onsdag 20 juni 2018

På spaning efter demokrati och fri åsiktsbildning i praktiken


 Loreta Maloku och Vlora Makolli från Tjejer i förening


Jag upplever oro inför det kommande valet och funderar ofta på hur mitt dagliga agerande kan påverka i förstärkt demokratisk riktning. Där fri åsiktsbildning och mänskliga rättigheter är viktiga element i samhällsbygget.
Förra veckan mötte jag två unga kvinnor som fick mig känna hopp om demokratins utveckling och framtiden. Vlora Makolli och Loreta Maloku arbetar i Tjejer i förening när de inte studerar. De arbetar aktivt för stärkt demokrati genom det treåriga projektet Fördomsfri jämlikhet med medel från Allmänna arvsfonden. Projektet drivs av ABF Malmö/Tjejer i förening och syftar till att skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har naturliga mötesplatser. Privata aktörer som Stena fastigheter deltar också genom att öppna upp sina lokaler som mötesplatser. Man vill även synliggöra och förebygga fördomar genom att arrangera aktiviteter med kreativt skapande i fokus.
Malmö kommun ansluter till projektet genom att anställa 140 ungdomar mellan 16-19 år som demokratiambassadörer inom ramen för Ung i sommar. Kommunen är möjliggörare genom att anställa de unga i programmet Ung i Sommar som är en form av sommarpraktik och drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid.
Tjejer i förening kommer sedan handleda och samordna insatserna. De kommer på olika sätt att stimulera till ökat valdeltagande bland annat genom att skicka sms till ungdomar som har anmält intresse för att bli påminda på valdagen.
Garaget och Malmö Stadsbibliotek är två av tio platser som kommer att fungera som mötesplatser och kontor för demokratiambassadörerna under sommaren. KRUT är en öppen plats och verksamhet för unga på Malmö stadsbibliotek som öppnar i början av juli och invigs under hösten. Rummen är formgivna av ungdomar i samarbete med White arkitekter.
KRUT är en mötesplats för aktiviteter och tillhandahåller vägledning, verktyg och relevanta nätverk för skapandet genom nya uttryck i bild, text och film. Ett rum där de unga själva och med stöd kan utforska sin egna demokratiska röst. KRUT har erhållit biblioteksutvecklingsmedel från Region Skånes kulturförvaltning. Gå gärna in på KRUTs superfina Instagramflöde via Malmö stads hemsida.
Jag som arbetar både med bibliotek, studieförbund och idéburen sektor ser med glädje hur ett bra samarbete mellan de olika parterna tagit form här. Med utgångspunkt från de ungas intresse och engagemang skapas möjlighet för egna uttryck och ett välkomnande att gå och rösta.


/Ann Lundborg

Karin Ohrt går i pensionKarin Ohrt, vår utvecklare inom litteraturområdet, går i pension i sommar. Vi kommer alla att sakna hennes kombination av varm omtanke för alla samarbetspartners och en stark vilja att utveckla sitt område. Karin har därmed nätverk som få och går alltid att fråga om något ska förbättras eller egentligen om vad som helst, om livet i stort. När Karin började för snart 9 år sedan var uppgiften att planera en stor IFLA konferens med deltagare från hela världen och hon avslutar med en viktig handlingsplan för litteratur och serier i Skåne och däremellan har stora projekt genomförts inom läsfrämjande- och mångspråksområdet. Det är Karin i ett nötskal, kunnig och inte rädd för det stora formatet, med andra ord en kollega man ogärna vill mista. Lycka till med ditt nya liv som pensionär.

/ Alla på kulturförvaltningen

tisdag 19 juni 2018

Det resande demokratilabbet - anmäl intresse redan nu!
Här kommer ett förhandstips till bibliotek som vill göra en extra satsning på demokrati och MIK i höst!

Det resande demokratilabbet är en fysisk utställning om demokrati, propaganda och källkritik som ska turnera på bibliotek i hela landet under ett år, från oktober 2018 till oktober 2019. Förutom att det verkar vara en riktigt bra och kostnadsfri utställning, framtagen i samarbete med ungdomar, så innebär den en möjlighet till fortbildning för personalen i frågor kring MIK och ungas medievärldar, och ett sätt att lyfta digital utveckling i bibliotekets lokala kontext och stärka samarbetet med olika lokala aktörer.

Det resande demokratilabbet lanseras i samband med Bokmässan i september, men redan nu går det att ta kontakt med turnékoordinatorn Sara Grevlund på turne.drd@arbetetsmuseum.se, för att anmäla intresse.

Det är tänkt att utställningen, som finns i tre exemplar i Sverige, ska turnera till 30 bibliotek - så vi tänker att det är ganska bra att hålla sig framme tidigt och vill därför tipsa om detta redan nu före sommaren!

Ur informationsmaterialet (som inom kort läggs ut på en webbsida):


"Det resande demokratilabbet är
  • En fysisk utställning på 25 kvm,som visas fyra veckor på varje bibliotek
  • En enkel pedagogisk handledning för bibliotekarier
  • Ett nätverk med föreläsare för bibliotekspersonal och allmänhet
  • Ett färdigt marknadsförings- och kommunikationsmaterial
  • En språngbräda in i Statens medieråds metodmaterial Propaganda och bilders makt

måndag 11 juni 2018

Årets upplaga av Halmstadkonferensen

För imponerande 26:e året i rad ägde Halmstadkonferensen rum med sedvanligt aktuella ämnen, goda exempel och deltagare från flera nordiska länder. Rubriken för i år var ”politikernas bibliotek” och därför inleddes konferensen med ett samtal mellan flera politiska företrädare. Bibliotekens roll i samhället speglades från flera synvinklar som vi känner igen från aktuell biblioteksdebatt: Bibliotekets demokratiuppdrag, bibliotekens roll för integration, biblioteken som brygga in i det digitala samhället och bibliotekets roll i det informella lärandet.

Vassast i panelen var politikern Jane Jegind från Odense kommun i Danmark. Jegind menade att bibliotekssektorn inte bara kan ropa på mer resurser. Det handlar om att göra sig ständigt relevant och vara ett svar, en lösning på välfärdsutmaningar. För att åstadkomma detta är det viktigt för biblioteken att finnas med i den breda samhällsdebatten och att man förmår formulera en framtidsvision som bidrar till att kommunicera bibliotekens möjligheter bortom själva bibliotekssektorn. Detta är något att ta fasta på, tänker jag, när vi under hösten ska lämna synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi. 


fredag 1 juni 2018

Fler pionjärer sökes till Bokstart

Region Skånes kulturförvaltning söker bibliotek som vill utforska Bokstart och vidareutveckla sitt arbete med målgruppen små barn 0-3 år och vuxna i deras närhet. Vi kallar dessa bibliotek pionjärer!
Utifrån Bokstarts-utvecklingsarbetet som har gjorts i Skåne under 2017-2018  kan vi se några vita fläckar, som skulle kunna vara en ingång i ett utvecklingsarbete inom Bokstart:

Öppna förskolan är en välbesökt arena för nyblivna föräldrar som dessutom har en naturlig koppling till familjecentralen och därmed till barnhälsovården. Hur skulle bibliotek kunna samarbeta med öppna förskola för att stärka föräldrarnas roll när det gäller språkutveckling av deras barn? Hur skulle öppna förskolan kunna vara en ingång i samarbete med BVC?
Samarbete med både BVC och förskola kring samma uppdrag - små barns språkutveckling
Många bibliotek har ett välfungerande samarbete med både förskola och BVC i sin kommun. Det handlar oftast om ett samarbete mellan bibliotek och BVC och ett samarbete mellan bibliotek och förskola. Hur skulle ett samarbete kunna se ut om bibliotek, BVC och förskola arbetar tillsammans i ett nätverk kring samma uppdrag?

Bokstart och mångspråk. Hur når vi nyblivna föräldrar och deras barn med annat modersmål än svenska och hur förmedlar vi våra medier? Hur arbetar man med flerspråkiga föräldraträffar på bibliotek?

Bokstart för 2- och 3-åringar. En stor del av arbetet inom Bokstart riktar sig på de riktigt små barnen. Hur ser Bokstart ut lite senare, när barnet är två eller tre år? Hur jobbar vi då med högläsning och språkutveckling?

Bokstart och pappor. Hur blir papporna mer delaktiga i Bokstart och hur kan vi nå papporna på bäst möjliga sätt för att stärka deras roll när det gäller deras barns språkutveckling?
Bokstart och digitala medier. Vilka digitala verktyg finns det för föräldrar och små barn som kan förstärka små barns språkutveckling och hur kan vi arbeta med de verktygen på bibliotek?


Region Skånes Kulturförvaltning stödjer bibliotek på tre sätt:


Finansiering
Kulturförvaltningen kommer att söka finansiering hos Kulturrådet för de bibliotek som vill vara pionjärer.
Forskningscirklar
De bibliotek som vill göra ett utvecklingsarbete inom Bokstart erbjuds två platser i forskningscirklar. Erfarenheter från ifjol visar att arbete i forskningscirklar kan ge ett bra stöd till bibliotekarier som driver ett utvecklingsarbete på sitt eget bibliotek. Både genom samtal och reflektion med kollegorna och genom forskningskontexten som ges av Malmö universitet. Forskningskontexten ges i form i av aktuell forskning men kan även ske i form av föreläsningar.
Under sammanlagt 40 timmar, en arbetsvecka, spridd över ett helt år kan man diskutera den egna läsfrämjande verksamheten med andra bibliotekarier och en forskare/handledare från Malmö Universitet.

Nätverk och kompetensinsatser
Region Skånes Kulturförvaltning samordnar det Skånska Bokstartsnätverket och organiserar olika kompetensutvecklingsinsatser.
Inför 2018-2019 är följande insatser planerade
1. Bokstartsinternat med bibliotekarier från Blekinge/Kronoberg i Åhus. Förvaltningen finansierar internatet
2. Konferens för BVC och bibliotekarier den 14 februari i Malmö

Vill du veta mer om vad det innebär att bli ett pionjär-bibliotek i Bokstart Skåne - kontakta Annelien van der Tang Eliasson.