torsdag 30 januari 2014

Vad händer på e-boksfronten?

 Förra veckan arrangerade Kultur i Väst konferensen Efter Litteraturutredningen II: E-böcker, som bjöd på en bra bild av läget när det gäller e-böcker och bibliotek och några nyheter.

Mest intressant var Louise Andersson  som berättade om SKL:s utgångspunkter i arbetet med att ta fram avtal kring utlåning av e-böcker via svenska folkbibliotek. Utgångspunkterna har man kommit fram till i dialog med bibliotek, förlag och andra aktörer.

Göran konstenius utredare på KB, berättade om de förstudier man tidigare gjort kring e-böcker och bibliotek Och att man nu håller på att rekrytera en samordnare för det nya uppdraget att inleda en försöksverksamhet för att tillgängliggöra e-böcker via Libris. Det blev en hel del diskussion om vad KB som nationell aktör kan och förmår göra. Louise Andersson menade att e-boksfrågan ligger inom kungliga bibliotekets grunduppdrag som nationell bibliotekssamordnare, och att man inte skulle behöva invänta särskilda uppdrag och medel för detta.

Ett par bibliotek som inte har väntat på nationella lösningar för e-boksfrågan är Stockholms och Malmö stadsbibliotek, som också medverkade på konferensen. Mikael Petrén från Stockholms stadsbibliotek berättade om hur man i Stockholm tar ett helhetsgrepp kring det digitala biblioteket, som nu också är ett "riktigt" bibliotek, likställt med övriga stadsdelsbibliotek. Fredrik Karlsson från Malmö stadsbibliotek berättade om Kaliber, en ett koncept för en app för att söka, låna och läsa e-böcker. För att kunna fortsätta med nästa steg i utvecklingen behöver Malmö fler bibliotek som samarbetspartners.

E-lib, Atingo och FörlagEtt medverkade också under dagen. En mer fyllig rapport från dagen finns på Länsbibliotek Sydosts blogg Bibliotek 25.  Framsidan har också skrivit och föreläsarnas presentationer finns på Kultur i Västs webbplats.

Så det händer saker på e-boksfronten, men kanske inte så snabbt som många önskar. Louise Andersson påminde om att detta är en komplex fråga med många aktörer och därför kräver tid...Rubriken på Svenska förläggarföreningens symposium nu i veckan:Allt är nytt - ingenting har förändrats är kanske ganska talande...

Jag vill också påminna om artikeln Spelet om de svenska e-böckerna , som jag tipsade om häromveckan, som ger en bra bakgrund och sammanfattning av e-boksfrågan.

tisdag 28 januari 2014

Årets Litteralund - Skrivartävling och Seriedag

Årets LitteraLund bjuder in alla mellan 15 och 18 till skrivartävling.
Serietecknaren Lisa Sjöblom har speciellt för LitteraLund ritat inledningen till en berättelse som kan utvecklas åt vilket håll och vilken form som helst -  en novell, en dikt eller en teaterpjäs
FÖRSTA PRIS ÄR EN LÄSPLATTA!
Vinnaren avslöjas under LitteraLund Festival den 25 april
och publiceras i en bok med 25 utvalda bidrag från skrivartävlingen.
Den 3 mars vill man ha manus. Läs mer på LitteraLunds hemsida och sprid gärna detta på ditt bibliotek !

Bibliotekarier och andra  som är intresserad av barn, barn- och ungdomslitteratur och läsning hälsas välkomna till en dag med fokus på tecknade serier, den 24 april
Det blir fördjupning, samtal, serier i historien och möten med
flera serieskapare och föreläsare som bland andra Johanna
Koljonen, Fredrik Strömberg och Kim W Andersson.
Kom och bli inspirerad att arbeta mer med serier!
Anmälan är öppen och görs via LitteraLunds hemsida

onsdag 15 januari 2014

Bra artikel om e-böcker och bibliotek

Artikeln "Spelet om de svenska e-böckerna" i Computer Sweden idag tycker jag ger en riktigt bra sammanfattning av läget när det gäller "e-boksfrågan".

E-böckerna beskrivs som en ödesfråga för både förlag och bibliotek, men att det nu, efter en period med låsta positioner, tack vare nya aktörer eller initiativ börjar ljusna. Atingo, som en konkurrent till Elib, KBs uppdrag att göra böcker där upphovsrätten gått ut tillgängliga digitalt via Libris, SKLs ambition att skapa en nationell överenskommelse med bokbranschen för att säkra tillgången till e-böcker via de svenska folkbiblioteken, och den sk Stockholmsmodellen är några av de aktuella frågorna som lyfts fram i artikeln, liksom knäckfrågorna affärsmodeller, momssatser och författarnas ersättning.

Det lär bli ett intressant e-boksår även i år...