söndag 30 september 2012

Bibliotekens roll i mediebruset?

Under bokmässan funderar jag alltid en hel del överden tidvis kanske uttjatade frågeställningen om bibliotekens roll i mediebruset (i brist på bättre ord, för att beskriva det stora utbud av medier, information, berättelser, mm som dagligen omger oss, och som blir nästan skrattretande tydligt på bokmässan).

Under ett bokmässeseminarium i torsdags drog Inga Lundén en intressant (men kanske inte heller helt ny) parallell till musikvärlden under en i övrigt ganska intetsägande diskussion om framtidens bibliotek mellan stadsbibliotekarierna i Stockholm och Helsingfors. Hon hänvisade till en frågeställning hon fastnat för tidigare i veckan, under en diskussion med representanter från musikradio och Spotify: Varför ska man lyssna på musikradion, när det finns Spotify? Jo, för att få musiken i ett sammanhang och för att upptäcka även musik utanför topplistorna. Det är inte svårt att föra samma resonemag kring bibliotekens roll i förhållande till exempelvis bokhandel, massmedia eller Internet.

I tidskriften Fokus senaste nummer finns en lång och intressant artikel om bokbranschens förändring mot allt hårdare satsning på bästsäljarna och allt mindre fokus på bredd och kvalitet. Enligt Fokus har förlagens tidigare balans mellan katedral och börs tippat över mot börs. Artikeln var mycket intressant att läsa just i anslutning till bokmässan (vilket säkert var tanken). Efter bara någon timme bland mässans myller och bokhandlars och förlags massiva exponering längtar man onekligen efter just fördjupning,  sammanhang och kvalitet. Precis det som biblioteken, i bästa fall, skulle kunna erbjuda. Därmed inte sagt att biblioteken bör bli enbart bokkatedraler...

Bokcirklar.se på Bokmässan

.
Annika Hermele, projektledare på Bokcirklar.se visade upp den nya communityn som kommer att lanseras oktober/november. Bokcirklar.se ägs av alla Sveriges länsbibliotek.
Annika besöker Malmö den 18 oktober och på mötet som BBM arrangerar kl.14-16 finns det möjlighet att komma med synpunkter på den nya webbplatsen och diskutera hur den kan användas ute på biblioteken.
Du som är nyfiken på eller frågande inför digitala bokcirklar rekommenderar jag att läsa Nina Frids bok, Slutet på boken är bara början. Nina Frid som 2007 skapade Bokcirklar.se fick under mässan Svenska Akademiens bibliotekariepris därför att hon "framgångsrikt och entusiastiskt bedriver en omfattande läsfrämjande verksamhet för vuxna både lokalt och nationellt, där kvalitetsmedvetande förenas med nya intressanta metoder". Grattis!

lördag 29 september 2012

Goda exempel på samarbete om små barns språk

Dags att höja ribban - en pinfärsk krift från region Halland som sammanställer flera av de många projekt där man arbetat med små barns språkutveckling i Sverige och utomlands presenterades på seminariet Från joller till frispråkighet. Författare Kerstin Rydsjö pekar på  framgångrika exempel på samarbeten mellan olika professioner och rapporten är tänkt att vara en inspirationskälla för barnbibliotekarier. Ett exempel som sticker ut är det engelska Bookstart där man kombinerar barnets första bok med rådgivning om rim och ramsor och läsning till föräldrar samt biblioteksbesök. I mätningar av gruppen barn kunde man flera år senare se att föräldrarna hade förändrat sina läsvanor och att barnen presterade bättre i skolan.
Skriften kommer att finnas som pdf - länk inom kort

fredag 28 september 2012

Folkbiblioteket. Då och nu?

På ett av de inledande seminarierna på Bokmässan med rubriken Folkbiblioteken - ett störtat pelarhelgon? talade Mats Myrstener om sin forskning om Stockholms stadsbiblioteks historia. Han beskrev bibliotekets uppdrag som det såg ut på 20-30-talet, med utgångspunkt i moderniteten. Han utgick från en tempelmetafor med fem pelare: pedagogik, socialpolitik, demokrati, ekonomi och litteratur. Jag tyckte att det var intressant att få veta att det ekonomiska perspektivet, att mäta verksamheten blev viktigt på det sena 20-talet, när biblioteket blev kommunalt.
Joacim Hansson, som
också var med på seminariet, gjorde några intressanta kommentarer, bl a menade han att pelarna är de samma idag men att vi lägger in andra betydelser eller att en fråga kan förflytta sig från en pelare till en annan. Han tyckte också att det var viktigt att diskutera vad vi menar med de olika begreppen idag.

Alla människor förtjänar omtumlande läsning

Mycket lämpligt inleddes mässan av Litteraturutredningens betänkande SOU 2012:65. De olika områden man haft att utreda (läsningens ställning, litteraturen och bokhandelns ställning, statliga stödsystem, e-boken etc) har fått sina lägesbeskrivningar, historiska bakgrunder, utveckling och forskningsläge och man var tyckte att tiden räckt gott för att göra grundliga djupdykningar och ta ställning.
Målet för utredningen var att föreslå åtgärder för att öka läsandet och tillgodose ett rikt utbud av kvalitetslitteratur.
Det började positivt - litteraturens ställning i Sverige är fortfarande stark, många titlar ges ut och böckerna är billigare i Sverige än i t ex Danmark och Tyskland. Vi är ett skrivande land och svensk litteratur har haft stora exportframgångar i o m den svenska deckarvågen. MEN ...

Från världsledande till världsmedioker
Svenska barn och ungdomar läser allt sämre, orkar inte läsa längre texter, förstår inte vad de läser och detta påverkar hela livssituationen. Att inte läsa är att inte lära sig, som Martin Ingvar, sa. Lyssna på Kulturnytt http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5283681

Läslyft fram till 2018
Man önskar en nationell samling, parlamentarisk beredning, läsombud från förskolan, kompetensutveckling för lärare, satsning på skolbiblioteken och planer för läsfrämjande i de regionala kulturplanerna. Att skolbiblioteken är otroligt viktiga är utredningen helt klar över (även om man kan fråga sig hur många av de närvarande som uppskattade försäkran att skolbibliotekarien verkligen inte bara var någon snäll boktant!!) - däremot sades här nästan ingenting om folkbiblioteken. Vi får hoppas att dessa får sin roll tydliggjord inne i utredningstexten. 30 milj föreslås till folkbildningen för läsfrämjande åtgärder.

Följande seminarium, om en svensk skönlitteraturpolitik, vände och vred på denna och tidigare utredningar. Den tekniska utvecklingen har alltid varit utredningarnas brännpunkt - radio/TV på 70-talet och nätet idag. Hur få fler att läsa i en förändrad mediatid? Litteraturen är både fri och marknadsstyrd och vi behöver hållbara system mellan läsare-litteratur-författare-bibliotek-bokhandel. I det litterära systemet fungerar vissa delar bra men litteraturens synlighet är ett problem. Det talades om KUR-böckerna och problemet för dessa att nå fram till läsarna. Visste ni att av de statliga kulturutgifterna går endast 3% till litteratur och bibliotek (4% regionalt och 40% av de kommunala).
Förebilder är viktiga för läslusten och man kan säga att läslust går i arv. Man saknade också ett politiskt ledarskap som berättar att det är viktigt med litteratur.

onsdag 26 september 2012

Bokmässan Om barn på lördag

Jag är nyfiken på projektet Sommarboken.se 2012 - Befriad läsning genom fylld låda?
Väldigt många bibliotek i landet jobbar med sommarboken. Barnen är gillar det och deltagandet ökar. Frågor om sommarboken, hur ska vi göra och hur gör ni? dyker alltid upp på möten för barnbibliotekarier och många uttrycker en viss trötthet på att ständigt hitta på nytt.. Hur kan sommarbokskonceptet utvecklas och inspirera både barn och bibliotekarier?
I somras genomfördes ett metodutvecklingsprojekt med Angered, Alingsås, Lindome, Munkedal och Tibro. Ta del av pilotbibliotekens erfarenheter och lyssna på vad som sades på Sommarbokenkonferensen.

På Biblioteksscenen 12.40-13

tisdag 25 september 2012

Digidel nätverksträff i Skåne 20 september med livesändning

Nätverksträff i Skåne 20 september med livesändning

Den nationella kampanjen Digidel arrangerade i samarbete med Kultur Skåne en nätverksträff i Malmö den 20 september. Programmet på förmiddagen, mellan klockan 10 -12 livesändes .

Se de olika föreläsarna här:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Folkbildning/Digital-delaktighet/

måndag 24 september 2012

Småungar, bio och bibliotek i Danmark

I Danmark pågår ett antal satsningar med biblioteken och Danska Filminstitutet som handlar om skilda filmaktiviteter som visning, eget skapande, kompetensutveckling, dialog med mera.
Ett exempel är filmvisning för dagisbarn. Läs mer här: http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2012/September/De-Smaa-Born-Moder-Filmen.aspx

En app som visar "snuttefilm" är ett annat initiativ:
"Snuttefilm" er den fælles titel på fem små tegnefilm, instrueret af svenskerne Anna-Clara Tidholm og Gun Jacobson. Med den nye app kan man nu se de fem film og ind imellem møde de små figurer fra filmene i spil, der både fungerer som små pauser og som introduktion til næste film. Det børnevenlige univers fortsætter således i app'en.
"Det særlige ved 'Snuttefilm' er, at de i deres idé er tænkt og målrettet til børn helt ned til 2-års alderen. Det har resulteret i små kortfilm, der er tro mod børnenes univers, og som de kan identificere sig med," siger Line Arlien-Søborg, udviklingskonsulent på Det Danske Filminstitut.

Se mer här: http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2012/September/Snuttefilm-som-app.aspx.

onsdag 19 september 2012

Intressant om barn och unga på mässan

Att välja är att avstå
Efter en djupdykning i program och katalog inser jag att jag hade behövt finnas i många upplagor och också behärskat konsten teleportera mig. Men några av dessa program vill jag försöka hinna med mellan alla andra som jag skriver om en annan dag. Mer och mer händer utanför seminarierna!

Torsdag

10.00
Presentationen av Litteraturutredningens betänkande kommer säkert i många delar att handla om hur vi stärker läsning och litetraturens ställning hos barn och unga. Seminarium
11.00
Vad tycker unga om sin hembygd - en bok, ett pedagogiskt material och en digital plattform. Ung Scen
Läsambassadörens första år - för den som inte lyssnade på Johan Unenge på Kristianstad Bokfestival så finns chansen på Litteraturscenen.
11.30
Det görs mycket få e-böcker för barn och jag hade gärna hört om Hur gör man en e-barnbok? på Ung Scen
12.00
Hur roligt får det bli? Måste alla ungdomsromaner vara nyttiga, förebildande och handla om svåra problem för att räknas? Varför saknas det en seriös diskussion om underhållningslitteratur för ungdomar? Seminarium
13.30
Förskolor med litteraturprofil i Kulturrådets monter
Anette Eliasson, chef Mölndals stadsbibliotek, om tio års erfarenhet av samarbete med förskolor
14.00
Från skivrecension till skönlitteratur Hur kan skolan använda nya medieformer för att locka unga att läsa? Författarna och journalisterna Karolina Ramqvist och Stephan Mendel-Enk samtalar med litteraturpedagogen Åsa Lundholm om hiphop, sportkrönikor och Youtube som ingångar till skönlitteraturen. Seminarium
14.30-14.50
Litteraturutredningen och biblioteken - ett samtal mellan Tomas Lidman och Annina Rabe i Kulturrådets monter kan kanske vara en kortversion av förmiddagens seminarium.
15-15.20
Sbi på bokmässan i Göteborg
Svenska barnboksinstitutet reser inte längre ut med Bokprovning i Sverige. Nu finns tillfälle att höra Cecilia Östlund och Anne-Marie Karlsson, som presenterar statistik över 2011 års barn- och ungdomsböcker, följer upp tendenser och spanar efter vilka trender som redan nu går att urskilja i 2012 års utgivning.
Seminarium Sal: J1.
17.00
Bra för vuxna, dåligt för barn? Varför anses det bra när vuxna görs digitalt delaktiga genom stora nationella kampanjer men ofta farligt och fel när barn är på nätet? Har alla barn verkligen möjlighet att vara digitalt aktiva och vilken roll spelar klass och kön? Seminarium

Fredag

10.00
Om bibliotekets digitala kanaler med bla Katarina Dorbell från Barnens bibliotek. Biblioteksscenen. Samtalet fortsätter 10.15 i monter E02:21
10.30
Två läsambassadörer i samtal. Ung Scen
11.30
Hur når biblioteket sexåringarna. Ung scen
14.00
Att presentera fackböcker för skolelever. Litteraturscenen
15.00
Från joller till frispråkighet. Barnhälsovård och bibliotek i samarbete för språkutveckling. Seminarium
16.00
Livet är ingenting för amatörer. Strindberg och de tecknade serierna. Seriescenen


tisdag 18 september 2012

Talbokskampanjer, europeiska dyslexiveckan och ny talbokskatalog

Nu är det inte mindre än två kampanjer på gång kring talböcker eller tekniska möjligheter för dyslektiker:

 

Som ett led i den nationella Digidel2013-kampanjen har biblioteken och Dyslexiförbundet FMLS  ökat sitt samarbete inför den Europeiska Dyslexiveckan, 1-7 oktober. Man vill peka på att läsning och digital delaktighet hör ihop, både möjlighet att ta till sig och använda text, liksom de redskap man kan behöva. Kampanjmaterialet kan laddas ner via Digidels hemsida

Som ett led i kampanjen kommer många bibliotek att, i samarbete med dyslexiförbundet,  ha aktiviteter under dyslexiveckan. Här finns till exempel Malmö stadsbiblioteks program under dyslexiveckanBibliotek för alla nr 32012.TPBs kampanj om egen nedladdning kommer att pågå från och med första oktober och består av affischer, informarmationsfoldrar och symboler och bilder för webben. Kampanjens formspråk är enkelt med förenklade svarta figurer med hörlurar på gul botten. Materialet kommer att kopplas till en särskild kampanjsida med information om hur man laddar ner talböcker och med hänvisning vidare till de lokala biblioteken. Tanken är att man också ska kunna använda kampanjmaterialet under den europeiska dyslexiveckan. Kampanjmaterial kan beställas via TPBs webbplats: www.tpb.se

Läs mer om TPB:s kampanj i TPB:s tidskrift: Bibliotek för alla Där kan man också läsa om hur Susanne Lindell (på omslaget) jobbar med att nå nya talbokslåntagare i Lund och om vilka aktiviteter som äger rum på Lunds stadsbibliotek under dyslexiveckan.

Logotyp för LegimusI oktober lanseras också TPB:s nya katalog Legimus. Där kommer man förutom att kunna låna och ladda ner alla TPB:s talböcker också att kunna ta del av boktips, listor och information om böckerna och hur man kan ta del av dem. Biblioteken, studenterna och barnen får egna sidor.

Såväl Legimus och TPB:s kampanj kommer att presenteras på  TPB:s seminarier på Bokmässan.

Digidelkampanjen är inriktad på tekniska möjligheter för dyslektiker medan TPBs kampanj har fokus på specifikt talböcker, men målgruppen är i första hand dyslektiker.

Remissvar bibliotekslagen

Nu i mitten av september duggar alla dead-lines tätt, så det gäller att hänga med i svängarna. I fredags var det sista dag för remissvar på den regionala kulturplanen såväl som förslaget till Ny bibliotekslag, och i lördags gick ansökningstiden ut för höstens omgång av Kulturnämndens utvecklingsbidrag. Och igår var det sista dag att söka projektstöd från KB.

Remissvaren på bibliotekslagen finns samlade på kulturdepartementets webbplats. Förutom SKLs svar som vi redan nämnt är bland andra Svensk biblioteksförenings, Kungliga bibliotekets samt Statens kulturråds svar värda att ta del av. Svensk biblioteksförening menar i sitt remissvar att det behövs en helt ny bibliotekslag

I det 25 sidor långa remissvaret från Kungliga biblioteket, som i stort välkomnar den nya lagen, efterlyser man bland annat tydligare användarperspektiv, en bredare ansats när det gäller uppföljning av lagen samt att det tydligare framgår att lagen rör alla offentligt finansierade bibliotek (och inte bara folkbibliotek). Statens kulturråd  har berett sitt remissvar i samråd med Kungliga biblioteket och menar bland annat att lagen bör ge ett tydligare stöd för den nationella nivån inom biblioteksväsendet.

Vårt eget,  Region Skånes remissvar , är i stort positivt till förslaget om ny bibliotekslag och menar att formuleringarna kring det regionala biblioteksuppdraget med mindre (=inget) fokus på kompletterande medieförsörjning och mer fokus på samverkan, kunskapsutveckling och kvalitet ligger mer i linje med hur läns-, regionbibliotek eller motsvarande (Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media till exempel) arbetar idag. Vi pekar dock på vissa problem och otydligheter i lagförslaget som till exempel det regionala uppdraget när det gäller skolbibliotek. Vi menar också att lagen är alltför inriktad på begreppet litteratur och bibliotekens (i och för sig viktiga, men inte enda) läsfrämjande uppdrag.
Till försvar för det fria ordet

Till försvar för det fria ordet. är Svensk biblioteksförenings nya slagord när det gäller biblioteken och e-böckerna . Inför Bok & Biblioteksmässan publicerar Svensk Biblioteksförening nya broschyrer om e-boksfrågan med utgångspunkt i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Den förra offensiven gick ju ut hårt och blev rätt uppmärksammad, på ont och gott. Media har också uppmärksammat folkbibliotekens utmaningar när det gäller e-böckerna och e-böcker på bibliotek är nu ett hett diskussionsämne även utanför biblioteksvärlden.

Flera dagstidningar har också uppmärksammat e-boksfrågan i samband med att man rapporterat om remissvaren på ny bibliotekslag. 

Barnbokskatalogen och annan info barnbibliotek

Barnbokskatalogen och Bokjuryn 2012/2013
Nu är året Barnbokskatalog klar! Barnbokskatalogen är en hjälp för barn och unga och alla vuxna runt dem, att hitta rätt i årets bokflod. I katalogen presenteras ett urval barn- och ungdomsböcker, faktaböcker, serier och böcker på andra språk utgivna i Sverige. Dessutom finns pyssel och tävlingar med fina bokpriser. Ambitionen är att alla barn och unga ska få ett eget exemplar att bläddra i, kryssa för och inspireras av.
Beställ Barnbokskatalogen redan nu. Läs mer på Barnens bibliotek: eller direktlänk beställningssidan:

Info vi har fått om föreställningar och annat riktade till barnbibliotek
Pelle Jageby, musiker.Barnprogrammet-SOPPA PÅ EN SPIK- en musikkulinarisk resa för barn företrädesvis i åldrarna 3-8 år där Pelle Jageby tillsammans med barnen blandar friskt mellan stilar, genrar och känslostämingar. Läs mer om föreställningen på Pelle Jagebys hemsida.

Lill Nisses Magiska luva - en julmusiksaga av och med Celia Linde. 040-972184, 0709-720734
En julföreställning från slutet av november och december. Med handdockor och nykomponerad gitarrmusik får barnen aktivt delta med sång och rörelse.

Författardagen i Hässleholm 13 november 2012Möt Jessica Schieffauer, Arkan Asaad - nominerad till både novell- och ljudbokspris, Tony Manieri med flera. Hela programmet hittar du nu i Kultur Skånes kalendarium 
Anmälan senast 19 oktober. Gilla Författardagens sida på Facebook ! 

Andra konferenser i höst
Den goda boken - Om klassiker eller serier, kanon och myten om den goda boken i Lund den 26 oktober. Anmälan senast den 15 oktober
Barnkulturforskning idag - ny tvärvetenskaplig föreläsningsserie
Barnlitteratur och lekspråk, barnfilm och blöjbarnsteve, spelkultur och visuellt lärande, barnsyn och demokrati. Med anledning av Barnkulturåret i Göteborg 2012 samlar Göteborgs universitet forskare från olika ämnesområden som under fyra offentliga föreläsningar i höst ger en översiktlig bild av dagens forskning om barnkultur.
3/10: Tv-program, musik och litteratur för barn
7/11: Att växa med kultur
5/12: Leka och filma, forska och sjungaonsdag 12 september 2012

SKL förhandlingspart i e-boksfrågan?

SKL remissvar till ny bibliotekslag är  intressant när det gäller folkbiblioteken och e-böckerna.

I remissvaret skriver SKL:
SKL ställer sig bakom förslaget om att principen om avgiftsfrihet för lån och tillgång på annat sätt till litteratur görs teknikneutral. SKL vill dock peka på behovet av bättre förutsättningar för biblioteken att kunna erbjuda e-böcker. Nuvarande ssytem riskerar att leda till höga kostnader för bibliotekshuvudmännen, samtidigt som de enskilda kommunerna har små möjligheter att påverka villkoren. SKL är villiga att ta på sig rollen att företräda de enskilda kommunernas intressen.

Och på SKLs webbplats säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting:
Vi ställer oss bakom förslaget eftersom det garanterar allas rätt att ta del av litteratur oavsett utgivningsform. Den nya lagen ger biblioteken möjlighet att fortsätta vara en central plats för lärande och möten mellan människor. Men dagens e-boksavtal är mycket kostsamma för biblioteken. Ska de ha råd att utveckla sin verksamhet i takt med teknikens framsteg och människors förändrade läsvanor måste det också råda rimliga förutsättningar. Kommunerna har själva små möjligheter att påverka villkoren. Vi är därför villiga att samlat företräda de enskilda kommunernas intressen i en dialog med branschen i denna fråga.

Bokmässetips torsdag 27/9


Bok & Bibliotek

Nu är det bara ett par veckor kvar tills bokmässan rullar igång. Jag kommer att delta på torsdagen och tänkte tipsa om några av de programpunkter jag, utifrån mitt perspektiv och uppdrag (media och bibliotek) tycker verkar särskilt intressanta. Följande har jag lagt in i min mässplanerare (och ja, jag inser att det blir lite körigt att hinna med allt):

Monterprogram

15.00 Barbro Roos från Kävlinge bibliotek berättar om mervärdet av meröppna bibliotek i Axiells monter.

14.00-16.00 Tankesmedja kring bibliotek i Kulturhus i Gävleborgs monter Maria Jacobsson från BBM har bjudits in att delta i samtalet med anledning av vårt skånska projekt kring folkbiblioteken som kulturhus

Ur seminarieprogrammet:

10.00  Litteraturutredningen presenterar sitt slutbetänkande

10.00 Folkbiblioteket - ett störtat pelarhelgon: Biblioteksforskarna Joacim Hansson och Mats Myrstener samtalar tillsammans med Annette Eliasson om folkbibliotekets uppdrag idag och i morgon.

12.00 Nationella Biblioteksstrategier: Gunilla Herdenberg från KB i samtal med några nordiska kollegor från Danmark, Norge och Finland kring deras erfarenheter av nationella biblioteksstrategier. Våra nordiska grannar har ju nationella biblioteksstrategier (till skillnad från oss i Sverige). Mer om nationella biblioteksstrategier kan man läsa i Svensk biblioteksförenings skrift: En norsk, en dansk, en finsk - och en svensk?

13.00 Bibliotekariernas kompetens i framtidens bibliotek: DIK bjuder in till ett samtal med utgångspunkt från DIKS rapport Bibliotekariens framtida arbetsmarknad, med bland andra Linnéa Sjögren, Anna Åkerberg och Karin Linder.

15.00 Sociala medier och bokens framtid.
Trots att jag hört Mathias Klang, Jan Nolin och Pelle Snickars prata om digitalisering, sociala medier, nya medievanor etc, är jag ändå lite nyfiken på vad de tillsammans med Susanne Hamilton från förlagsvärlden kommer att säga om hur läsplattor och sociala medier förndrar vår relation till text och läsandet, författandet, lånandet, förläggandet etc.

Biblioteksscenen (Bibliotek12) 

På E-hallens Biblioteks- och berättarscen ansvarar Svensk biblioteksförening för programmet under torsdagen och fredagen som ett led i Bibliotek12  (Bok & Bibliotek, Svensk Biblioteksförening, Kultur i Väst, Region Halland och Bibliotekshögskolans satsning på att synliggöra biblioteken under mässan).

Under ledning av journalisten Gabriella Ahlström kommer föreningens medlemmar att berätta om sina verksamheter och projekt, riksdagspolitiker, myndighetschefer och andra opinionsbildare kommer samtala om betydelsen av fri tillgång till information och kunskap. Av torsdagens programpunkter är jag mest nyfiken på vad  skarpa Kerstin Brunnberg, Statens kulturråd, har att säga kl 14.25

TPB:s seminarier om talböcker

TPB håller i anslutning till bokmässan två halvdagsseminarier (förmiddag  resp eftermiddag) om talböcker. Seminarierna hålls i Gothia Towers, som ligger i anslutning till Svenska mässan, men du behöver ingen inträdesbiljett till Bok & Bibliotek för att delta.

10:00 Sök, låna och lyssna i TPB:s nya webbkatalog Legimus!
11:00 Information om TPB:s talbokskampanj
11:15 Egen nedladdning i praktiken: Medioteket Stockholm berättar om ett pilotprojekt bland skolor i Stockholms stad

13:00 Sök, låna och lyssna i TPB:s nya webbkatalog Legimus! (Åsa Wallström)
14:00 Information om TPB:s talbokskampanj (Anna Gustafsson Chen)
14:15 Egen nedladdning i praktiken: Medioteket Stockholm berättar om ett pilotprojekt bland skolor i Stockholms stad


I övrigt kommer jag (som vanligt) att försöka bevaka e-böcker lite särskilt under mässan.

tisdag 11 september 2012

Läsning som väg till förståelse och läkande kraft?

Det var fullt på vårt seminarium om Litteraturen som verktyg och det känns som infallsvinkeln ligger helt i tiden eller så är det bara så att man plötsligt är mer uppmärksam på när man hör talas om begreppet.

Rolf Ahlzén, läkare och verksam vid universitetet i Karlstad inledde dagen med en föreläsning om varför det är viktigt att läkare (och varför inte poliser, advokater, psykologer etc) också läser och diskuterar skönlitteratur under sin utbildning. För att omfatta komplexitet, se människan bakom en diagnos och utveckla sin emotionella intelligens bl a. Hans avhandling Why should physicians read? kom 2008.

På eftermiddagen inledde Lo Ek om läsecirkelprojektet Människor mellan raderna. Att hon berättat om det dagen innan i Kulturnyheterna gjorde att vi kände oss rykande aktuella. Två bokhäxor (civila namn Eva Selin och Karin Graube) från BUS-biblioteket i Göteborg avslutade dagen med Lyckobrev som vägvisare in i litteraturen - ett magiskt och praktiskt arbete med personliga boktips till dem mellan 13 och 25.
Vid Göteborgs universitet pågår just nu ett spännande forskningsprojekt - En bok i veckan. I projektet undersöker man sjukskrivna kvinnors skönlitterära läsning och projektet visar att läsning av skönlitteratur är en meningsfull vardagsaktivitet som kan bidra till rehabilitering.

Ett internationellt projekt som tror på litteraturens kraft är IBBY Children in Crisis: Gaza med byggandet av barnbibliotek i Ramallah och utbildning av "bibliotherapists".


 

måndag 10 september 2012

Nystart i DUO-gruppen

DUO-gruppen bestående av bibliotekschefer och barnbibliotekarier från Kristianstad, Simrishamn, Burlöv, Ängelholm och Maria Jakobsson samt Karin Ohrt från BBM gjorde en nystart med höstens första möte den 29 augusti 2012.

Jonas Bolding, Magnus Cadier, Agneta Jakobsson, Maria Jakobsson, Emma Lang Åberg, Britt-Marie Nordström, Karin Ohrt, Katarina Tollback Ericson, Kerstin Turesson, 
Andra deltagare på mötet var Camilla Sjöstrand (Regionala nätverk), Roland Persson, Annelie Börjesson (BBM Aktuella projekt och seminarier)


Frågor som vi hann ta upp

Gruppens roll och uppdrag: DUO-gruppen har en viktig roll i att vara bollplank och hjälpa BBM att plocka fram barn- och ungdomsperspektivet i meröppet, kulturhus, e-böcker och andra centrala frågor i den regionala kulturplanen. Avsikten inom BBM är att arbeta på detta vis framöver, vilket innebär att barn-och ungaansvaret kommer att ligga hos alla utvecklare.

Innehåll och form för kompetensutveckling i framtiden: Vilka är de viktigaste frågorna och vad vill vi absolut göra. Detta är en viktig chefsfråga som måste kopplas till lokala och regionala strategier och biblioteksplaner. Perspektivet för DUO-gruppen är i första hand behoven för verksamhetsutvecklingen barn och unga och inte personalens - barnbibliotekariens behov – även om det kan och förhoppningsvis sammanfaller.
Idag måste också varje medarbetare ta ett större eget ansvar för sin kompetensutveckling och det behöver vara tydligt vad regionen gör och vilka frågor som får skötas via egna bollplank och kontaktnät.
En idé var att involvera alla i en frågeställning som får vara den röda tråden i ett år. DUO-gruppen tar fram frågor för barnbibliotekarierna att diskutera med uppdraget att komma tillbaka med olika tankar och förslag. Man kan också ge delregionerna i uppdrag att jobba vidare i en fråga som lyfts i ett större sammanhang. Denna modell för att sprida olika frågeställningar skulle kunna tillämpas för flera biblioteksområden

Ha delregionalt insamlings/inventerings- och spridningsansvar: Hur fångar man enklast upp kompetensbehov, vad är specifikt lokalt/delregionalt och vad gäller för hela Skåne. Det finns en stor fördel i att medlemmarna i DUO-gruppen kommer från alla delregionerna, kan fånga upp frågor och behov lokalt och på olika delregionala möten för att sedan kommunicera i DUO-gruppen och tillbaka till .
Delregionalt producentansvar: Gruppen var försiktigt positiv till ett delregionalt producentansvar för viss utbildning. Att förlägga en konferens/utbildning till den egna kommunen/delregionen är roligt och utvecklande men det måste tydliggöras vad det skulle innebära, villkor, ramar och insatser .
Det finns också önskemål om att höja ribban, hålla diskussionen över detaljplan och ta in inspiratörer från andra håll/ även utanför Sverige. Perspektiven kan och bör vidgas och detta inte bara inom barn- och ungaområdet.
Biblioteken behöver bli vassare i sina diskussioner med skolan och det finns många olika exempel på fungerande samarbeten. Frågor som denna är uppslag till någon form av kompetensutveckling.

Omvärldsbevakning: Gruppen tyckte att den samlade omvärldsbevakning man kan få via BBMs blogg var att föredra framför nyheter per mail. Alla som vill kan läsa, kommentera och prenumerera på bloggen. Vi öppnar också gärna för gästbloggare.
Man önskar att regionen upprätthåller maillistorna och gärna delar upp dem på delregioner.
Projekt: Ämnen för projekt och utbildning som lyftes på mötet var ” rollen – rummet”, ”läsfrämjande” och ”förhållandet till skolan”. I samband med presentationen av I love books på Biblioteksdagarna uppmanade Kulturrådet  biblioteken att söka medel för att fortsätta/utveckla tidigare projekt, ta vara på resultat och sprida för andra att bygga vidare på.
Nätverket: Camilla Sjöstrand, koordinator b/u på Kultur Skåne berättade om  nätverket för kultursamordnare b/u. DUO-gruppen var positiv till gemensamma möten kring skolans kulturuppdrag, forskning och andra generella frågeställningar. Samma frågor som finns i biblioteken men på andra nivåer.
Camilla och Karin jobbar vidare med idén att ha ett gemensamt möte för barnbibliotekarier och kultursamordnare i november, på temat ungdomars delaktighet. Länk till kommunlista över kultursamordnare.

Aktuella projekt och seminarier med koppling till barn och unga: BBM arbetar sedan något år med specifika frågor som ansetts som intressanta och som återfinns i kulturplanen; t ex kulturhustanken, meröppet, e-böcker och kommer i framtiden att rikta inbjudningarna till personalen på både barn och vuxensidan. Kulturhus/film - projekten i Oxie, Perstorp, Skurup, Landskrona och Helsingborg är alla riktade direkt till barn och unga liksom seminarierna både den 7 och 13 september. Andra biblioteksprojekt med stöd från Kultur Skåne är LA Spokenword och Kristianstads sagorum.

Nästa möte med DUO-gruppen hålls på eftermiddagen den 23 oktober i Malmö.

onsdag 5 september 2012

Bibliotekschefsmöte 7/9

På fredag 7/9 träffas Kultur Skåne och de skånska bibliotekscheferna i Kristianstad.
På agendan står bland annat den regionala kulturplanen. Remissvaren börjar trilla in nu och de är intressanta att ta del av. De finns att läsa på Kultur Skånes hemsida.

Vi kommer också bland annat att diskutera förslaget till ny bibliotekslag, hur vi går vidare med processen kring det regionala mediesamarbetet samt projekten kring folkbiblioteken som kulturhus.