onsdag 19 februari 2014

MIK på biblioteket


Förra veckan, 10-14 februari var det MIK-veckan (MIK = Medie- och informationskunnighet), då Statens medieråd  uppmärksammade  barns och ungas medieanvändning på olika vis, bland annat genom att lansera sajten MIK-rummet.

MIK-rummet är ett led i Statens medieråds arbete för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.  Statens medieråd följer också medieutvecklingen och forskning kring barns och ungas mediesituation och presenterar också undersökningarna  Ungar & medier och Småungar & medier.  MIK-dagen i september förra året, som Statens medieråd arrangerade i samarbete med bland andra Kultur Skåne, är också ett led i detta arbete.

MIK-rummet är tänkt som en pedagogisk resurs för främst lärare och bibliotekarier, men även för föräldrar. MIK-rummet erbjuder information, inspiration och praktisk hjälp för att kunna stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och kommer att uppdateras och utvecklas med nytt material riktat till skolor, bibliotek och hemmet.

 – Vi ser gärna att fler aktörer som arbetar med medie- och informationskunnighet är med i den fortsatta utvecklingen av MIK-rummet, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd. Det är av största vikt att vi tillsammans arbetar för ökad medvetenhet kring frågorna. 

För oss biblioteksmänniskor är det värt att notera att MIK-rummet särskilt lyfter fram bibliotekens roll att erbjuda alla fri tillgång till information, kunskap och kultur som något som möjliggör ett livslångt lärande för alla och att biblioteken har en viktig uppgift när behovet av medie och informationskunnighet ökar och de digitala klyftorna växer.

Samarbetspartners för MIK-rummet är UR, Konsumentverket och Svensk Biblioteksförening.

torsdag 13 februari 2014

Nalles poesi och Var bor du lilla råtta - Britt G Hallqvist - 100 år14 februari skulle Britt G Hallqvist ha fyllt 100 år. Hon föddes i Umeå men levde större delen av sitt liv i Lund. Jubileet kommer att firas över hela landet med bland annat barnteater, utställningar, körkonserter i Lund, Umeå, Stockholm och andra platser. I dagens Sydsvenskan kan man läsa om teater Sagohusets föreställning Festen i Hulabo, jubileumskonserten i Domkyrkan och annat som händer den 14 februari.

Lunds Stadsbibliotek firar med en heldag med rim, ramsor och poesi från Britt G. Hallqvist enorma produktion, torsdag 20 februari med poesiworkshop, högläsning ur nya samlingen Små saker - för barn i alla åldrar.
För bibliotek och andra som vill uppmärksamma jubilleet har Britt G Hallqvist-sällskapet http://brittghallqvist.se/ har gjort tre affischer i A3-format som Länsbiblioteket i Västernorrland scannat in och som gärna får spridas och användas på bibliotek runt om i landet. Mail med affischerna som bilaga har skickats ut till barnbiblioteken i Skåne. Kontakta mig om ni vill få dem på karin.ohrt@skane.se.
Förlaget har en författarpresentation på hemsidan http://www.bonniercarlsen.se/Forfattare/H/Britt-G-Hallqvist/. De har också en folder som också gärna får spridas.


En förmiddag kring det regionala mediesamarbetet

Häromveckan, den 5/2, samlades knappt 50 skånska bibliotekschefer och fjärrlåneansvariga  för en förmiddag kring det regionala mediesamarbetet. Nu är det ett år sedan implementeringen av en ny modell för regionalt mediesamarbete i Skåne och därmed en omfördelning av de regionala resurserna kopplade till kompletterande medieförsörjning: mer fokus på samverkan och utveckling och mindre på praktiskt fjärrlånearbete och inköp av kompletterande media. Den nya modellen för regionalt mediesamarbete har bland annat inneburit fler transporter och mer pengar till utvecklingsarbete.

Vi från Kultur Skåne berättade om läget när det gäller det regionala mediesamarbetet och vad som är på gång framöver. Den nya bibliotekslagen som gäller från och med i år, har inneburit förändringar och förtydliganden när det gäller såväl kommunbibliotekens som den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag. Bland annat försvinner kompletterande medieförsörjning som ett lagstadgat regionalt uppdrag enligt den nya lagen.

Detta innebär rent konkret till exempel att de avtal som Region Skåne har med biblioteken i Kristianstad, Malmö och Helsingborg kring särksilda uppdrag inom det regionala mediessamarbetet renodlas lite grann. Begreppet ansvarsbibliotek försvinner, bland annat eftersom det visade sig leda associationerna fel, men de tre bibliotekens uppdrag är till stora delar desamma 2014 jämfört med 2013. De "särskilda uppdragen"  kan handla om samordning, utveckling, men också kompletterande medieförsörjning, utifrån hur det ser ut i respektive delregion. Helsingborgs förutsättningar ser exvis annorlunda ut än Malmö, pga det långtgående delregionala samarbetet i NV, och Kristianstad befinner sig kanske någonstans mittemellan.

När det gäller framtiden ser vi en fortsatt utveckling av det regionala mediesamarbetet med utgångspunkt i att alla bibliotek i Skåne deltar i ett mediesamarbetet på såväl delregional, regional som nationell nivå, och att den regionala biblioteksverksamhetens insatser ska inriktas på att främja samverkan och utveckling.

Det utvecklingsarbete som möjliggjorts av omfördelningen av de regionala resurserna kopplade till mediesamarbetet har bland annat inneburit en satsning på mångspråksprojekt, ett i varje delregion, där 24 av de 33 skånska biblioteken deltar. Mångspråk kommer även 2014 att vara ett prioriterat utvecklingsområde, och kan handla om fortsatta kompetensutvecklingsinsatser (a la mångspråksdagen 29/11), fortsättning på befintliga projekt, men väldigt gärna också utvecklingsarbete tillsammans med de bibliotek som ännu inte deltar i något av mångspråksprojekten.

I höstas genomfördes en första uppföljning av det regionala mediesamarbetet så här långt. Eiler Jansson, utvecklingsledare vid Regionbibliotek Halland har genomfört intervjuer med företrädare för åtta bibliotek i Skåne och presenterade resultatet.

Under förmiddagen presenterades också några aktuella projekt som finansierats  av utvecklingsmedel inom, eller som har kopplingar till, det regionala mediesamarbetet:

Kaliber heter Malmö stadsbiblioteks prototyp till en app för att söka, låna och läsa e-böcker. Region Skånes kulturnämnd var med och finansierade en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att ta fram ett gränssnitt för at biblioteken lättare ska kunna arbeta med förmedling av e-böcker. Malmö stadsbibliotek har sedan gått vidare och ytterligare utvecklat konceptet och siktar på en betaversion av Kaliber till bokmässan i höst, gärna i samarbete med andra bibliotek. Per Mattsson, chef för det digitala biblioteket på Malmö stadsbibliotek berättade om Kaliber-projektet och framtidsplanerna.

Tomas Palmér har för bibliotekens i Skåne sydost räkning och med stöd av Region Skånes kulturnämnd undersökt möjligheterna att gå över till klassifikationssystemet Dewey. Resultatet kan sammanfattas med att det är fullt möjligt, men kräver en del del arbeta och överväganden, och att en övergång till Dewey hänger samman med en hel del andra frågor, som till exempel Libris som nationell katalog, hylluppställning, och katalogsamarbete över kommungränserna. 26/2 ordnar SFIS Syd och Svensk biblitoeksförening regionförening Skåne en eftermiddag kring Dewey, då bland
andra Harriet Aagaard från KB, och Elisabeth Viktorsson, Elisabet Viktorsson, kulturchef i Svalöv och tidigare BTJ:s klassifikationsexpert i Svenska Deweyredaktionen, medverkar.

Karin Sjöberg, Anette Mjöberg, Anders Nylander och Emma Lang Åberg uppdaterade oss om läget när det gäller katalogsamarbetet i Skåne nordost. Det har varit en lång process, men sedan i höstas är nu alla nordostbibliotekens kataloger sammanslagna och man börjar se effekterna, i form av ökade medieflöden mellan biblioteken, men också användare som är nöjda med det ökade utbudet och tillgången till media.

Dagen var också tänkt som en möjlighet att ställa frågor kring och diskutera det regionala mediesamarbetet nu och framöver. Några frågor som lyftes under dagen och som vi tar med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet är:
  • Frågan om universitets- och högskolebibliotekens roll i det regionala och framför allt nationella mediesamarbetet.Kurslitteratur är utgör ju en stor del av det som fjärrlånas och detta har blivit extra tydligt när bibliotek inom ett katalog- och mediesamarbete, som i Skåne NV eller NO blir alltmer självförsörjande.
  • Vad händer med den kompetens som under många år byggts upp i Kristianstad och Malmö när det gäller kompletterande medieförsörjning, när de bibliotekens uppdrag förändras 
  • Delregionala mediesamarbeten i all ära, men hur når vi målet om en gemensam infrastruktur för media och information i hela Skåne? Kan Libris vara en väg, eller en samsökningsfunktion a la Halland?
  • Transporterna - hur kan de effektiviseras och samspela med de nya behov som uppstår i och med fördjupade katalogssamarbeten, nu närmast i Skåne Nordost, men på sikt kanske också i det sk 5Yes- samarbetet, där biblioteken i Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala, just nu undersöker förutsättningarna för gemensam katalog (KOHA) och ett fördjupat mediesamarbete.
  • E-boksfrågan - fortfarande pratar vi mycket om fysiska medier - men nu händer det ju lite grann  på e-boksfronten, som också är intressant.

torsdag 6 februari 2014

Vad innebär Elibs nya modell?

Om ett parmånader släpper Elib sin nya modell för e-bokslån via folkbiblioteken. Istället för modellen med ett fast utbud av e-böcker där varje nedladdning kostar 20 kronor för biblioteken, har förlagen möjlighet att tillgängliggöra sina e-böcker till biblioteken antingen till en fast kostnad per nedladdning (förlagen bestämmer kostnaden) eller som stycklicenser med ett visst antal samtida nedladdningar.

Länsbibliotek Uppsalas blogg Megafoner reder ut vad Elibs nya modell egentligen innebär:

"Införandet av stycklicenser gör att biblioteken kommer att behöva skifta perspektiv på e-boksfrågan: detta är inte längre en teknikfråga utan det enda rimliga är att e-böckerna inkorporeras i inköpsprocessen av pappersböckerna och överväganden börjar göras: hur stor efterfrågan bedöms det bli på digitala respektive pappersböcker? Hur fördelar vi budgeten dem emellan?"

imageBibliotekschefsmöte i mars

Den fjärde mars är det bibliotekschefsmöte i Hässleholm. Temat är ledarskap och utvecklingsarbete. John Nørskov Hansen från Gentofte Centralbibliotek är inbjuden för att diskutera utvecklingstrender och hur man ser på ledarskapsfrågan i danska bibliotekssammanhang. Sedan kommer Catarina Isberg från Helsingborgs stadsbibliotek att ge sina tankar om ledarskap och medarbetarskap. Vi på Kultur Skåne kommer också berätta lite om vad som är på gång under året, med fokus på våren 2014.

Halmstadskonferensen 2014

"Att läsa är farligt. Att inte läsa är farligare" är årets tema på Halmstadskonferensen. Det är Region Halland som arrangerar konferensen och den äger rum på Hotel Tylösand den 9-11 april. Här är några axplock ur programmet:
- Läsfrämjandets många arenor (Magnus Persson, professor, Malmö högskola)
- Unga män och pojkars läsning (Marianne Redman, bibliotekarie, Örebro stadsbibliotek)
- Tillgänglig läsning – en mänsklig rättighet: att kunna läsa vad, när och hur man vill (Bitte Kronkvist, Marknadschef, MTM)
- Vad säger politiken om läsningens och litteraturens framtid? Och vilken är litteraturen roll i samverkansmodellen? (Gunilla C Carlsson (S), riksdagsledamot, Kulturutskottets ordf, Anne Marie Brodén (M), riksdagsledamot, Kulturutskottet samt Tina Ehn (Mp), riksdagsledamot, Kulturutskottet)

Hela programmet och anmälningsformulär hittar man här.

måndag 3 februari 2014

Hela programmet för Littfest 2014 är klart!

Det kom ett brev från region Västerbotten


"Sedan tidigare har det varit känt att de tre akademiledamöterna Torgny Lindgren, Katarina Frostenson och Kerstin Ekman kommer att närvara vid Littfest. Nu står det även klart att Svenska Akademien förärar festivalen med ett officiellt besök samt bidrar med Kristina Lugn och Sara Danius.

- Det känns nästan overkligt att ett dygn före tryck få beskedet att Kristina Lugn kommer upp, det är en författare vi försökt ta till Umeå i flera år, säger Erik Jonsson. Svenska Akademien kommer närvara med bokbord samt hålla i ett seminarium om vår tids behov av litteratur och läsning."

  • En nyhet - SVT:s Go'kväll kommer att bygga upp en scen och sända från delar av festivalen
  • det mesta finns som vanligt att tillgå på nätet via Littfests och Västerbottenkurirens hemsida
  • några seminarier kommer att tillgängliggöras för folk med hörselnedsättning.

Till Littfest 13-15 mars kommer närmare 150 medverkande från 20 länder för att delta i 80 programpunkter