onsdag 27 januari 2016

Innovate or die!

Plötsligt, på tåget mot Norrköping, för att föreläsa om meröppna bibliotek för regionala barnbiblioteksutvecklare, blir det lite tid att blogga. Temat för konferensen är Innovate och die, och handlar om bibliotekens behov av att ständigt utvecklas för att möta förändringar: nya vanor, nya tekniska förutsättningar, människor i förändring, och en teknikutveckling som kan utmana bibliotekspersonalens yreksroll.


En av skrifterna som inspirerat till konferensens tema är Stefan Fölsters "översättning" av en forskningsstudie kring hur 700 amerikanska yrken påverkas av digital och automatiserad teknik inom 20 år. Fölster har på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning gjort motsvarande för svenska jobb och konstaterar bland annat att 53 % av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande 20 åren. Bibliotekarier är en av de yrkeskategorier som kommer att påverkas väldigt mycket av en ökande automatisering och robotisering, menar Fölster  i en artikel i DIK:s tidskrift Ping som kommenterar studien och  biblioteksassistenter ligger högt på studiens lista över yrken som med stor sannolikhet kommer att tas över av datorer.


Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor (gärna i kombination) har lägst sannolikhet att ersättas. Speciallärare hör  exempelvis till de yrken som löper minst risk att ersättas, och  detta tycker jag är intressant i ett biblioteksperspektiv. Nu vet jag inte exakt hur man har beskrivit eller definierat bibliotekarieyrket i studien, men för mig handlar utvecklingen av folkbibliotekjobbet snarare om alltmer fokus på det mänskliga, målgruppsanpassade, relationsbyggande arbetet och mindre om sökteknik, katalogisering,  etc. En viktig del av bibliotekariers alldeles unika kompetens handlar just om att i ständig dialog och interaktion med sina användare skapa värden, relationer och tillit. Detta försökte jag sammafatta i en krönika i Framsidan för ett tag sedan.


Kopplingen mellan meröppet och automatisering är kanske lätt att se. En förutsättning för att kunna öppna upp biblioteket utöver de bemannade öppettiderna är ju att funktioner som lås, larm och möjligheter för låntagare att själva sköta basfunktioner som låna, och lämna böcker på ett smidigt sätt. Men meröppet har mycket större potential än  att "bara" vara ett bibliotek med självbetjäning och där kommer kopplingen till bibliotekarieyrket och dess utveckling in.


Meröppet handlar om att öppna upp biblioteket, att både bokstavlig och bildligt, ge nyckeln till användarna, som därmed får möjligheter att fylla biblioteket med mer,  nytt och eget, innehåll. Meröppet skapar, genom att användare blir självgående när det gäller "enkla" biblioteksärenden, också större möjligheter för bibliotekspersonalen att arbeta med prioriterade målgrupper som barn och unga eller att lägga krut på att bygga och utveckla bättre relationer med människor eller organisationer i lokalsamhället. Dessa mervärden kopplade till meröppen biblioteksverksamhet försökte vi beskriva i en debattartikel i Biblioteksbladet i höstas.

Meröppet kan alltså vara sätt att stärka biblioteket som en viktig lokal nod för social hållbarhet och i det sammanhanget kan jag inte låta bli att peka på kopplingarna  mellan meröppet och utveckling av delaktighetsprocesser och makerspace, som några skånska bibliotek utforskat tillsammans med forskare från Malmö högskola under förra året.  .

fredag 15 januari 2016

Information från DUO-gruppenPå årets sista DUO-möte konstaterades att stora delar av DUO-gruppen byts ut inför nästa år. Endast Skåne sydväst (Staffanstorp) fortsätter medan Skåne nordväst, nordost och sydost kommer att byta representanter. På Kultur Skåne tar Camilla Sjöstrand över det sammankallande uppdraget tillsammans med Kristina Elding. Maria Jakobsson slutar den 18 december 2015.


Den nya DUO-gruppen kommer att följa upp diskussionerna om innehåll och former för framtida DUO-arbete: stor-DUO-grupp i form av delregionala träffar med lokala och delregionala frågeställning tillsammans med Kultur Skåne – och möjliga nätverksträffar med breda teman som inkluderar flera målgrupper, såsom kultursamordnare barn och unga. Erfarenhetsutbyte är betydelsefullt men det är viktigt med kunskapsutveckling för att försöka lyfta barn- och ungafrågor ett snäpp. Kulturplanen 2016-2019 föreslås som utgångsmaterial för kommande agenda för DUO-möte.


Lilla Slottet
Utifrån presentationen av Lilla Slottet, den ombyggda barnavdelningen på Malmö Stadsbibliotek som kommer att invigas under 2016, föreslås att ett av nästa års fokus kan vara att försöka konkretisera vad demokratibegreppet för barn och unga innebär på bibliotek. Som underlag finns bl a Biblioteksföreningens skrift: På barns och ungdomars villkor – förbiblioteksbruk  och rapporten från Högskolan i Borås: Rum för de yngsta. Barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter.
 
Lilla Slottet diskuterades också utifrån hur man skulle kunna bygga vidare på deras erfarenheter. Hur kan deras kunskapsresa, ändrade mind-set och delaktighetsprocesser ha betydelse för fler bibliotek? Måste alla förändringsansatser alltid innebära stora medel, eller kan exempelvis ett förändrat mind-set betyda ett annat sätt att ställa om?


Läsfrämjande seminarium
Den 2 mars är det läsfrämjandeseminarium; Hur utvecklar vi det läsfrämjande arbete på folkbiblioteket? Seminariet är på Dockan, kl 9.30-15 och kommer ha utrymmen för diskussion och nätverkande kring folkbibliotekets övergripande läsfrämjande arbete för barn, unga och vuxna. Man kan anmäla sig här.
Under dagen identifieras frågor, behov, utmaningar och vägar att gå. Vad är vi nöjda med, vad behöver vi vidareutveckla? Anna Falk arbetar fram upplägg och innehåll och önskar input på saker som är viktiga. Mejla anna.falk@skane.se. Det kan vara smått och stort, svårigheter, hinder, framgångar, lyckosamt arbete i både daglig verksamhet och projekt.


Konferens Barns rätt till språk- och kulturutveckling
Samarbetet kring språkutveckling och läsfrämjande mellan Kultur Skåne och Kunskapscentrum för barnhälsovården i Skåne har nu lett fram till en uppsamlingskonferens den 12 februari 2016 i Jubileumsaulan i Malmö. Det är den sista av en serie konferenser som innan riktats till personal på bibliotek och BVC delregionalt. Denna gång är alla hjärtligt välkomna! Anmäl dig t o m 1 feb.


Ung kraft - ett ungt residence
På DUO-mötet presenterades projektbidraget Ung kraft som är en satsning på unga och unga vuxna (16-25 år). För att stimulera och öka ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt stödda kulturlivet initierades under hösten 2015 Ung kraft Projektbidragets syfte är att sätta fokus på ungas och unga vuxnas kulturutövande, att stimulera kulturaktörers arbete med åldersgruppen och att främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen. Målet är att unga och unga vuxna ska uppleva att det offentligt finansierade kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsfullt. Bidraget erbjöds aktörer med verksamhetsbidrag från Region Skåne samt kommunala kulturverksamheter. Bidraget innebär att man under 2016 kan projektanställa unga och unga vuxna (16-25 år) för att utveckla verksamheten för och med unga och unga vuxna, tillsammans med den sökandes medarbetare. Läs gärna om de fem projekten som kommer äga rum, Malmö Stadsbibliotek är en avprojektägarna.


Några av projekten kommer att följas av en forskare vid Lunds Universitet, en rapport och seminarium om ung kultur kommer att presenteras under våren 2017.
måndag 11 januari 2016

Bibliotek + Teater = SantDen 1 februari är det premiär på Banditsagors nya vuxenföreställning Gallring pågår - en suggestiv thriller i biblioteksmiljö.

Föreställningen är ny- och specialskriven för att spelas på bibliotek och fortsätter det arbete Banditsagor påbörjade med sin vuxenföreställning Robins bok. Under våren spelas den på bibliotek runt om i Malmö och Lund. Till hösten 2016 planeras en längre Skåneturné i samarbete med ABF och Riksteatern Skåne varav 6 subventionerade föreställningar. 
 
Gallring pågår är en unik teaterupplevelse som äger rum i bibliotekets befintliga miljö och spelas under öppettid. Genom en fängslande lek med ljud och form får publiken via hörlurar nära och intimt följa huvudpersonens öde, på den plats dit vi alla är välkomna - biblioteket. 
Det är en pjäs om människan utgallrad ur gemenskapen – likt kantstötta, avskavda och sällan lästa böcker som inte längre får plats på bibliotekets hyllor. Gallring pågår är en berättelse om det som döljer sig bakom det tillsynes vardagliga, om upprätthållandet av fasader, om längtan efter sammanhang, om drömmar och kampen för överlevnad i den tillvaro som pågår bortom samhällets omsorg.
 

Det finns möjlighet till samarrangemang mellan bibliotek och lokal teaterförening.

ABF, Riksteatern Skåne och Banditsagor bjuder in till specialvisning av föreställningen för intresserade bibliotek där visningen efterföljs av en kort presentation av projektet och information om bokning och subventioner.
Fredagen den 5 februari kl. 16.00 på Lunds stadsbibliotek
OSA senast den 29 januari till anna@banditsagor.se.

Kontakta även Anna per mail eller 0709-928659 om ditt bibliotek är intresserat av att boka eller du vill veta mer om upplägget?