måndag 25 mars 2019

Fokus digitalt i Ystad - all personal deltog i workshop kring självskattningstestet inom Digitalt först med användaren i fokus


Ingrid Borg, IT-bibliotekarie och Anna Sonesson, bibliotekarie i Ystad


Självskattningstestet inom det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus är utvecklat av läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro. Testet innehåller fyra bakgrundsfrågor och 24 påståenden som du ska ta ställning till utifrån din yrkesroll. Det utgår från EU:s ramverk Digcomp 2.0 (The European Digital Competens Framework for citizens). Detta ramverk lyfter fram de digitala kompetenser som är nödvändiga för att vara en fullt delaktig medborgare.

onsdag 20 mars 2019

Stora utvecklingsdagen 2019 i bilder

Vilken härlig dag vi fick på Studio i Malmö den 14 mars! Vi vill tacka alla medverkande och alla besökare för att ni var med och skapade så fin stämning på Stora utvecklingsdagen 2019.
Det hela inleddes med finstämd sång av manskören Svanholm singers och deras dirigent Sofia Söderberg, som också är Region Skånes kulturpristagare 2018. En och annan tår trillade i salongen.
Vi fick en trendspaning inom biblioteksutveckling från utvecklare Anna Åkerberg från den regionala biblioteksverksamheten i Skåne, och från Peter Björkman, handläggare för Stärkta bibliotek på Kulturrådet.
Moderatorn Anders Mildner fortsatte sedan med flera fördjupande intervjuer med projektdeltagare från olika skånska bibliotek, som frikostigt delade med sig av tips och erfarenheter från olika former av utvecklingsarbete inom tre teman; demokrati och inkludering, samverkan och läsning.
Hörby-författaren Lina Wolff inledde temat läsning med en veritabel lovsång till sin hemby, och läste högt ur sin roman De polyglotta älskarna.
Den stora biblioteksmässan som var öppen under delar av dagen bjöd på 20 utställare från hela Skåne - bibliotek som alla hade fått utvecklingsbidrag under 2017, och där de flesta också har hunnit avsluta sina projekt.
Läs mer om de medverkande projekten här.

Mot slutet av dagen tog vi del av en inspirationsföreläsning per länk med Nina Simon från Santa Cruz museum of art and history, som också är initiativtagare till den globala rörelsen OFBYFORALL, som handlar om att göra verksamheter, som bibliotek och museer till exempel, tillgängliga för fler med hjälp av delaktighet. Otroligt inspirerande!

Vi hoppas och tror att alla som var där gick hem med nya idéer, bekantskaper och en skön känsla av att vara del av en positiv, stark och viktig skånsk bibliotekskultur.
Stora utvecklingsdagen kommer tillbaka nästa år. Då är det de biblioteksprojekt som fick utvecklingsbidrag under 2018 som tar plats i rampljuset och får chansen att inspirera andra till utveckling.
Nu låter vi bilderna berätta!