onsdag 23 november 2016

Inspiration kring kulturmiljön som framgångsmotor

Många bibliotek är duktiga på att lyfta sin närmiljö och ortens historia i programverksamhet och samlingar. Kanske kan Riksantikvarieämbetets konferens i februari - Kulturmiljö som framgångsmotor - att vistas, verka och växa i, ge inspiration och idéer i ett sådant arbete?
Och visst kan bibliotek definitivt sägas vara en aktör som "arbetar med eller ansvarar för regional tillväxt och strategisk samhällsutveckling."? (se texten ur inbjudan nedan)
"Riksantikvarieämbetet har genomfört ”hands-on-projekt” i Bergslagen och prövat hur historiska perspektiv och kulturmiljöarbete bidrar till besöksnäring, samhällsdeltagande och affärsutveckling. Vi har prövat metoder för utveckling av hållbar turism och för produkter och tjänster förankrade i kulturhistoriska värden. Dessutom har vi undersökt hur en kulturmiljö, en kommun och ett länsmuseum kan bidra till etablering av nyanlända.
Uppdraget, som genomförts i samarbete med Bergslagssatsningen, har rört sig i en skärningspunkt mellan olika politikområden. Flera intressen är involverade och företrädare för nationella, regionala och lokala perspektiv uppmanas att arbeta tillsammans. Att arbeta med uppdraget har lärt oss mer om hur det tvärsektoriella mötet fungerar, och vad som händer när kulturmiljöarbetet möter andra områden.
Denna konferens vänder sig till alla som arbetar med eller ansvarar för regional tillväxt och strategisk samhällsutveckling. På konferensen får du ta del av det vi lärt, material vi tagit fram och inspirerande ”goda exempel”."
Mer information hittar ni här: www.delegia.com/inspiration_kulturmiljo."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar