat väljs av Malmöborna och just nu står valet mellan jämställdhet och mångfald. Tidigare tillfällen, som har handlat om  EU-migranter och tiggeri respektive Soran Ismail och Sveriges Radios opartiskhetspolicy, har arrangerats i samarbete med Teater Impro.

onsdag 26 mars 2014

Bibliotekens internationella manifest

...är titeln på en skrift som Svensk biblioteksförening tagit fram i samarbete med Svenska Unescorådet. Där finns alla biblioteksmanifest samlade och vissa fall i ny svensk översättning.

Skriften uppmärksammades på en konferens i Stockholm häromveckan: Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest.
Både skriften och konferensen pekar på bibliotekens viktiga roll för att ge alla människor fri tillgång till information, kunskap och kultur för att kunna använda sina demokratiska rättigheter att tänka, tala och skriva fritt.

Hur viktiga (och "farliga") bibliotek och böcker kan vara i situationer där demokrati och yttrandefrihet inte är självklara, illustrerades väldigt tydligt av Martin Schibbye. Under de 438 dagarna var isoleringen det värsta och rädslan att prata och därmed tänka fritt den största kränkningen. Så länge vi vågar använda ordet är det starkare än allt, sammanfattade Martin Schibbye.

Skriftens olika manifest, tex folkbiblioteksmanifestet och inte minst IFLAs etiska regler för  bibliotekarier och informationsspecialister kan användas som stöd för bibliotekens och bibliotekspersonalens viktiga demokratiska roll och underlag för diskussioner om dilemman kring exempelvis integritetsfrågor och informationsfrihet. Bibliotekskort till papperslösa är ett exempel på en aktuell fråga som lyftes under dagen och diskuterades med utgångspunkt från manifesten.

Seminariedag om serier och barns och ungas läsning - platser kvar

Jag har tidigare skrivit om Litteralunds seriedag den 24 april. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig för dem som är intresserade av barn och ungdomslitteratur, arbetar på bibliotek eller i andra sammanhang där man möter barn och deras läsning. Dagen anordnas med stöd bl a från Kultur Skåne.
Det blir fördjupning, samtal, serier i historien och möten med flera serieskapare och föreläsare som bland andra Johanna Koljonen, Fredrik Strömberg och Kim W Andersson.
Kom och bli inspirerad att arbeta mer med serier!
Anmälan är öppen och görs via Litteralunds hemsida

torsdag 13 mars 2014

Kulturen i Lund

Min värld

Min Värld är en levande utställning - av barn för barn- som visas på Kulturen mellan den 12 januari och 24 augusti 2014. Elever i årskurs två i Västra Ingelstad har fått dokumentera och gestalta sin vardag genom fotografier och texter som sedan resulterat i en bok.  Och alla unga museibesökare får vara med i utställningen för att inspirera och inspireras.

Folkbildningspropositionen Allas kunskap - allas bildning

Ny proposition för folkbildningen

Förra veckan presenterade regeringen folkbildningspropositionen Allas kunskap - allas bildning. För första gången ska folkbildningspolitiken få ett självständigt mål och folkhögskolan erkännas som en egen utbildningsform.

En ny modell för oberoende statlig utvärdering av folkbildningen föreslås. Statskontoret bör ges i uppdrag att genomföra en första samlad utvärdering av folkbildningen. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Myndigheten för kulturanalys bör förse Statskontoret med relevanta underlag.

Årets barnboksprovning, Loranga på Dunkers mm

Rekordstor ökning av inhemsk litteratur och tydliga spår av ensamhet och utanförskap

År 2013 gavs det ut totalt 1770 barn- och ungdomsböcker i Sverige, vilket är i nivå med 2012 då det utkom 1761. Klyftan mellan antal svenska och översatta böcker har ökat markant med 59 procent svenska böcker och 41 procent var översättningar.
Den tydligaste trenden i 2013 års utgivning är ensamhet och utanförskap. Det är ämnen som ofta skildras men förra året var det i fler böcker än någonsin. Mer att läsa om trenderna

Bokprovningen arrangeras numera endast i Stockholmsområdet men programmet den 18 mars kommer att filmas av UR. Länk till filmerna läggs in här så snart den publicerats.

Dunkers har fått KUR-bidrag till läsfrämjande


I samband med utställningen Loranga! Loranga! en väldigt stor utställning har Dunkers kulturhusfått 400 000 till läsfrämjande.  I utställningen kommer barnen att möta flera olika kulturella upplevelser och med stöd av pedagoger och genom konstnärliga uttrycksformer hitta alternativa sätt till eget läsande och läsutveckling. Workshop i animation, konserter, dockteater och artist in residence / jourhavande poet i form av Daniel Boyacioglus-

I samarbete med Helsingborgs bibliotek , Sagostund och Sagoträdet med
Lördagspåse kommer att finnas på samtliga bibliotek - låna en påse under en vecka med sagogodis på temat Barbro Lindgren. Påsen innehåller böcker, men även t.ex. film, cd, gosedjur spel och pussel.

Personal från Helsingborgs bibliotek håller i sagostunder i utställningen på Dunkers.

Under perioden 15 juni- 14 oktober kan man slå sig ner under Sagoträdet utanför Stadsbiblioteket och få en saga/berättelse uppläst för sig. Barbro Lindgren och personal från biblioteket står för inläsningen.

onsdag 12 mars 2014

Duo 2014


Duo-gruppens möte 2014-02-11
Deltog: Kristianstad:Magdalena Jeppsson,Emma Lang Åberg Burlöv:Joel Alskans,Katarina Tollbäck Eriksson Ystad: Lena Malmquist,Susanne Bolding (ersatte Lotta Orvarsson) Kultur Skåne:Maria Jacobsson, Ann Lundborg, Annelie Krell
Deltog ej: Ängelholm: Jonas Bolding, Kerstin Turesson

1.     Presentation av alla deltagarna.
Eftersom vi har nya deltagare i gruppen. Ystad ersätter Simrishamn i Skåne sydost. Katarina har blivit bibliotekschef och Emma har flyttat till Kristianstad och de ändrar därför sina roller i Duo-gruppen. Lottar Orvarsson var sjuk och ersattes av Susanne Bolding. 
Maria Jacobsson Kultur Skåne ger en bakgrund till varför gruppen startade och dess funktion.

 • Hur ska man tänka biblioteksutveckling med fokus barn och unga? Representanter från varje delregion sprider ut Duo informationen i den delregionala barnbiblioteksgruppen.
 • Det har visat sig svårt att nå ut med innehållet från Duo-gruppens sammankomster. Minnesanteckningar finns på BBM-bloggen men det har ändå varit svårt att känna sig delaktig. De gjordes en rapport i somras där det framkom att de som satt med i gruppen hade arbetat mer intensivt med barn och unga frågorna. De som inte ingår känner sig inte engagerade på samma sätt. Maria och Ann erbjuder sig att komma ut och samtal på delregionala Duo-möten.
 • Biblioteken som deltar i Duo-gruppen har uppmärksammat behovet av att prata barnbiblioteksfrågor.

2.     Anneli Krell - Hur kan man använda det digitala för barn och ung
Annelie utvecklare digital kultur presenterar den digitala strategin och den tillhörande handlingsplanen.Både strategi och handlingsplan finns på Kultur Skånes hemsida. Den digitala strategin gäller fram till 2015 samma tidsperiod som kulturplanen.
Projekt med bäring på barn och unga och digitalisering i Skåne 
 • I-pad sagor i Helsingborg 
 • Berättarpaletten, Oxie och Kristianstad 
 • Prång i Landskrona (äganderätten till Prång) 
 • Hitta en bra bok, Malmö stadsbibliotek 
 • Barns eget skapande samverkans projekt mellan museet och musik i Syd.

Magdalena tog upp upphovsrättsliga frågor kopplade till berättarpaletten och Prång. Magdalena ska åka till Jönköping och presentera projektet i Kristianstad. Innan det upphovsrättsliga är löst blir spridningen problematisk av både berättarpaletten och Prång.
Det är viktigt att sprida goda exempel erfarenheten från projekt. Med utgångspunkt från diskussionen en beslutades det att en konferens med fokus på goda exempel på digitala projekt med fokus barn och unga ska genomföras under våren 2014. Vi håller just nu på att boka datum och sätt programmet. Vi hoppas att vi ska få till en dag om digitalisering före sommaren.
 
Annelie informerade också om att det kommer att genomföras ett tematiskt möte för politiker i Skåne under hösten som anordnas av Kultur Skåne. Tematiskt möte angående digital kultur.
Vi diskuterade om att hålla Duo möten på något museum nästa gång för att bli inspirerande. Ett förslag var Skissernas museum.
Kultur Skåne har haft en ny omorganisation och arbetar närmare kulturarvet. Kan man dra nytta av museipedagogik i samarbete med biblioteken.
Samarbetet mellan museer och bibliotek. Genom Skapande skola har man umgåtts och en grund har skapats för att genomföra projekt tillsammans.
Det sista bibliotekschefsmötet för året kommer att samordnas med museicheferna den 28 november.
Många skolor tillhandahåller I-pad till elverena vilket innebär att trycket på folkbiblioteket ökar och kräver ett samtal med skolorna. Viktigt att prata med utbildningschefen om att skolorna upprättar egna avtal med e-bokleverantörerna.
Under mötet framfördes synpunkter på att MTMs hemsida är till för vuxna inte barnanpassad. Det finns en ingång för små barn men de är en besvikelse. Dyslektiker en ännu smalare grupp.

3.     Biblioteksplaner
Jag har sökt på barn i alla de skånska biblioteksplanerna och har fått en lista med utklipp med fokus på barn från biblioteksplanerna. Den har jag för avsikt att skicka ut till bibliotekschefer och barnbibliotekarier. Materialet är som förväntat mycket inriktat på läsfrämjande, relationen med skolan, kultur för barn och litteratur på andra språk.
Nästa bibliotekschefsmöte den 29 april kommer att fokusera på biblioteksplanerna.
Jag har uppdaterat listan med barnbibliotekarier och håller på att ändra på hemsidan. Det är en viktig lista att använda för att vidarebefordra information till barnbibliotekarierna så kontakt gärna mig om det är något som ändras.
Nästa Duo-möte kommer att äga rum den 15 maj och temat för mötet är barnen i biblioteksplanerna.

/Ann

torsdag 6 mars 2014

Bibliotekschefsmöte på tema ledarskap och utvecklingsarbete

4/3 träffades ett trettiotal skånska folkbibliotekschefer på årets första bibliotekschefsmöte, i Hässleholm., på temat ledarskap och utvecklingsarbete.

John Nørskov Hansen, från Centralbiblioteket i Gentofte, gav exempel på olika ledarskapsdilemman kopplade till "det moderna biblioteket": orienteringen mellan det digitala och det fysiska, det nationella och det lokala, material och människor, samlingar och rum. Han berättade också hur  han och hans kollegor jobbar med ledarskapsutveckling tillsammans med danska bibliotekschefer, bland annat utifrån den numera välbekanta "danska modellen".

John tipsade bland mycket annat också om vikten av ett bra s. k hisstal, dvs att se till att ha en kort presentation av ditt bibliotek eller din verksamhet som du kan dra för någon du träffar i hissen, både för att slagkraftigt kunna sammanfatta kärnan i din verksamhet för andra, men också för att själv "tvingas" fundera över detta.

Eftermiddagen inleddes med att Catharina Isberg lät alla chefer ställa sig i en tidslinje, utifrån hur länge man varit chef, och därefter utifrån hur länge man haft den post man har idag. Denna tidsorm gav en väldigt konkret bild av att ledarerfarenheten bland de skånska bibliotekscheferna totalt sett är gedigen men också att många av dem haft sitt nuvarande jobb i två år eller mindre. Vad innebär den rörligheten för det skånska bibliotekschefskollegiet och hur kan vi tillsammans jobba med ledarskapsfrågor var något som diskuterades under dagen.

Catharina reflekterade sedan kring ledarskap och medarbetarskap utifrån sina erfarenheter från företags-, forsknings- och folkbibliotek. Både SLU, där Catharina tidigare var chef och Helsingborgs stadsbibliotek jobbar eller har jobbat medvetet med medarbetarskap.

Under Catharinas pass fick vi också fundera på vad begreppet ledarskap innebär, för var och en av oss. Så här kan de skånska bibliotekschefernas syn på ledarskap illustreras:Vi på Kultur Skåne informerade också om vad som är på gång. Läsfrämjande, bibliotek som kulturhus , biblioteksplaner och mångspråk är några av punkterna på vårens agenda. Från och med nu och fram till 30/4 har de skånska folkbiblioteken möjlighet att söka stöd för utvecklingsarbete inom tre utvecklingsspår:
 • Regionalt mediesamarbete
 • Folkbiblioteken som kulturhus
 • Läsfrämjande
 Mer information om detta skickas till de skånska folkbibliotekscheferna i dagarna. dagarna.

måndag 3 mars 2014

Så kommer vi att arbeta med läsfrämjande 2014

Läsfrämjande ett av Kultur Skånes fokusområden 2014 och en halv miljon kronor är avsatta i år för olika insatser - projekt, seminarier och omvärldsbevakning. Såväl folkbiblioteken som studieförbunden och folkhögskolorna bedriver läsfrämjande verksamhet och tillsammans med dessa parter vill vi undersöka hur man kan vända den negativa utvecklingen för läsande och läsförståelse.
Läsfrämjande i Skåne har som mål att öka läsandet genom att:
 • vässa metoderna och nå nya grupper.
 • uppmuntra samarbeten mellan bibliotek, studieförbund, folkhögskolor och andra samhällssektorer, som till exempel hälsovården, samt ideella föreningar, som till exempel som idrotten, med flera.
 • ta tillvara de erfarenheter och öka kontakterna med den forskning som görs inom området.

Projekt
Från den 5/3 till 30/4 är det möjligt för folkbibliotek, studieförbund och folkhögskolor att söka pengar till såväl samarbetsprojekt som egna projekt. En utlysning kommer att presenteras på bibliotekschefsmötet imorgon och senare skickas ut. Länk till utlysning läggs in här

Seminarier
I början av veckan gick en inbjudan ut till det första av de tre seminarier som vi planerar i år.
Seminarierna är tillfällen för inspiration, samverkan och kompetensutveckling och inbjudan går ut till både biblioteken och folkbildningen.
Den 28 mars på Stapelbädden i Malmö med Amira Sofie Sandin kommer det att handla om läsfrämjande projektarbete.
Till 5 september (i anslutning till bokfestivalen i Kristianstad) har vi bett Kulturrådet berätta om den handlingsplan för läsfrämjande som de arbetar fram just nu och som ska vara klar till årsskiftet. Vi hoppas också på Folkbildningsrådet och praktiska exempel på projekt bl a tillsammans med idrottsrörelsen.

Vi medverkar i två kartläggningar
Kulturrådet har beviljat 300 000 kr till en gemensam inventering och analys av de läsfrämjande projekt och arbetsuppgifter som utförs av folkbiblioteken inom  Skåne, Halland, Jönköping, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Ett informationsbrev har gått ut till alla bibliotekschefer och Ann Wiklund presenterar projektet den 28 mars.
Tillsammans med regionalt Kunskapscentrum för barnhälsovård gör Kultur Skåne i februari/mars en kartläggning av existerande samarbeten mellan bibliotek och BVC.

Seminarier och konferenser på tema läsfrämjande avlöser varandra i år. Några av dem vi känner till:
14 mars i Stockholm - Plats för barn! – Läsrörelsens idéseminarium om barns och ungas språk och läsning
21 mars i Kristianstad - En dag fylld av läsglädje!
9-11 mars i Halmstad  -Att läsa är farligt.Att inte läsa är farligare.Årets konferens med tema läsning


24-25 april i Uppsala - Litteratur och demokrati: unga läsare, identitet och litteracitet 

26-27 maj i Vimmerby - Klassiker, gamla böcker för unga läsare årliga Astrid Lindgren -konferensen
26 maj i Lund - Anagram planerar Readme med ambition att bli en årlig konferens