fredag 23 september 2016

SKL vill ha inspel från folkbiblioteken om e-boksupphandling

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tidigare tecknat avtal med sex förlag om utlåning av e-böcker på svenska folkbibliotek. I november 2015 löpte avtalen ut och SKL utvärderade därefter resultaten med hjälp av en enkät.
Svaren visade att kommunerna överlag var nöjda, och att de vill att SKL fortsätter att arbeta för att underlätta utlåningen av e-böcker.
Nu ska SKL därför utreda möjligheterna att göra en upphandling av e-böcker som kan gagna folkbiblioteken. Därför vill de ha in åsikter från biblioteken och bokbranschen.
– Ju fler inspel vi kan få från biblioteken, desto bättre. Vi är angelägna om att få till en upphandling som ger största möjliga nytta, säger Karin Thomasson, fjärde vice ordförande för SKL i ett pressmeddelande.


Nytt initiativ från SKL för att säkra tillgången till e-böcker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar