onsdag 26 augusti 2015

Bibliotekariens praktiska kunskapFör er som inte redan sett det, inbjuder Regionbibliotek Stockholm till en ny omgång av kursen Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet – en utbildning i bibliotekariens praktiska kunskap, i samarbete med Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

På vårens kursomgång deltog 15 bibliotekarier från Stockholms län, och nu vill  Regionbibliotek Stockholm bjuda in bibliotekarier från hela landet till höstens kurs.

Kursen omfattar 5 tillfällen under perioden september - december 2015.

Lärare på kursen är Eva Schwarz, lektor vid Södertörns högskola. Målet med kursen är att ”få till stånd dialoger mellan praktik och forskning där den ’tysta kunskapen’ kan få röst och på så sätt värdesättas, men också kritiskt betraktas och utvecklas. ”

Mer information om kursen och anmälan senast 1/9 finns här: http://regionbiblioteket.se/kalendarium/kurs-i-bibliotekariens-praktiska-kunskap-1/

I Regionbibliotek Stockholms Länsnytt 2015:2 skriver Eva Schwarz om kursen och Eva Schwarz kommer också att medverka på Bokmässan i Göteborg, och berätta om kursen
Britt Löfdahl, Regionbibliotek Stockholm, berättade lite om utbildningen på bibliotekschefsmötet 29/4.
 

torsdag 13 augusti 2015

Biblioteksutveckling genom designprocesser

Via Peter Alsbjers blogg hittade jag ett intressant filmklipp där Michelle Ha Tucker pratar om Design Thinking som verktyg för biblioteksutveckling. Hon har de senaste åren arbetat med bibliotekspersonal i Chicago och Aarhus med utgångspunkt från det Toolkit for Designthinking for Libraries, som utvecklats med stöd av Bill & Melinda Gates Foundation.

I Skåne håller vi ju också på att utforska designproceser som verktyg för biblioteksutveckling och social innovation i lokalsamhället. Som vi har bloggat om tidigare arbetar just nu bibliotekspersonal i Skåne (Bjuv, Eslöv, Kävlinge, Lindängen och Lund) i forskningscirklar kring designtänkande tillsammans med designforskare från Malmö högskola.

Om ni är nyfikna på vad Design Thinking innebär och varför det är intressant ur ett biblioteks- och samhällsutvecklingsperspektiv vill jag verkligen rekommendera er att ta del av denna 12 minuters film.Michelle Ha Tucker nämner bland annat att bibliotek är särskilt intressanta i sammanhanget, bland annat för att:
  • Bibliotek är redan "living labs" - det ständiga flödet av användare erbjuder utmärkta möjligheter att testa idéer, prototyper och att bjuda in användarna till medskapande. 
  • "Librarians hold the keys to community". Bibliotekarier är duktiga service designers och känner sina användare och har därmed en unik position att utveckla biblioteket i samspel med samhällsutvecklingen
  • Bibliotek är viktiga länkar i samhällets infrastruktur - det vi brukar prata om som "biblioteket i lokalsamhället". Bibliotek har redan många relationer i sitt lokalsamhälle och utmärkta möjligheter att skapa nya relationer och ta tillvara engagemang i exempelvis civilsamhället.

Hon ger också några exempel på hur designtänkande kan utmana ett mer traditionellt arbets- och förhållningssätt:
  • Designtänkande handlar om att föreställa sig en framtid - att försöka göra framtiden mer verklig redan nu - snarare än att förhålla sig till data/fakta
  • Design forskning handlar om att öppna upp för fler/nya frågor snarare än att besvara frågor (vilket kan vara en väl så stor utmaning när det gäller bibliotekens praktik)
  • Istället för att försöka undvika misstag ska man uppmuntra misstag då misstagen hjälper till att  snabbare hitta rätt väg/lösning framåt. 
Avslutningsvis vill Tucker avdramatisera det "läskiga" ordet innovation genom att prata om det som ett verb snarare än som ett substantiv: "a constant act of working" - att hela tiden arbeta strategiskt i vardagen, och utvecklingsarbetet handlar därför om att stärka människor att i liten skala utforska, testa, arbeta innovativt, så att det tillsammans blir en större rörelse.