tisdag 24 september 2013

Internationell författarscen i Region Skånes monter på Bokmässan


På fredag kan ni uppleva Internationell författarscen Malmö, på Bokmässan i Göteborg. På Internationell författarscen Bokmässespecial samtalar Angelika Reitzer med sin förläggare Thomas Andersson och Clara Gustavsson läser ur Hos oss.

Reitzer har lovordats för sina romaner och fått ett flertal utmärkelser, däribland Hermann-Lenz-Stipendium 2007, Reinhard-Priessnitz-Preis 2008 och Robert-Musil-Stipendium 2009. Hon är född 1971 i Graz och bosatt i Wien. Sedan 2004 är hon verksam som författare och dramatiker. Hon introduceras i höst på svenska med sin tredje roman Hos oss är hennes tredje bok och första på svenska.
Internationell författarscen Malmö med Angelika Reitzer

Tid: fredag 27 sep kl. 12:00 - 12:30
Plats: Region Skånes monter, E04:12
Medverkande: Angelika Reitzer, Thomas Andersson, Clara Gustavsson
Arrangör: Internationell författarscen Malmöoch Tourism in Skåne AB

Intensifierat bibliotekssamarbete i Skåne NO


I höst fördjupas bibliotekssamarbetet i Skåne Nordost. Med start vecka 40 slår biblioteken i de sex kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samman sina bibliotekskataloger. Nya lånekort lanseras också i samband med katalogsammanslagningen och för användarna innebär det tillgång till 1 miljon böcker vid 35 biblitoek i nordöstra Skåne.
Delregionala samarbeten är en viktig del av det regionala mediesamarbetet och det utökade samarbetet i Nordost innebär också ett steg på vägen mot den regionala kulturplanens målsättning om en gemensam infrastruktur för media och information i Skåne för allas likvärdiga tillgång till media och information. Nordostarna själva beskriver också sitt samarbete som en möjlighet att dela idéer, kunskaper och erfarenheter över kommungränserna.
Liknande katalogsamarbeten finns som bekant redan i Skåne NV och i Skåne SO.  

tisdag 17 september 2013

Litteratur och musikscen i Helsingborg, bokcirklar och kanon

Bushwick Book Club HBG
Nu landar succén Bushwick Book Club i Helsingborg och på Dunkers kulturhus. Under tre kvällar får publiken möta musiker som satt klorna i litterära verk.
Bushwick Book Club - arrangemanget där en bok väljs ut varefter man bjuder in artister, som inspirerade av boken, skriver nya låtar. Under en underhållande, genomtänkt och avslappnad helkväll utgör boken den röda tråden. Bushwicks konferencierer leder lättsamt publiken och artisterna till rätta.
Böcker och kvällar för Bushwick Book Club HBG:
Torsdag 19 september kl 19.30:
En man som heter Ove, av Fredrik Backman.
Onsdag 23 oktober kl 19.30:
Allt detta tillhör mig av Petra Hulova.
Onsdag 27 november kl 19.30:
Och bergen svarade av Khaled Hosseini.


Forskning om bokcirklar
Antalet bokcirklar på folkbibliotek har ökat med 200% de senaste 7-8 åren. Kerstin Rydbeck, professor i bok- och biblioteksvetenskapleder just nu ett forskningsprojekt Läsarnas cirklar om bokcirklar.
Det talas mycket om bokcirklar idag, de har blivit så populära att de till och med kan beskrivas som en ny "folkrörelse". Men egentligen vet vi inte så mycket om fenomenet, det har hittills inte funnits mycket forskning vilket detta projekt vill ändra på.
Läs mer på projektets hemsida. 

Artikel i Avista
...om Malmös internationella författarscen där också livesändningarna i regionen omnämns. Axiells tidskrift Avista 1:13

.. och om böcker i allmänhet
Books are my bag - brittisk jättekampanj för att hylla bokhandeln och boken där bokstavligt sagt alla deltar - små bokhandlare och stora bokhandelskedjor. Nu på lördag, 14 september, hålls The big bookshop party och man uppmanas att besöka och rösta på sin favoritbokhandel.

Ljudböckerna ökar igen
Intressant artikel i senaste nr (13) av Svensk bokhandel om nya vägar att ge ut ljudböcker, branchens reaktioner mm. Hög igenkänningsfaktor för biblioteken tror jag. Blogg om ljudböcker - bokbrus.se

Röster om en ny kanon i LUM
Per Rydén, professor emeritus i litteraturvetenskap har i sin bok Sveriges nationallitteratur är inte bara historia skrivit om hur en litterär kanon växte fram för hundra år sedan. Nu kan det vara dags för en ny, tycker han


torsdag 12 september 2013

Pedagogisk inspiration för skolbibliotek och info kring dyslexi


Bibliotekarierna på Centrum för pedagogisk inspiration i Malmö har gjort en intervjuserie med skolbibliotekarier i Malmö. Under åtta onsdagar i höst (jämna veckor) med start 11 september lägger de ut en film på sin blogg. Detta är ett sätt att synliggöra all kompetent personal inom Malmö skolbibliotek.
Görel Reimer på CPI tror att det kan inspirera många inom skolbiblioteksvärlden. Skolbiblioteken får sin inspiration från helt olika sorters verksamheter och alla sköter sin skolbiblioteksutveckling på olika sätt.Dyslexiveckan på skol- och gymnasiebibliotek
Dyslexiveckan 7-13 oktober brukar vanligen vända sig främst till vuxna. Men i år skulle Dyslexiförbundet FMLS gärna även nå ut till skol- och gymnasiebibliotek. Dels finns det informationsmaterial (gratis eller billigt) att beställa, se bilaga.
De vill också gärna få reda på om bibliotek anordnar någon särskild aktivitet med anledning av veckan. Information finns här.

Åsså har jag dyslexi - en serie om dyslexi som gick på SVT i våras finns nu att se på UR Play mellan 2 och 8 veckor till

onsdag 11 september 2013

Chefsinternat om kvalitet och verksamhetsutveckling


Förra torsdagen samlades bibliotekscheferna i Skåne på Bäckaskog slott för ett internat om kvalitet och verksamhetsutveckling. BBM hade bjudit in Åsa Söderberg, konstnärlig ledare och VD för Skånes dansteater, för att berätta om hennes medvetna och strategiska arbete kring såväl visioner som utvärderingar. Under rubriken Från danskompani till dansinstitution beskrev hon det hårda, men också lönsamma arbetet för en högre budget och därmed en mer omfattande verksamhet. Idag jobbar man utifrån ett antal ledord på Skånes dansteater där bl.a. hög kvalitet är en av dem. Efter en intressant diskussion om just kvalitet konstaterade hon att kvalitetsdiskussionen alltid måste pågå, även om vi inte kan definiera vad det är.

Barbro Roos, bibliotekschef i Kävlinge, hade sedan fått i uppgift att svara på frågan om bibliotekskvaliteten ökar med meröppet? Men det blev också funderingar på chefens roll i förändringsarbetet och vikten av tid. Internt har meröppet inneburit att diskussionerna om vad biblioteket ska erbjuda ständigt är aktuell och externt har man använt sig av meröppet för att marknadsföra vad biblioteket har att erbjuda. När det gäller kvalitetsbegreppet hänvisade Barbro till att ordet rent strikt handlar om värdering, men att tillgänglighet, bemötande och dialog är viktiga parametrar för kvalitet.

Efter kaffet berättade Lena Landgren, från Lunds universitetsbibliotek, om hur de försöker mäta vilken roll biblioteket (och framförallt den pedagogiska verksamheten) spelar för studenterna. Man har bl.a. använt sig av fokusgrupper och tagit fram ett antal ”vad-vi-gör-indikatorer”. 

Sedan hade vi ett avsnitt om statistik och diskussion om och i så fall hur man kan mäta kvalitet med siffror. Roland inledde med att hänvisa till den undersökning man gjorde på Malmö stadsbibliotek för några år sedan där man såg att 60-65 % av biblioteksbesökarna stannar väldigt kort tid på biblioteket och att 5 % av befolkningen står för 50 % av lånen. Roland fortsatte med att konstatera att de saker som den officiella biblioteksstatistiken mäter minskar (utlån och besök), men ekonomin och personalen minskar inte. Avslutningsvis berättade Tore Torngren, också från Lunds universitetsbibliotek, och Roland om det statistikprojekt som man har jobbat med under ett antal år och där målet är att hitta ett antal andra parametrar för att mäta biblioteksverksamhet.

På fredagsmorgonen hade Ann och Lena ett samtal med Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Torbjörn kunde inte vara på plats i Bäckaskog eftersom han satt i möte med stadsbiblioteken i Göteborg och Stockholm, men det blev ett bra samtal via Skype. Torbjörn berättade om några av de frågor som de tre största biblioteken i Sverige diskuterar när de träffas (bl.a. kunskapsdelning och målggruppsindelat brukarperspektivet), men annars berättade han om hur han ser på utvecklingen av Malmö stadsbibliotek. 

Resten av förmiddagen fick bibliotekscheferna möjlighet att i olika grupper reflektera kring kvalitet och verksamhetsutveckling, utifrån framför allt vad torsdagens talare hade pratat om. Det som bl.a. diskuterades var att hur man kan göra utvärdering på ett enkelt sätt och kanske under lite lekfulla och kreativa former, men också att det är viktigt att fundera på frågan för vem vi gör utvärdering och tar fram statistik. Marknadsföring och tydlighet vad biblioteken är och kan erbjuda var också något som togs upp och de svåra frågorrna kring att göra prioriteringar samtidigt som man har i uppdrag att nå alla.

Några tips inför Bokmässan 2013

Årets bokmässa närmar sig och vi är kanske flera som börjat planera mässbesöket lite mer i detalj. Jag skulle vilja tipsa om några seminarier eller presentationer som har koppling till Skåne eller är relevanta för processer som är aktuella för oss på biblioteken i Skåne. Säkert finns det en massa mer i det sedvanliga överflödet av monterprogram och seminarier...

Bok & Bibliotek

Bibliotek i motljus – om bibliotekens framtida roll/er
Fredag 27 sep kl. 12:00 - 12:45
Plats: K3
Sveriges kommuner står inför flera utmaningar – befolkningen blir både yngre och äldre samtidigt och människors ekonomiska förutsättningar tenderar bli mer olika. Urbaniseringen och teknikutvecklingen förväntas fortskrida och hur kommer invånarnas vanor, värderingar och behov se ut den närmsta framtiden? Seminariet undersöker på vilka sätt utmaningarna berör biblioteken och vilken roll kan biblioteken spela i framtiden?
Medverkande: Brit Stakston, mediestrateg och författare, Derk de Beer, ekonomisk analytiker SKL och Amanda Stenberg, bibliotekspedagog Stockholms Kulturhus.
Moderator: Louise Andersson, kulturexpert SKL.


Mångspråk

Nya interbib.se – Biblioteket med siktet på världens litteratur
Torsdag 26 sep kl. 11:00 - 12:00
Plats: C02:32
Arrangör: Svensk Biblioteksförening
Internationella biblioteket får i höst en ny flerspråkig webbplats, www.interbib.se , som ska göra det lättare för både användare och bibliotekspersonal att söka litteratur på andra språk samt få tips och inspiration. Personal från Internationella biblioteket berättar om de nya och förenklade funktionerna.

E-böcker m.m.

Deltagande litteratur – alla är författare
Torsdag 26 sep kl. 11:20 - 11:50
Digitala Torget, Stora Scenen, F-hallen
För er som missade Lena Hammargren från Novellix och Lisa Irenius på UNT som medverkade på vårt e-boksseminarium i våras finns en ny chans nu:
Under våren genomfördes två kollaborativa läsprojekt oberoende av varandra, Novellix i samarbete med UNTerbjöd läsarna att kommentera en novell av Joyce Carol Oates medan Rámus gav läsarna möjlighet att vara medförfattare i ett ”born digital”-projekt författat av Per Engström. I ett samtal möts nu projekten och presenterar sina erfarenheter och diskuterar ytterligare möjligheter att inkludera läsarna i skapande- och publiceringsprocessen.

E-bokens framväxt i ett litet språkområde - ett forskarprojekt
Torsdag 26 sep kl. 13:00 - 13:30
Plats: Biblioteks och berättarscenen, E-hallen
Projektet studerar e-bokens effekter för författande, publicering, distribution och nyttjande, mot bakgrund av ökande efterfrågan och ny teknik. Medverkande: Lars Höglund, Mathias Klang och Birgitta Wallin, Bibliotekshögskolan i Borås.

Bokmediets omvandling
Torsdag 26 sep kl. 13:00 - 13:45
Plats: K3
Böcker är inte vad de än gång var – och inte heller våra föreställningar om dem. En internationell panel av litteratur- och medievetare, mjukvarudesigners och framtidsstrateger diskuterar bokmediets digitala omvandling. Medverkande: Alexandra Borg, Riksbankens Jubileumsfond och Bonnierförlagen, Adam Hyde, Booksource, Berlin, Jonas Lennermo, Publit och Jesper Olsson, Linköpings universitet.
Moderator: Pelle Snickars, Kungliga biblioteket.

Kaliber: en tjänst för att hitta, låna och läsa e-böcker på svenska bibliotek
Torsdag 26 sep kl. 13:00 - 14:00
Plats: C02:32
Arrangör: Svensk Biblioteksförening
Malmö stadsbibliotek har arbetat fram ett koncept för att enkelt låna e-böcker och underlätta för bibliotek att jobba aktivt med e-boksförmedling istället för support. Projektet och en interaktiv demo av appen “Kaliber” samt resultat av den förstudie och tekniska utredning som gjorts med stöd av Region Skåne presenteras av Fredrik Karlsson, Linda Johansson, Per Mattsson, Torbjörn Bondesson.

Litteratur och läsfrämjande i en digital samtid och framtid
Torsdag 26 sep kl. 17:00 - 17:45
Plats: K3
E-boken håller på att få ett genombrott i Sverige, vilket märks på bokmarknad och bibliotek – både försäljning och utlåning ökar. Hur påverkar digitaliseringen kvaliteten och bredden av skön- och facklitteratur på folkbiblioteken? Hur kan folkbiblioteken skapa läslust och mervärden kring e-boken? Medverkande: Pelle Andersson, förläggare och vd Ordfront, Maria Ekendahl, projektledare Stockholms stadsbibliotek, och Ann Steiner, lektor i förlags- och bokmarknadskunskap (och som för övrigt också medverkade i ett av våra e-boksseminarier i våras) Moderator: Johanna Koljonen, journalist, författare och ledamot av Litteraturutredningen.

Digitala visningsrum (Folkbiblioteken som kulturhus) 


Digitala bibliotek med författarmöten
lördag 28 sep kl. 11:20 - 11:50
Plats: Digitala Torget, Stora Scenen, F-hallen
Metropolitan i New York och Malmö Stadsbibliotek satsar bägge på det digitala mötet med publiken. Författare i direktsändning till lokala bibliotek kan svara på frågor och närvara i Eslöv och Tomelilla samtidigt. Nu får du veta hur man handskas med tekniken, vad man ska tänka på och se några smakprov. Medverkande: Nanna Ekman och Mats Nordström, Malmö Stadsbibliotek samt Annelie Börjesson, Kultur Skåne. Moderator: Neta Norrmo, curator och seminarieredaktör på Mediedagarna, Meg.


måndag 9 september 2013

Lättläst X 3: utredning, pris och mässa

Lättlästutredning
Häromveckan kom Lättlästutredningen (SOU 2013:58)
Maria Lundqvist på Länsbibliotek Sydost har sammanfattat utredningen på bloggen Bibliotek25: Utredningen föreslår bland annat att:
  • Centrum för lättläst avvecklas och att verksamheten förs över till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
  • Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst ska inrättas inom MTM.
  • I första hand ska kunskapscentrets arbete riktas mot de primära målgrupperna. (Till de primära målgrupperna hör personer med utvecklingsstörning, personer med andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög grad och personer med demenssjukdom. De sekundära målgrupperna innefattar personer med enklare former av läs- och skrivsvårigheter, personer som nyligen invandrat till Sverige och som inte kan svenska på grundläggande nivå och personer som är mycket läsovana.)
Maria tar i sitt blogginlägg också upp ett par av de invändringar man kan ha mot utredningens förslagsom till exempel att det är problematiskt att inskränka målgruppen för lättläst och att i högre grad förlita sig till komersiella krafter när det gäller utgivning av lättläst. Hon poängterar vikten av att biblioteken ges förutsättningar att i enlighet med den nya bibliotekslagen kunna erbjuda litteratur på lättläst svenska till de som behöver det.

Det finns alltså en del funderingar kring Lättlästutredningens förslag och dess konsekvenser för de som behöver lästtläst. Om MTM i första hand ska arbeta mot de primära målgrupperna riskerar stora och i andra sammanhang prioriterade målgrupper att få sämre möjligheter att ta del av litteratur på lätt svenska. En stor och viktig målgrupp för lättläst litteratur på biblioteken är personer som håller på att lära sig svenska. Det bekräftade bland andra Carina Ljung på Norrköpings stadsbibliotek på Internationella bibliotekets seminarium om mångspråkiga medier förra veckan.

Årets lättlästa bibliotek
Stadsbiblioteket i Värnamo och skolbiblioteket på Polhemsskolan i Gävle delar i år på priset Bästa lättlästa bibliotek.Priset Bästa Lättlästa Bibliotek delas ut av Centrum för lättläst för fjärde gången i år, till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyft fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Prissumman är avsedd att användas till läsfrämjande aktiviteter på biblioteket. Priset delas ut under - eller i anslutning till - Internationella läskunnighetens dag 9 september.

Minimässa Tema Lätt-Läst i Helsingborg 6 november
Helsingborgs stadsbibliotek planerar en mini-mässa i höst, den 6 nov kl 13-19, på tema lättläst.

Fyra bokförlag och en författare visar och pratar om böcker och medier för alla som vill läsa lättläst. Förlagen Nypon, Vilja, Hegas och Centrum för lättläst visar upp sitt utbud i Utblick och pratar om olika böcker, medier och tekniker som finns för att hjälpa dem som vill läsa men av olika anledningar har svårt med det. Förlagen håller också korta föredrag i Café Birger om sin verksamhet och sina målgrupper. Åsa Storck, författare av lättlästa böcker för barn och bibliotekschef i Värnamo kommun (som alltså just fått pris som årets lättlästa bibliotek!) avslutar dagen med ett föredrag om sitt författande och vad man behöver tänka på när man ska skriva lättläst svenska.

Här är hålltiderna: 
2013-11-06 kl 16:00 Nypon förlag berättar om läshinder och läsmöjligheter för barn och unga
2013-11-06 kl 16:30 Vilja förlag berättar om läshinder och läsmöjligheter för vuxna 
2013-11-06 kl 17:00 Centrum för Lättläst berättar om sin verksamhet
2013-11-06 kl 18:00 Åsa Stork, författare för Hegas och bibliotekschef berättar om sina böcker för barn och unga
Målgrupp är SFI-elever, pedagoger och föräldrar men också bibliotekspersonal. Bibliotekspersonal i Skåne är alltså välkomna! För mer information, kontakta Susanne Johansson, susanne.johansson4@helsingborg.se, som är ansvarig för arrangemanget.


Inbjudan till Författardagen i Hässleholm och annan barn- och ungainformation

Författardagen i Hässleholm ger dig inspiration att inspirera!
Nu ligger program och anmälningsformulär ute. Välkommen att anmäla dig till årets Författardag i Hässleholm!
Barn och unga behöver återerövra språket. Nyckeln är att erbjuda spännande berättelser.
Möt ett antal föreläsare som alla sätter berättandet i centrum: genom sina författarskap, som skrivpedagoger eller med hjälp av rollspel.
Konferensen vänder sig till personal på bibliotek och skolor och arrangeras av Kultur Skåne i samarbete med FC Syd samt läns/regionbiblioteken i Blekinge, Jönköping och Kalmar

Datum: Tisdagen den 19 november 2013
Plats: Hässleholms Kulturhus, Röda salongen, 1 tr
Adress: Järnvägsgatan 23, ca 1 min promenad från järnvägsstationen
Deltagaravgift: 750 kr (600 kr + 25% moms 150 kr)
Anmälan: till www.skane.se/kultur/forfattardagen  senast 20/10 2013.
.

Barnlitteraturens värden och värderingar - Ny bok från SBI

Att det finns ett stort intresse att diskutera barnlitteratur, etik och värderingar har man märkt i debatterna i press och på det seminarium som anordnades i Simrishamn i våras. En ny bok från Svenska barnboksinstitutet kan förhoppningsvis hjälpa till att fördjupa kunskaperna och ge nya infallsvinklar. Antologin utgiven av Studentlitteratur och redigerad av Sara Kärrholm och Paul Tenngart tar upp värden förr och nu, censurens betydelse, önskvärda och mindre önskvärda värderingar och synen på bl a sexualitet, mångkultur och miljö. Läs mer på SBI:s webbplats.

Karna Nyström som arrangerade seminariet i Simrishamn har skickat en lista över artiklar med olika perspektiv i debatten:

Mer för barn- och ungdomsbiblioteksintresserade

Forskning om läsning pekar på fyra pusselbitar - avkodning, att automatisera läsningen, läsförståelse och läslust. Martin Widmark med En läsande klass, tycker att dagens debatt om läsning oftast handlar om  läslusten och bristen på den. "Men barnen måste behärska de tre första pusselbitarna för att lusten skall komma och framförallt är läsförståelsen enormt viktig". Opsis Kalopsis nr 2(2013) är en guldgruva för dem som är intresserade av läsfrämjande ur en rad synvinklar. Temat är Läs tillsammans och här finns artiklar om högläsning, om naturvetenskapliga texter, om läsplattor, om projektet ovan och mycket mer.

I juninumret av tidskriften Författaren finns en artikel om författaren i klassrummet, intervjuer av två välkända författare som båda medverkat på författardagen i Hässleholm - Per Nilsson och Mårten Sandén, Anna Alsmark från Författarcentrum Syd och forskare från Malmö högskola som analyserat författarbesök i skolan. Läs hela artikeln.

Talböcker - rapport och ny handbok
Talande böcker och läsande barn - en rapport från MTM vill skapa en grund för att vidareutveckla bibliotekens service.

Vad är talböcker: att arbeta med talböcker på bibliotek. Författare Anna Gustavsson Chen och utgiven på BTJ Förlag.

IB:s barnboksvecka
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för någon av författarna under Internationella bibliotekets barnboksvecka. Årets gäster: Dr. Murti Bunanta från Indonesien, Roberto Piumini från Italien, Jawahir A Farah, somalisk författare som bor i London, Sinan Hallak (Hallaq), illustratör från Libanon samt Fatimah Sharaf al-Din, även hon från Libanon .
Är ni intresserade av ett besök så hör av er till Gizela Sladic!

Språknätet
Länsbibliotek Uppsala och Barnhälsovården i Uppsala län har under 2000-talet genomfört ett par projekt som rör arbetet med de små barnens språkutveckling; Språket, typ – redan på skötbordet, år 2005 – 2007 och Språknätet 2010 – 2013. Projekten har vänt sig till personal på barnavårdscentraler och bibliotek. Språknätet har även involverat familjecentraler och öppna förskolan samt logopeder. Syftet har bland annat varit att stärka engagemanget i samarbetet. Rapport från första projektet Språket, typ hittar du här.

En folder Ett barn – flera språk, skriven av Monica Westerlund, logoped och författare till ABC-dropparna, har översatts och formgivits till sju språk. Foldrarna finns utlagda på www.rikshandboken.se och http://www.bibli.se/ett-barn. De är tänkta att användas i arbetet med familjer med annat hemspråk än svenska.
 
En film om hur de olika verksamheterna arbetar har producerats. Filmen är tänkt för föräldraträffar eller utbildningssammanhang och kan beställas från Länsbibliotek Uppsala, lansbiblioteket@lul.se

Bolla.se om bl a Skapande skola

Jytte Rixman: "Eleverna växer och tar plats genom konsten"
Få brinner så för Skapande skola-verksamheten som Jytte Rixman, kultursamordnare i Lidköpings kommun, som har gett sig katten på att få länets alla rektorer att förstå den kreativa kraften i deltagarkultur.
Läs mer om detta och andra projekt på Bolla.se, enklast genom att prenumerera på deras nyhetsbrev.


Andra tips från Cay Corneliusson KUR - Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev; bra stödmaterial om språkutvecklande arbete i förskolan. Bland annat om språkutveckling t.ex. för dem som pratar med föräldragrupper om språkutveckling. 


Litterära program runt om i Skåne

I Malmö bjuder förlaget Smockadoll in till Litteratursalong med eget örtte varannan måndag i september, oktober och november på Poeten på Hörnet.
Första gången blir ikväll den 9 september med Litterärt örtte: Mrs. Pollifax och författarna Kristian Carlsson, Freke Räihä och Petra Mölstad. Läs mer på Facebooksidan Litteratursalong Smockadoll.

Bokcirklar har funnits länge på bibliotek, privata hemma och på restaurang. I höst startar man på Gleerups i Lund en intressant cirkelvariant som åtminstone jag inte hört talas om tidigare. Tillsammans med föreningen för Litteraturhus i Lund bjuder man in till några olika cirklar - serier, poesi, biografi, skräck - med fyra författare som cirkelledare. Start den 10 september se även Facebook


Den 14-15 september är det Bokens dag på Österlen - på Skillinge teater 15-18 på lördag och 14-17 på söndag. Samtal med Sami Said, Viveca Sten, Helena von Zwegberk och Kjell Westö, bokbord, musik och prisutdelning i skrivartävling. Program och info om biljetter.
Skolbibliotekets roller i förändrade landskap


Det kom en inbjudan till kompetensutveckling

...och information om en ny bok: Skolbibliotekets roller i förändrade landskap från Adam Nilsson, Skolbibliotekskonsulent i Göteborg

Hösten 2013 kommer det ut en forskningsantologi ut på BTJ förlag. Boken är en genomlysning av skolbiblioteksområdet och bygger på det senaste decenniets svenska och internationella forskning med inriktning mot skolbibliotekets pedagogiska roller i relation till informationskompetenser och lässtimulans. Samtliga forskare arbetar vid Biblioteks-högskolan i Borås och de medverkar även under denna dag. Antologin kommer med all säkerhet att bli en samtidsklassiker. Varmt välkommen!

Tid: Onsdag 2 oktober, kl. 10.00 – 15.00
Plats: Bio Roy, Kungsportsavenyn 45, Göteborg. Mitt emot Park Avenue.
Pris: 500 kr. OBS! Boken ingår i konferensavgiften.
Anmälan till adam.nilsson@afh.goteborg.se senast 25 september

10.00 Vad kännetecknar ett skolbibliotek? Det svenska skolbibliotekslandskapet! - Louise Limberg och       Anna Hampson Lundh
11.00 Skolbiblioteksforskning och skolbibliotekspraktik - Cecilia Gärdén
12.00 Lunch på egen hand
13.00 Skolbibliotek och läsfrämjande - Mats Dolatkhah
13.30 Forskning om informationskompetens i skolsammanhang - Helena Francke och Cecilia Gärdén
14.00 Skolbibliotekets roller. Avslutande kommentarer. Även i dialog med deltagarna, som bjuds in till samtal. - Louise Limberg och Anna Hampson Lundh

Mer att läsa

Jytte Rixman: "Eleverna växer och tar plats genom konsten"
Få brinner så för Skapande skola-verksamheten som Jytte Rixman, kultursamordnare i Lidköpings kommun, som har gett sig katten på att få länets alla rektorer att förstå den kreativa kraften i deltagarkultur.
Läs mer om detta och andra projekt på Bolla.se enklast genom att prenumerera på deras nyhetsbrev.

Scandinavian Library Quarterly No 1 2013 - temanummer om skolbibliotek


Vad är talböcker: att arbeta med talböcker på bibliotek. Författare Anna Gustavsson Chen och utgiven på BTJ Förlag.

Till sist: Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för någon av författarna under Internationella bibliotekets barnboksvecka


torsdag 5 september 2013

Mångspråkiga medier - var och hur?

...var rubriken på ett seminarium som Internationella biblioteket (IB) anordnade idag 5/9  Deltagare var representanter från läns- och regionbibliotek och värdbibliotek eller motsvarande från alla län utom Gotland.  Syftet var att gemensamt fundera kring:

  • nya vägar för medieförsörjning och medieplanering i ett mångspråkigt landskap
  • hur hjälps vi åt för att ge alla i Sverige tillgång till medier på sina egna språk
  • Hur använder vi våra resurser på bästa och mest effektiva sätt?

Seminariet kan ses som en del i de strukturförändringar som sker när det gäller kompletterande medieförsörjning på såväl nationell, regional, delregional som lokal nivå.

Utvecklingsledare från Internationella biblioteket medverkade under förmiddagen och berättade om hur de ser på IB:s förändrade uppdrag i relation till kommunerna och regionerna, och vad detta kan komma att innebära. IB kommer att förändra sin verksamhet med kompletterande media, och stärka upp den konsultativa stödet,  en del i detta är en bättre hemsida som kommer att lanseras under hösten. 

IB poängterade att ansvaret för att erbjuda kommuninvånarna ett vettigt utbud av medier på andra språk än svenska är kommunernas, och IBs vill med utgångspunkt det utveckla sina konsultativa tjnster för att kunna stödja biblioteken på bästa sätt. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att IB frågar sig (och oss) vem som ska komplettera vem? Eftersom IB är i full färd med att hitta former för hur stödet till biblioteken kan se ut är man väldigt öppen för dialog och inspel från region-, kommun- och skolbibliotek.

På eftermiddagen diskuterades olika regionala samverkansmodeller för mångspråkiga medier, med utgångspunkt från tre regioner som exempel: Kalmar, Skåne och Östergötland. Det blev tydligt att vi i de olika regionerna har tagit oss an utmaningen att ge alla en likvärdig tillgång till medier på olika sätt och det är helt naturligt eftersom de tre regionerna ser olika ut och har olika förutsättningar.

Vi från Skåne berättade om det regionala mediesamarbetet i Skåne i stort, som ju innebär ett minskat fokus på kompletterande medieförsörjning i form av regionala fjärrlån och depositioner och ett ökat fokus på samordning och utvecklingsarbete. Vi har ju mångspråk som ett prioriterat utvecklingsområde 2013 och framöver, och har precis startat upp fyra delregionala projekt kring mångspråkiga medier och mångspråkigt biblioteksarbete. Annelie Bengtsson Stenqvist från Eslövs stadsbibliotek konkretiserade vad detta  innebär utifrån Eslövs perspektiv och hur man i samverkan vill jobba vidare med metodutveckling, erfarenhetsutbyte, bygga upp kompetens och biblioteksutbud som bättre motsvarar behoven hos invånarna i projektets fyra kommuner: Eslöv, Höör, Burlöv och Trelleborg.

Informationen och diskussionerna under dagen skulle kunna vara intressanta för alla som jobbar med medier på andra språk än svenska på folkbibliotek och därför är det bra att KB filmade hela seminariet och det kommer att finnas tillgängligt på IB:s hemsida: Interbib.se liksom alla Powerpoint-presentationer.

onsdag 4 september 2013

Inbjudan till knytkonferens - SkolbibMeetSyd i Hässleholm

Skolbibliotekscentralen i Hässleholm bjuder in alla som arbetar med elever till ett Meet med fokus på skolbibliotek och deras roll i undervisningen. Meetet går av stapeln den 8 oktober kl 16-18 och följs av ett EatMeet. Mer info och anmälning på deras blogg

Vad är då ett Meet? Det beskrivs som en "knytkonferens" där alla som vill bidra tar med sig egna tankar och erfarenheter. Man kan anmäla sig som talare men också nöja sig med att lyssna. Fokus på korta presentationer och nätverkande.

Dags för bokfestival i Kristianstad!!

Festivalen startar redan på torsdag kväll med Christos Tsiolkas vars bok Örfilen översatts till tjugo språk och blivit populär tv-serie (gick på SVT tidigare i år). Själv hoppas jag att hinna lyssna på Patrik Lundberg och väljer sen Författarstafetten på Biblioteksscenen med Björn Kumm, Lina Wolff bl a fast det kommer att bli svårt kl sex när den tyska poeten Anja Utler framträder i Konsthallen. Men det är precis som det skall vara - det ska vara svårt att välja.

Lördagsprogrammet med bokbord, Anders Wijkman, romanen om Yngsjömordet och så ett nytt val -  Gustav Fridolin eller samtalet mellan Erik Magntorn och Lennart Nilsson om fåglarna i svensk poesi - svårt igen. Poesin är sedan flera år stark på festivalen och Edith Södergran avslutar både fredag och lördag med pjäsen Guds djärvaste ängel  och en litterär soaré med bl a Claire Wikholm som uppläsare. Med undantag för kvällsprogrammen är allt gratis - ett mycket generöst erbjudande för fjortonde året.

Jag blir turist i Kristianstad i helgen!

Hela programmet 


Folkbiblioteken som kulturhus - konferens i Malmö 21-22 oktober

Nu är programmet för konferensen "Folkbiblioteken som kulturhus – en utvecklingsväg för folkbiblioteken" klart och det går att anmäla sig via Svensk biblioteksförenings hemsida.

I den regionala kulturplanen för Skåne 2013-2015 beskrivs hur Region Skåne vill stimulera och stödja bibliotekens utveckling som kulturhus. Detta för att bland annat stärka bibliotekens roll som mötesplats, i ett nära samspel med medborgaren och lokalsamhället. I Skåne har detta perspektiv testats i ett tiotal konkreta utvecklingsprojekt. Erfarenheter från dessa projekt belyses och det ges rika möjligheter för deltagarna att delta i diskussionen.

Konferensen fokuserar på kulturhustankens utmaningar och ger konkreta exempel i en diskuterande form. Jenny Johannisson, kulturpolitisk forskare vid Högskolan i Borås, sätter in biblioteksutvecklingen i sitt kulturpolitiska sammanhang. Johanna Rivano Eckerdal presenterar en studie av tre kulturhusprojekt i Skåne och deltar sedan i ett samtal med Christina Persson från Göteborgs stadsbibliotek. Danska biblioteksforskare har under senare år presenterat olika modeller för biblioteksutveckling som pekar på en breddad och fördjupad roll för folkbiblioteket och under konferensen medverkar Henrik Jochumsen. Denna biblioteksutveckling betonar samspelet med lokalsamhället. Ordförande för det danska bibliotekarieförbundet - och nyutnämnd nationalbibliotekschef - Pernille Drost, diskuterar i sitt inlägg en viktig lokal aktör för biblioteken – civilsamhället.

måndag 2 september 2013

Malmö Arab Film Festival 2-8 september invigs ikväll!

Den enda arabiska filmfestivalen i Norden äger rum i Malmö den här veckan, MAFF. Festivalen har rönt stort nationellt och internationellt intresse och finansieras bland annat av stat, region och kommun. Många unga skåningar arbetar som volontärer med festivalen som sätter fokus på aktuella situationer i mångfalden av länder med sina rötter i det arabiska språket och kultur. Programmet innehåller bland annat spelfilm, kortfilmspaket, dokumentärfilm och regissörssamtal. Festivalen vänder sig både till barn och unga och en vuxen publik. Mer om filmerna och programmet finns här: http://www.malmoarabfilmfestival.se/

Från hemsidan:

 

Malmo Arab Film Festival - MAFF

Malmo Arab Film Festival is a mere cultural event that has no economic benefit purposes. It is held every September in Malmo - Sweden.

The festival's main objective is to promote understanding and cultural exchange between the Arabic-speaking and other ethnic groups who share living in Sweden, especially in Malmo and Skane . With a cross-cultural understanding it has become a necessity for a positive and successful common life between different communities. We are committed to the festival program which will include other elements and themes that create spaces for cultural dialogue between Arab and Western world. Malmo Arab Film Festival sees that there are great opportunities for the festival to provide a platform for meetings between people, Arabic speaking as well as the Swedish-speaking, both within and between groups.

The festival's purpose is extended to minimize bias and contribute to a positive integration.The festival is dependent on funding from various governmental and nongovernmental grants and donations, both in and outside Scandinavia.