torsdag 31 oktober 2019

Uppdrag Högläsning


Lisa Berger och Catarina Cederholm rapporterar från Kanini
På Malmö Stadsbibliotek, avdelning Kanini, är höstlovet i full igång. Förutom mycket annat fokuserade vi under tisdagen och onsdagen på att högläsa spökhistorier.
Vi har läst lagom läskiga berättelser för barn mellan 6 – 8 år och deras vuxna i vår Sagogrotta. Redan utanför Sagogrottan väcktes frågor och nyfikenhet kring vilka de två häxorna var och vad som skulle hända.                                                                                                          
Barnen fick knacka sig in genom den magiska bokhyllan till Grottan, som badade i blått sken, spöken, skelett och spindelväv hängde i hörnen. Vi läste två berättelser och hade roliga och fantasifulla samtal kring spöken, monster, mystiska platser och annat okänt. Efter högläsningen fick barnen hjälpa till att öppna den hemliga luckan i golvet där de hittade böcker som de fick ta med sig hem. Bokmärket med läsuppdraget fanns i varje bok och väckte nyfikenhet. Vi hade också en spökverkstad efter en av högläsningsstunderna då barnen var med och gjorde egna böcker med spökberättelser.
Efter Läslovet kommer vi inom högläsningsspåret att samarbeta med BUFF för att undersöka hur små barn ser på film. Tillsammans kommer vi att titta på, leka till och prata om film för barn 1-2 år och deras vuxna. Filmerna är korta animerade utan verbalt språk.


onsdag 30 oktober 2019

Läslov HögläsningslovUppdrag Högläsning Läslovet.

Rapport av bibliotekarie Karin Kronström på Rosengårdsbiblioteket i Malmö.

Läslovets andra dag på Rosengårdsbiblioteket gick i film och skapandets tecken. Ett samarbete med BUFF och Moderna Museet som resulterade i att vi vid två tillfällen under dagen visade tre kortfilmer, Anglerfish, Matilda och Molnfrukt.


 


Tre filmer med tematiken mörker, ljus och rädsla. Ina Alm från BUFF inledde därefter ett samtal om filmerna och barnen berättade om hur de kände efter filmerna. Det blev fina samtal om fantasi, mörker, ljus och rädsla utifrån det upplevda.


Efter film och samtal tog Louise Waite, konstpedagog på Moderna Museet, över och barnen fick skapa fantasifulla pappersfigurer och även testa dem i mörkret med ficklampor. Båda tillfällena var välbesökta och sammanlagt 45 barn och vuxna fick en film- och skapandeupplevelse med sig hem. Vidare delades en bokgåva ut till alla som deltog och det var boken Nocturne - recept på drömmar av Isol som följde med varje barn och familj hem. En bok att läsa och uppleva tillsammans och vi fick påminna alla om att släcka lampan efter varje läst sida då bilderna lyser i mörkret och kompletterar berättelsen.  
 

 

 

 

 

Uppdrag Högläsning

Hanna Sällström och Sofie Sjöstrand rapporterar från Trelleborgs bibliotek


Det är full rulle på Trelleborgs bibliotek under Läslovet med en Läslovsfest för hela familjen där alla kan pyssla, spela spel och tv-spel, fika eller skapa dikter utifrån projektet ”Sustainable Poetry”.
Spökbokprat med fika riktar sig till de som är mellan 8-12 år. Alla är välkomna till biblioteket för att prata läskiga böcker, lyssna eller berätta spökhistorier i vårt sagorum.
Högläsningstips med Hanna & Sofi!
Denna aktivitet riktar sig till vuxna som vill lära sig mer om gemensam läsning och högläsning där Hanna och Sofi ger praktiska handfasta tips. Alla barn är välkomna och får göra andra aktiviteter samtidigt som de vuxna lär sig mer. Familjerna som deltar får med sig en presentpåse med böcker.
Filmvisning för alla barn över 7 år och sist men inte minst inspirerar bibliotekarier till läsning genom att starta igång festen med ”Världens snabbaste bokprat” där alla bibliotek i Sverige utmanas att tävla! De som lyckas prata om flest böcker, enligt reglerna, på 7 minuter vinner! Vill du veta mer om världens snabbaste bokprat. Kolla här

Uppdrag Högläsning är en skånsk satsning för att fler barn (och vuxna) ska läsa mer. Bakom initiativet står Region Skåne, tillsammans med Moderna museet Malmö, barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF samt biblioteken i Trelleborg och Malmö. Samarbetsprojekt finansieras med bidrag av Statens Kulturråd

tisdag 29 oktober 2019

Uppdrag Högläsning

Bibliotekarie Cissie Rosengren rapporterar från Bellevuegårdsbibliotek om hogläsningslov. 

På Läslovet bjuder Bellevuegårdsbiblioteket alltid in en författare och i år välkomnade vi Katarina Genar som skriver magiskt och mystiskt för blandade åldrar. Uppemot 70 nyfikna barn hade samlats i publiken och det fanns inte en endaste ledig stol (de vuxna fick stå). Katarina berättade om flertalet av de böcker hon skrivit och läste högt från ”Spökflickan” och ”Den magiska kappan”.
Många händer viftade i luften när Katarina frågade vilka som läst böckerna i den populära bokserien ”Mystiska skolan”. Hon berättade även om kapitelboken ”Magisk december” som är en perfekt högläsningsbok nu i december.
Barnen lyssnade och ställde frågor, bland annat om huruvida hennes böcker är verkliga eller ej. Det blev även en hel del frågor till henne om hunden Ture som Katarina alltid har som sällskap när hon skriver.
Avslutningsvis ringlade kön lång när barnen fick välja en bok i present att ta med sig hem för att fortsätta med läsningen på hemmaplan. De flesta av barnen passade på att få boken signerad av Katarina. Det blev en lyckad eftermiddag detta Läslov på Bellevuegårdsbiblioteket!


Uppdrag Högläsning är en skånsk satsning för att fler barn (och vuxna) ska läsa mer. Bakom initiativet står Region Skåne, tillsammans med Moderna museet Malmö, barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF samt biblioteken i Trelleborg och Malmö. Samarbetsprojekt finansieras med bidrag av Statens Kulturråd

onsdag 9 oktober 2019

Litteratur och program i fokus

Årligen organiseras det mer än 145 000 aktiviteter på folkbiblioteken runt om i Sverige. Bara i Skåne organiseras det nästan 19 000 aktiviteter. Det kan vara allt från sagostunder, pysselverkstäder, föreläsningar, författarsamtal, filmvisningar, debatt m.m. Att vara programarrangör eller producent på bibliotek kräver särskild kompetens.
I samarbete med Kultur i Väst och Region Halland organiserar Region Skånes kulturförvaltning en 12 dagars utbildning (två tillfällen under hösten 2019 och fyra tillfällen under våren 2020) Programarbete på bibliotek. Utbildningen riktar sig till bibliotekspersonal i hela Sverige. Under dessa 12 dagar kommer alla facetter av programarbete att uppmärksammas, såsom juridik, marknadsföring, värdskap, budget, samtal på scenen m.m. 

Under utbildningen kommer deltagarna att:
• Undersöka hur bibliotek kan arbeta med programläggning på ett strategiskt sätt
• Få praktiska idéer och färdigheter kring programarbete
• Utbyta erfarenheter kring programarbete med kollegor från hela landet.
• Möta erfarna programläggare, kulturproducenter, författare, marknadsförare och tekniker

Fyra skånska bibliotek kommer att delta.

Mer än 4000 av de aktiviteterna som organiseras på bibliotek i Skåne har en litterär anknytning (t.ex. boksamtal, bokcirkel, författarbesök, litteratur- och skrivaktiviteter) som kräver en aktiv roll från bibliotekarier. Utifrån vårt läs- och litteraturfrämjande uppdrag inom den regionala biblioteksverksamheten och utifrån vår handlingsplan litteratur och serier kommer vi att göra extra insatser under hösten 2019 och våren 2020 under nämnaren bibliotek som litterär scen.

I handlingsplanen betonas att biblioteken är betydelsefulla som arenor för litterära arrangemang och mötesplatser. Detta är speciellt viktigt eftersom litteraturen som konstart saknar egna institutioner som t ex finns inom scenkonsten. Biblioteken har alltid varit centrala som mötesplatser och vi önskar både bredda och spetsa denna kompetens i att arrangera litterära scener.

Under hösten 2019 och våren 2020 organiserar Kristianstads bibliotek en utbildning för bibliotekspersonal i Skåne som fokusera på det litterära samtalet på scen.
Många författare känner sig mer bekväma tillsammans med en samtalspartner istället för att stå ensam på scen. Att som bibliotekarie kunna ta den rollen istället för att hyra in en moderator har flera värden utöver att hålla ner kostnaden för arrangemanget:
• Man bygger starkare relationer mellan den gästande författaren och biblioteket
• Bibliotekarierna och deras kompetens blir tydligare för besökarna
• Bibliotekarierna får djupare kunskap och förståelse för besökarnas intresse och frågeställningar.
Ledare för utbildningen Att leda författarsamtal kommer att vara Kerstin Önnebo, som byggt upp och driver podcasten Skrivarpodden och som sedan 2014 släppt drygt 120 avsnitt. Kerstin driver sedan 2018 även Bokmässepodden på uppdrag av Bokmässan i Göteborg. Där gör hon djupintervjuer med aktuella författare. Det fanns ett större intresse för utbildningen än det fanns platser. Vid fördelning av platser har vi tagit hänsyn till geografisk spridning.


I Skåne finns det många välrenommerade utbildningar för de som vill bli författare och serieskapare. De som kommer ut därifrån behöver bli synliga och möta sin publik och publiken behöver möta dessa nya författarskap. I det sammanhanget är folkbibliotekens infrastruktur oöverträffbar, det finns minst en potentiell scen i varje kommun. Nya författarskap och bibliotekens scen leder oss till Folkets hörnas arbete med textsamtal.


Folkets hörna är en litterär scen för texter under arbete. Här får publiken en chans att delta i ett textsamtal om skönlitterära alster som ännu inte är publicerade och möta författare under skrivprocessen. Textsamtalen leds av två erfarna skrivpedagoger och präglas av öppenhet och respekt kring och för den konstnärliga skrivprocessen. Under alla åren har Folkets hörna haft sin scen i Malmö. Men nu utökar Folkets hörna utöka sin verksamhet till andra kommuner i Skåne under namnet Närodlat, med stöd av Region Skåne. Biblioteken är en utmärkt plats för att organisera ett sådant litterärt arrangemang. Om ditt bibliotek är intresserad att ha ett sådant textsamtal, tar kontakt med Therése Granwald (therese@folketshorna.se) eller Johan Blomgren (johan@folketshorna.se)
Tillsammans kan ni se över vilka möjligheter som finns.

onsdag 2 oktober 2019

Länge Leve Ordet

Jag är på väg hem ifrån Bokmässa och är uppfylld av allt jag hört, läst och sett. Samtidigt glad för all vinterläsning som väger tungt i mitt bagage.
Texten ”Länge Leve Ordet” pryder min bokkasse.


Jag var på ett seminarium med tvillingarna Adbåge. Jag lyssnade på Emma och Lisen för tre veckor sedan på Kristianstads bokfestival och efter det hände det någonting inom mig som jag inte direkt kunde sätta ord på. Men effekten blev att jag måndagen därpå  hade fokus på Bokstart med förnyad entusiasm.
Sättet på hur systrarna Adbåge leker med orden är så otroligt lustfyllt att man verkligen önskar att både barn och vuxna har tillgång till deras böcker. Jag kan inte låta bli att hänvisa till deras dikt Folk där de beskriver och lillustrerar, vem man tänker sig när man pratar om alla, ”Såna som man känner till och med de som man bara ser varje dag på ICA eller aldrig mer” (Adbåge & Adbåge, 2019)

Jag lyssnade också på Grethe Rothböll och Magnus Gunnar Pettersson som skrivit och illustrerat bilderboken Tänk om alla (Rottböll & Pettersson, 2019). En finurlig bilderbok om inkludering. Ett fint och inspirerande tanke-experiment om att hålla varandra i handen. Och igen önskar jag innerligt att alla skulle se och läsa den här boken.

Min förnyade energi att arbeta med Bokstart grundar sig nog i önskan att tillgängliggöra alla dessa magiska, fina berättelser.
I slutet av september skickade vi in ansökan för Bokstart 2020 till Statens kulturråd.
Vi kan sammanfatta Bokstart i en mening: Fler ord till flera familjer. Sju nya kommuner ansluter sig till Bokstartsarbete i Skåne under 2020. Vi kommer att bredda Bokstartssatsningen med nya samarbetspartner inom konst- och kulturområden: Moderna Museet Malmö, Wanås, Trelleborgs museum, Landskrona museum och BUFF filmfestival. Hur kan man jobba på ett språkfrämjande sätt på museum och inom film?

Tillsammans med Svenska Barnboksinstitutet kommer vi att se över våra möjligheten att tillgängliggöra alla dessa fantastiska pek- och bilderböcker för både föräldrar, förskolepedagoger, och BHV-sköterskor.

I år skulle Lennart Hellsing fyllt hundra år och vi ser att Hellsing lever vidare i den nya generationen bilderboksförfattare och -illustratörer. Vi som arbetar på bibliotek har ett stort ansvar att förvalta alla dessa ord, berättelser. Varje barn ska ju ha ett språk. Vi ska göra vårt uppdrag i Hellsings ande ”Språket är en sockertång som man kan gripa världen med”.