torsdag 5 september 2019

Förstärk ert utvecklingsarbete med medel från Region Skåne!Är ni mitt uppe i ett utvecklingsarbete som behöver ytterligare förstärkning? Eller vill ni sätta igång något helt nytt? Mellan den 16:e september och den 16:e oktober är det möjligt att söka två olika bidrag från oss. Det är dels bidraget till biblioteksutveckling och dels bidraget till kompetensutveckling. Alla kommunala folkbibliotek kan söka, gärna i samverkan med någon annan aktör.

Nästan alla skånska bibliotek har fått bidrag från Stärkta bibliotek-satsningen. Kanske ser ni behov av att förstärka och fördjupa det ert bibliotek arbetar med där med ett anslutande utvecklingsprojekt? Eller har ni kanske upptäckt nya kompetensbehov hos bibliotekspersonalen i samband med satsningen? Läs mer på vår webb om våra bidrag och hör gärna av er till oss utvecklare om ni har frågor eller vill bolla idéer!