fredag 28 juni 2013

Barns rättigheter, skrivarverkstad med Ipad, läsfrämjande bok och film

I maj hade vi ett uppskattat nätverksmöte för barnbibliotekarier gemensamt med kultursamordnare för barn och unga. För alla er som vill förkovra er ytterligare eller få inspiration och verktyg för arbeta med barns rättigheter finns mycket läsvärt i SKL:s sida Barnens rättigheter - prenumerera på nyhetsbrev, få tips om konferensen Barns rätt på rätt sätt den 10-11 september i Karlstad och se filmer om hur man i sitt dagliga arbete får med barns rättigheter.

I skrivande stund har vi mer än 170 anmälda till konferensen den 2 september i Media- och informationskunskap som vi anordnar tillsammans med Statens Medieråd. Amanda Stenberg från Tiotretton kommer att berätta om olika kreativa användningsområden för Ipad.   
Ett annat exempel är Folkbiblioteken i Norrbotten och Polarbibblo som har haft en utbildning med bl. a. användande av läsplattor och paddor. Till hösten går man vidare med ett förberedande projekt för att under Barnpoesiåret 2014 bedriva portala skrivarverkstäder där man använder surfplattor.

Svenska Filminstitutet lanserar nu sitt skolbioprojekt för 2013/14 ”Boken på duken” som handlar om hur film kan användas som läsfrämjare. 7 filmer som vänder sig till barn från sju år och upp till gymnasiet - från Glasblåsarens barn till I döda poeters sällskap - paketen innehåller filmer, böcker, handledningar, läs- och skrivövningar och annat inspirationsmaterial framtaget av Film i skolan. De kommer att presentera projektet på årets B&B. Läs mer

Kul initiativ från IFLAS barnbiblioteksgrupp. "The world through picturebooks". Tanken är att bibliotekarier ska lista de 10 populäraste bilderböckerna i deras land.
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/iflapicturebookscatalogue.pdf
Ett lättsamt sätt att presentera böcker från respektive land.
Till sist har Kulturrådet fördelat fem miljoner kronortill läsfrämjande. Några projekt av de som får stöd för barns eget berättande och skrivande:
•  En bok för allas vänförening för Skriv vidare! Med läslust till skrivglädje - här deltar några bibliotek från Skåne
•  Norrbottens länsbibliotek Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten
•  AK Inspiration för Kan verkligen jag?
•  Mediacenter i Västerbotten för Det var en gång i Västerbotten…
När det gäller läsfrämjande för unga på fritiden är några spännande projekt Gullspångs kommun med Sommarplattan och sommarboken och Uppsala stadsbibliotek med I Love Stories.
Alla projekt som fått pengar hittar du här

 

Nytt internationellt talboksavtal m.m

DN rapporterar om ett nytt unikt avtal för att tillgängliggöra talböcker för synskadade över hela världen:
Synskadade världen över har vunnit en historisk seger. Ett nytt globalt avtal undanröjer gamla upphovsrättsliga hinder och gör böcker för blinda fritt tillgängliga över landgränserna.
Tidigare har rätten att framställa och sprida talböcker och böcker med stor stil eller punktskrift varit begränsade till enskilda länder. Nu kommer till exempel böcker på de stora världsspråken som framställts i ett land att kunna nå alla hugade läsare oavsett var de bor.

På tal om talböcker så vill jag passa på att tipsa om att Maria Lundqvist på Länsbibliotek Sydost just publicerat ett mycket matnyttigt inlägg om talböcker, tillgänglighet och dyslexi på bloggen Bibliotek25!

Från Bornholm till Gotland

För ett par veckor sedan gjorde jag ett kort besök på Folkemødet på Bornholm, den danska motsvarigheten till Almedalen. Där var jag bl.a. på ett par spännande seminarier om bibliotek i den s.k. Bibzonen. Ett hade rubriken "Frivillighet och välfärd" och var en av de thinktanks kring Framtidens bibliotek, som man anordnade under veckan. Panelen bestod bl.a. av Pernille Drost från Bibliotekarförbundet (motsvarande DIK) och Ole Bisbjerg som är chef för biblioteks- och medborgarservice i Magion. Det man diskuterade var för- och nackdelar med att samverka med civilsamhället. Alla var överens om att offentliga bibliotek inte ska drivas av frivilliga, men att det mest är positivt med akitva medborare och med föreningar engagerar sig i sitt bibliotek. Det är inspirerande och nyttigt med människor som tittar på verksamheten med andra ögon och de tillför en annan kompetens. En representant från museerna fanns också med i panelen och menade att alla museer jobbar med frivilliga, framförallt genom museiföreningarna, och det har man gjort i 100 år. En person i publiken, som jobbade på Statens museum för kunst i Köpenhamn, menade att när samarbetet fungerar som bäst är det en bra dialog med krav - från bägge håll! Det var också slutklämmen på paneldebatten; gärna samarbete med mellan professionella och frivilliga, men det kräver ömsesidig respekt, god dialog och tydlighet.

Generellt tycker jag att det var hög nivå på de seminarier som jag hann besöka, frågorna är ungefär desamma som vi diskuterar i Sverige, men att det var lite mer "hygge" och mer allmänhet i Allinge än i Visby. Mer folkligt helt enkelt. Och att det är fullt möjligt att åka bara över dagen och ändå få ut ganska mycket. Dessutom kan det vara en bra uppladdning inför Almedalen.

Årets program för Almedalen innehåller över 2 200 programpunkter och valmöjlighterna är oändliga. Det är dock ganska få seminarier som behandlar bibliotek i år. Men en hel del om läsning, folkbildning och kultur i allmänhet. Här är några axplock, som jag tycker verkar intressanta:

Folkbildningsrådet anordnar seminariet "Lokal kultur utan folkbildning?" måndagen den 1 juli. ABF anordnar ett frukostseminarium med namnet "Ett läslyft för Sverige - från ord till handling" där bl.a. Niclas Lindberg från Svensk biblioteksförening deltar tisdagen den 2 juli. Samma dag äger seminariet "Vad kan digitaliseringen göra för kulturen?" rum på Länsteatern. Arrangören är Svensk scenkonst. Bilda står värd för seminariet "Hur går det för samverkansmodellen?" - också på tisdagen den 2 juli.

Region Skånes kulturnämnd står för två semniarier under Almedalsveckan: "Så får Sverige kulturella och kreativa näringar att blomstra!" och "Kultur i människans tjänst - hur förenar man konstens och kulturens egenvärde med nyttan?" Mer om seminarierna kan man läsa här:
 http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Almedalen-2013/

måndag 24 juni 2013

Varför läsa skönlitteratur

Skönlitteratur och litteraturförmedling - förhållningssätt hos bibliotekarier
Skönlitteratur på bibliotek är på ett sätt så självklart att man inte ställer frågorna - ska biblioteken arbeta med skönlitteratur? Varför, hur och på vems uppdrag? Vilken syn på arbetet och på litteraturen har bibliotekarierna själva? Projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek (samarbete mellan Malmö Högskola, Nobelbiblioteket och regionbiblioteken i Västra Götaland, Halland och Stockholm), vill undersöka särskilt den sista frågan och en intressant förstudie publicerades nu i maj. Man har fått pengar till att fortsätta projektet

I Sverige är detta ett område där inte så mycket är skrivet men i Norge undersökte Jofrid Karner Smidt 2002 i sin avhandling Mellom elite og publikum, littereratursmak och -förmedling bland norska bibliotekarier. I det senaste numret av norska bibliotekstidskriften Bok og bibliotek läser jag en artikel (ref i Peter Alsbjers blogg) om hur danska bibliotekarier tänker kring litteraturförmedling där den egna passionen för läsning är ett verktyg - svenskar känner säkert igen sig men det är alltid intressant när man genomlyser det välbekanta. Forskarna Nanna Kann-Christensen och Gitte Balling från IVA har skrivit flera artiklar som kan läsas i fulltext inom forskningsprojektet Forestillinger om litteraturformidling


torsdag 20 juni 2013

Dewey

I Skåne Sydost arbetar biblioteken just nu med en förstudie kring övergång från SAB till Dewey för biblioteken i sydost, delvis finansierat av utvecklingsmedel inom det regionala mediesamarbetet.

Malmö stadsbibliotek har också påbörjat förberedelser inför en övergång till Dewey. Under 2013 utreds tillvägagångssättet och 2014 planerar man att implementera Dewey på delar av beståndet, enligt Lina Berglund på Malmö stadsbibliotek. Malmö kommer att börja med facklitteraturen och samarbetar med  med  BTJ som är deras upphandlade leverantör av medier Här finns Linas presentation från användarmötet om Dewey 9/4 om Malmö stadsbiblioteks Dewey-arbete: http://deweybloggen.kb.se/wp-content/uploads/2013/04/Presentation-Malm%C3%B6-stadsbibliotek1.pdf

På användarmötet berättade också Umeå stadsbibliotek om hur man förbereder för Dewey i det nya biblioteket Kulturväven som ska öppnas i slutet av november 2014. Planen är att allt på öppen hylla, 140 000 exemplar ska konverteras. Umeås presentation finns här: http://deweybloggen.kb.se/wp-content/uploads/2013/04/Med-Dewey-mot-V%C3%A4ven.pdf

Lidingö har också inlett ett Dewey-projekt och om detta kan man läsa på den nystartade bloggen: ABC blir 123 - Dewey på Lidingö stadsbibliotek. I Lidingö finns planer på att gå över till Dewey under 2014 och i bloggen vill man visa hur Lidingö stadsbibliotek tänker kring att införa ett nytt klassifikationssystem och hur man planerar inför övergången.

Mer om Dewey och vilka bibliotek som är på gång finns att läsa på KB:s Deweyblogg: http://deweybloggen.kb.se/

onsdag 19 juni 2013

Talböcker och sån´t

Egen nedladdning för barn och unga
Det är kul att kunna konstatera att Skåne län ligger i topp på MTM:s statistik över antalet "egna nedladdare" under 18 år, sett i relation till antalet talboksberättigade i respektive län. Troligtvis för att så många skolbibliotek, såväl som kommunbibliotek, varit aktiva och tidiga med att introducera tjänsten för elever och låntagare. Läs mer om Egen nedladdning här: http://www.legimus.se/200307/egen-nedladdning

Amy-priset
Susanne Lindell på folkbiblioteken i Lund är nominerad till MTM:s Amy-pris . Amy-priset är MTM:s tillgänglighetspris och går till ett förlag eller en institution, organisation eller förmedlare – till exempel bibliotek och skola – som under året har satsat på tillgängliga medier på ett spännande eller framgångsrikt sätt. Vinnaren avslöjas och koras den 26 september på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
Susanne Lindell har jobbat aktivt och innovatigt med tillgängliga medier i Lund. MTM:s tidskrift Bibliotek för alla uppmärksammade hennes arbete i nr 3 2012 När vi på Kultur Skåne satsade lite extra på att introducera Egen nedladdning  via folk- och skolbiblioteken i Skåne, var Susanne en av de kontaktpersoner som på regionalt uppdrag tog ansvar för kompetensstöd inom sin delregion.

Legimus som app
Nu finns MTM:s Legimus även som app till både Iphone, IPad och Android. Via appen kan man söka och ladda ner böcker direkt i mobilen eller surfpattan. Läs mer om appen på www.legimus.se

"Bibliotek för alla" byter namn
Alla nyheter ovan finns att läsa i MTM:s utmärkta tidskrift Bibliotek för alla, som i september byter namn till Läsliv. Med namnbytet vill man anknyta till MTM:s uppdrag att ge alla människor möjligheten till ett liv med läsning.  Innehållet och utseendet är i övrigt sig likt.

torsdag 13 juni 2013

Boken på duken - film som läsfrämjare
Bild från filmfestivalen Exilir
Film som läsfrämjare – hur funkar det? Nu lanserar Film i skolan 2013/14 års stora skolbioprojekt som handlar om hur man kan använda filmen för att väcka barns och ungas läslust.
Svenska filminstitutet gör intressanta satsningar på att förena bok och film inom film i skolan projekt.
Läs mer här om de olika aktiviteterna: http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Teman-och-projekt/Boken-pa-duken/

Forskning om film & läsfrämjande

Samtidigt som litteraturutredningen efterfrågar läsfrämjande insatser pågår spännande forskning som visar hur film och rörliga bildmedier kan användas som pedagogiska hjälpmedel i skolan. I Storbritannien har exempelvis British Film Institute involverat i projektet "Reframing Literacy" som bland annat går ut på att koppla ihop mediepedagogik och litteraturpedagogik i skolorna.
Också i Sverige finns intressant forskning att hänvisa till. Carina Fast visar i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva hur barn via exempelvis TV och datorspel tidigt utvecklar en läsförmåga men att denna sällan tas tillvara i den traditionella skolundervisningen. Karin Jönsson vid Malmö högskola forskar kring hur iPads i skolan påverkar barns skriv- och läsförmåga och kan konstatera att film som uttrycksmedel har en viktig roll i den processen. Maria Söderling, å sin sida, visar i sin licentiatavhandling Att sätta erfarenheter i rörelse hur filmanalys inom svenskundervisning kan elevernas inlärning. 
 

fredag 7 juni 2013

Folkemødet på Bornholm 13-16 juni

Nästa vecka arrangeras Folkemødet på Bornholm för tredje gången. Förlagan är Almedalsveckan och precis som i Visby finns det ett stort antal programpunkter på en rad olika teman. Folkemødet har vuxit snabbt och i år finns det ca 1 300 programpunkter och man räknar med 15 000 besökare/dag.

Jag har skummat igenom programmet och har hittat en hel del intressanta seminarier, samtal och debatter. Här är några exempel:
- Biblioteker som public service. Ett samtal med bl.a. kulturministern Marianne Jelved (Radikale Venstre) som sätter fokus bibliotekens roll i framtiden, när mer och mer av kulturförmedlingen sker med hjälp av självbetjäning och digitala medier. Torsdag 13 juni kl. 16.30-17.30 i Bibzonen
- Norden i kreativ vaekst & utställning av ny nordisk mode. Torsdag 13 juni kl. 20.00-21.30 på Cirkuspladsen
- Verdens bedste bibliotek. Hur arkitektur och inredning kan hjälpa till att skapa ramarna för framtidens bibliotek och hur design kan förbättra bibliotekens möjlighet att möta brukarnas förväntningar och behov av ett modernt bibliotek. Fredag 14 juni kl. 9.15-10.00 i Kampeløkken Havn
- Hvorfor kan samfundet ikke undvaere litteraturen? Om varför det är så viktigt att läsa böcker, och om samspelet mellan liv och fiktion. Fredag 14 juni kl. 10.00-11.00 i Kampeløkken Havn
- Frivillighed og velferd - Taenketanken Fremtidens Biblioteker. Civilsamhället och samhället - möjligheter och utmaningar. Fredag 14 juni kl. 12.00-13.00 i Bibzonen
- Den varme stol: Gider de unge et bibliotek i fremtiden? Fredag 14 juni kl. 16.00-18.00 Kulturens Telt
- Hvordan skaber man kulturturisme i hele Danmark? Storstädernas kulturliv drar till sig utländska besökare, men hur får vi turister att uppleva kultur "i provinsen"? Lördag 15 juni kl. 9.30-11.00 i Kampeløkken Havn
- Folkets bibliotek - Taenketanken Fremtidens Biblioteker. Hur utvecklar vi biblioteken som medborgarna vill ha dem om vi också ska se på de politiska ambitionerna med framtidens bibliotek? Med bl.a. Pia Allerslev, kultur- och fritidsborgmästare i Københavns Kommune och Michel Steen-Hansen från Danmarks Biblioteksforening. Lördag 15 juni kl. 12.00-13.00 i Bibzonen

Hela programmet kan man hitta här och där kan man även ladda ner appen, om man föredrar att söka efter programpunkterna via den.

Själv tänkte jag ta mig till Bornholm på fredagen, mest för att uppleva arrangemanget men även som en uppladdning inför Almedalen.