fredag 30 januari 2015

MTM:s inspirationsfilm om talböcker

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) har producerat en inspirationsfilm kring att läsa talböcker. Det är ingen instruktionsfilm om hur du läser talböcker, däremot hur du kan använda dem.
Filmen är fri att använda och tanken är att till exempel bibliotek kan använda den för att inspirera till talboksläsning.

Här kan ni läsa mer om filmen: http://www.legimus.se/film-om-talbocker-och-legimus
Och här är en länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=WzPa4faLcDs


torsdag 29 januari 2015

Olika ingångar till mångspråkigt biblioteksarbete - lite omvärldsbevakning


Hur kan biblioteket arbeta antirasistiskt

Den 22 januari hölls ett samtal på Stockholms stadsteater med paneldeltagare från Kista, Huddinge och Botkyrka bibliotek. Samtalet filmades och skall eventuellt läggas upp men tills dess kan man läsa mer på Megafoner, Länsbibliotek Uppsalas blogg.

Från Megafoner leds jag vidare till  Den inre fienden  "Peter Alsbjers blogg om det som påverkar utformningen av modern folkbiblioteksverksamhet" med några intressanta uppsatser
Man behöver språket för att visa sig som människa: språkcaféer - en väg till empowerment 
(Borås 2013)
Lilla Hjärtat och alla små brokiga bibliotekarier: en studie av hur Lilla Hjärtat hanterats på folkbiblioteken (Borås 2013)

Tyda-bloggen från Malmö Stadsbibliotek hittar man info om verksamheten ”Svenska med baby” i Stockholm. Från  starten 2012 har den ideella verksamheten expanderat och det är flera bibliotek som gått med i samarbetet med Svenska med baby – detta är en väl fungerande och mycket spännande modell för hur att arbeta med integration och språkträning

Botkyrka Internationella Bokmässa 2015
23-25 april i Hallunda bibliotek och Folkets hus. Denna gång är temat Mellan flykt och förvandling. Vilken betydelse får geografiska, kroppsliga och påhittade gränser för människor, samhället och i berättelser?
Fullständigt program och anmälan till fortbildningsdagen den 24 april för dem som arbetar med flerspråkig verksamhet inom bibliotek och skola. Fortbildningsdagen tar sig an bokmässans tema med utgångspunkt i bibliotek, pedagogik, flerspråkighet och tillgänglighet. Under dagen utdelas också Hederspris till Årets mångspråkiga bibliotek.
Kultur Skåne arrangerar en studieresa till Stockholm 23-24 april och bjuder in bibliotekarier från de bibliotek arbetat med något av Kultur Skånes mångspråksprojekt 2013-2015.

fredag 23 januari 2015

Robins bok - En absurd tragedi i biblioteksformat


Teatergruppen Banditsagor sätter upp en barnförbjuden föreställning. Robins bok är en saga för vuxna baserad på Henrik Bromanders serienovell. Folkbiblioteken i Lund har inom "Bibliotek som kulturhus" fått regionalt bidrag för att tillsammans med Banditsagor undersöka hur detta med biblioteket som plats och sammanhang tillsammans med bokcirklar och andra biblioteksspecifika arrangemang ger mervärde till teaterföreställningen och hur man når målgruppen vuxna.
Delar av arbetsprocessen beskrivs på Banditsagor hjärta Bibliotek där också hela serienovellen finns upplagd

Premiär den 28 februari på Lunds stadsbibliotek

Böcker, läsning och bibliotek för barn och unga - fler konferenser och annatEn dag fylld av läsglädje!
Högskolan Kristianstad inbjuder dig som är lärare på grundskolan och gymnasiet samt bibliotekarier till en Läskonferens fredagen den 20 mars 2015 i Kristianstad, programmet här. Anmälningstiden går ut den 20 februari. 

Årets bokprovning i Stockholm och Malmö 

Den 12 och 13 mars 2015 presenteras trender och statistik för 2014 års utgivning på SBI och den 19 maj kommer SBI till Malmö med bokprovningen - boka in i kalendern. Det blir på förmiddagen och i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek.
SBI:s webbplats kan man nu se/lyssna på de senaste föreläsningarna - Perspektiv på läsförståelse och "Vad har sex i barnböckerna att göra?"

Läsprojekt på gång

Kulturrådet stödjer flera läsfrämjande projekt inom idrott och läsning. Förhoppningsvis kan dessa projekt inspirera fler bibliotek, idrottsföreningar och regionala SISU Idrottsutbildarna att samarbeta och på olika sätt väcka ungas lust till litteratur och läsande. Beviljade projekt under 2013 och 2014 däribland två i Skåne.
Kultur Skåne gav förra året projektmedel till ytterligare två projekt - Läsjakten i Trelleborg och Handplockade böcker för dig i Höganäs.

Den 2–4 februari 2015 är det Nordisk barnbokskonferens i Stavanger.

Läsfrämjande insatser på folkbibliotek i södra SverigeFolkbibliotekens uppdrag att verka läsfrämjande har lyfts fram i Litteraturutredningen, i proppen Läsa för livet och nu senast i Kulturrådets Handlingsprogram för läsfrämjande.
För att kunna bedriva ett framgångsrikt läsfrämjande arbete behöver vi ställa oss frågorna: 

  • Vad innebär det att främja läsning?
  •  Vilka metoder används? Hur har de fungerat?
  •  Vilka insatser genomför man på biblioteken?
  •  Hur kopplas det läsfrämjande arbetet till bibliotekens uppdrag, i biblioteksplaner och andra styrdokument?
I ett forskningsprojekt i sex sydliga län och regioner har de regionala biblioteksverksamheterna  (i Blekinge/ Kronoberg, Halland, Jönköpimg, Kalmar  och Skåne) tillsammans och med stöd från Kulturrådet försökt få en bild av detta arbete. En enkät skickades i våras ut till alla kommunbibliotek och svar kom in från drygt 80 av biblioteken. Catarina Schmidt, lektor i pedagogik och i sin forskning inriktad på läsning har gjort en rapport utifrån de ca 480 exempel på läsfrämjande insatser på dessa bibliotek.

På konferensen i Hässleholm den 26 februari får vi höra Catarina S. berätta om sina iakttagelser, men också Kulturrådets forskare Jonas Andersson om internationell och nationell läsforskning och KUR:s handläggare för läsfrämjande, Nina Frid,  om hur man avser att arbeta de närmaste åren. Sex olika kommuner ger också konkreta exempel på hur man arbetat läsfrämjande i praktiken med små och stora barn, ungdomar och vuxna.

Vi hoppas på ett brett deltagande från hela södra Sverige. Sista anmälningsdag är framflyttad till den 13 februari. Hela programmet här.

Bild från rapporten "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut"