måndag 19 augusti 2013

Le Cinéma - Cent Ans de Jeunesse

Med anledning av rapporten Screening Literacy - Film Education in Europe (se inlägg 16/8) kan det vara intressant att notera att i Frankrike har en insats pågått sedan 1995 som heter Le Cinéma - Cent Ans de Jeunesse, som i Frankrike drivs av La Cinémathèque Francaise. 
Titeln utläses Filmen - 100 år ung, eftersom projektet startade med anledning av 100 års firandet av filmens födelse 1895. Projektet var ett program för unga om filmskapande och innehöll en metodik som utvecklats och håller fortfarande efter arton år. 
Det är en internationell insats i samverkan med bland annat  Storbritannien, Cuba, Tyskland, Brasilien, Portugal, Spanien och Italien. 
Alla deltagarna följer exakt samma process i arbetet, oavsett var i världen du befinner dig. Man är också noga med att se filmen som ett språk och öka "läskunnigheten" av mediet hos de unga samt att man som metod förankrar barnens och de ungas eget skapande utifrån en filmhistorisk och historisk kontext.
Syftet är att fördjupa kunskaperna hos barn och unga om hur filmmediet och rörlig bild fungerar som språk, konstart, tekniskt och generellt hur berättelser formas för olika ändamål och budskap med hjälp av mediet. Det vill säga att lära sig mediet genom learning by doing. Samtidigt sker en internationell samverkan mellan alla barnen och de unga i projektet som får en förståelse och kunskap om villkoren och förutsättningarna för att vara barn och ung i de olika länderna, det som skiljer och det gemensamma.
Pdf:n finns att ladda ned på den här länken (på franska), men googlar man Le Cinéma - Cent Ans de Jeunesse, finns en mängd information även på engelska eller på något av de andra aktuella språken.
Insatsen drivs i första hand i skolorna, men samverkan med ABM är en del av arbetet. Biblioteken är en viktig resurs som bland annat kan stödja barn och ungas arbete med att få fram bra och spännande berättelser eller erbjuda filmklubbar och verkstäder efter skoltid.

http://www.cinematheque.fr/data/document/livret_100ans_20121.pdf


Fritt översatt citat från förordet i rapporten, se hela nedan:

I vår värld är bilden överallt apropos allting, nyttjad som budbärare och budskap. Den framställs som sanning, tycks vilja kommentera allt, tvinga fram allt. Det är en nödvändighet att kunna veta hur man ska tolka, uppfatta och detektera dessa nyanser i språket.
(---) För att bättre lära känna vår värld, för att leva bättre och kunna berätta om den med en esprit éthique.

Costa-Gavras

Dans notre monde, l’image est partout et à propos de tout, utilisée comme messager et à la fois comme message. Elle se propose comme la vérité, semble vouloir tout commenter, tout imposer. Il est essentiel de bien savoir percevoir et déceler ses nuances de langage.

C’est en créant, en comparant, en discutant les images des uns et des autres, comme cela se fait à La Cinémathèque pendant ces rencontres, qu’on apprend à se guider dans leurs méandres. Pour mieux connaître notre monde, pour mieux le vivre et le raconter avec un esprit éthique.

Costa-Gavras, cinéaste
Président de La Cinémathèque française, Parrain du Cinéma, cent ans de jeunesse 

fredag 16 augusti 2013

Unga européers kunskap om medier (film) ny rapport.

Det har kommit en ny rapport om unga européers kunskaper om medier och film:
Screening Literacy:  Film Education in Europe

Europeiska Kommissionen beställde en rapport om unga européers mediakunskaper i juli 2011 och nu finns rapporten publicerad. Arbetet med att ta fram rapporten har det brittiska filminstitutet lett, British Film Institute. Rapporten finns att ladda ned på deras hemsida:

http://www.bfi.org.uk/screening-literacy-film-education-europe

Där finns även en kortare sammanfattning av rapporten samt hur olika länder skiljer sig åt i mediekunskap samt case studies. 

I förordet kan man bland annat läsa om definitionen av "film literacy" som man under framtagandet av rapporten använt sig av. 

The level of understanding of a film, the ability to be conscious and curious  in the choice of films; the competence to criticallly watch a film and analyse its content, cinematography and technical aspects; and the ability to manipulate its language and technical resources in creative moving image productions.

Den unga generationens kunskaper av att läsa rörliga bilder ökar alltmer och rörliga bilder är ett vanligt medel att ta till sig information och berättelser på. Hos många unga är valet av media underordnat innehållsproduktionen, det är själva berättelsen som står i fokus. Därför ökar också betydelsen av att ha en mediekunnighet och kompetens för att kunna förstå hur berättelsen narrativt påverkas av mediet. 


In July 2011, the European Commission published an invitation to tender for a European-scale experts’ study on film literacy in Europe, covering all EU and EEA nations, and asking for evidence-based recommendations to inform policy making in the forthcoming Creative Europe framework.

The tender was won by a consortium of UK and wider European partners, led by the British Film Institute. Below are links to the three reports in full.torsdag 15 augusti 2013

Inbjudan till skrivworkshop på Kristianstad bokfestival

"Det finns de som helt enkelt inte kan låta bli att skriva. Det finns de som vill skriva men inte kommer sig för..."

För att väcka barns och ungas nyfikenhet och intresse för skrivande behövs inspiration och ökade kunskaper bland bibliotekarier. Kristianstads stadsbibliotek anordnar en workshop med Ylva Karlsson och Katarina Kuick som skrivit boken Skriv om och om igen och bjuder in er som arbetar med barn och unga att delta.
Tid: fredag 6 september kl 9-13 (kaffe och fralla från 9, programmet startar 9.30)
Plats: Kristianstads stadsbibliotek, GH-rummet
Vem: bibliotekspersonal i Skåne som arbetar med barn och unga
Pris: gratis - förmidagsfika och frukt ingår
Anmälan till Magdalena Jeppson, 044-136714, magdalena.jeppson@kristianstad.se senast fredag 30 augusti.

Efter workshopen kan man ge sig hän på bokfestivalen - Marjaneh Bakhtiari, Magnus Nordin, Patrik Lundberrg, Stefan Einhorn, Lina Wolff, Björn Kumm - är bara några av de författare man kan lyssna på under fredag eftermiddag och kväll.

tisdag 13 augusti 2013

Bibliotekschefsmöte i september

Den 5-6 september anordnar BBM ett internat för bibliotekscheferna i Skåne. Ämnet för dagarna är verksamhetsutveckling och kvalitet i biblioteksarbete. Hela programmet finns presenterat här.