fredag 31 augusti 2018

Bibblan svarar leverar!

Det händer inte ofta, men när det händer blir jag riktig lycklig. I måndags åt sonen hemma mitt i nollningens tumult. Under måltiden pausade han ätandet: ”Mamma kom du ihåg det citatet jag skickade dig av Karl Ove Knausgård om äppleträdet och frihet” 
”Jag tror det”, svarade jag lite osäker, men varken sonen eller jag kunde hitta meddelandet med citatet. Ni ska veta att det bara skrek ”Yes” inombords, sonen visade för ett ögonblick ett genuint intresse för litteraturen. Jag slutade äta omedelbart och började frenetiskt googla på Knausgård, äppleträdet och frihet. Äntligen en lite öppning för att vidareutveckla min roll som läsfrämjande bokälskande mamma och bibliotekarie. En roll som jag inte helt lyckats med. Sonen öppnar aldrig någon bok som finns i hemmet, varken de som finns i bokhyllan eller på soffbordet. Man börjar undra, speciellt när man pratar om vikten av tillgång till böcker och läsande förebilder.  Vad har jag missat. Sonen själv är förresten inte ett dugg bekymrad om alla olästa böcker i hemmet.
Google gav inte svaret.

Några dagar tidigare hade jag träffat Nanna Ekman ansvarig på  Bibblan Svarar. Hennes påstående att svenska bibliotekarier svarar på alla frågor fanns kvar i huvudet. Jag berättade för sonen att Bibblan svarar säkert kunde ge svar. Ärligt talat visste jag inte hur tjänsten fungerade i verkligheten. Sonen tittade skeptiskt på mig: ”Vadå bibliotek?”, men hade ändå under tiden hunnit skriva in sin fråga på Bibblan svara-sidan och fick löftet att inom 48 timmar skulle han få svar och därmed förhoppningsvis det efterlängtade citatet. Så enkelt.

Efter 32 timmar ……………………………….

 
 

Sonen djup imponerad. Mamman nöjd att bibblan levererade, lämnade allt och cyklade till Lomma bibliotek. Boken inne, lyckan komplett.
Citatet på sidan 23 skickades omedelbart till sonen med meddelandet att boken fanns hemma. Sonen svarade ”Visst är det ett vackert stycke, jag behöver inte boken, det räcker med sidan 23”
Man ska vara glad för det lilla…………………….  Ett hipp hipp hurra för Alex och Sigge, deras podcast, väckte sonens nyfikenhet. Skönt att det finns läsande förebilder utanför hemmet också. Och klart ska även ni få läsa sidan 23 (ur Om hösten / Karl Ove Knausgård):

”Jag tog barnen på en tur i skogen, som växer ända ned till sandkanten, och som för det mesta består av lovträd, med en och annan rödstämmig tall. Luften var varm och stilla, solen hängde tung av ljus på den svagt mörkblå himlen. Vi följde en stig inåt, och där, mitt i skogen, stod ett äppelträd fullt av äpplen. Barnen var lika förundrade som jag, äppelträd var något som växte i trädgårdar, inte vilt ute i skogen. Får vi äta dem, frågade de. Jag sa ja, ta bara. Jag förstod i en plötslig glimt, lika fylld av lycka som av sorg, vad frihet var”

Om ni vill veta vad som hände bakom kulisserna av Bibblan svarar, håll utkik efter Nanna Ekmans gästblogg inlägg.

 torsdag 16 augusti 2018

Synpunkter på utkastet till Nationell biblioteksstrategi

Stärkt efter en semester med mycket sommarkänsla och sol startar vi i den regionala biblioteksverksamheten nu så smått igång arbetet med en intensiv, spännande och innehållsrik höst. I planeringen ligger naturligtvis att engagera oss i det pågående arbetet med en Nationell biblioteksstrategi. Den 8 maj i år släpptes ett första utkast på strategi från Sekretariatet för Nationell biblioteksstrategi på KB. En öppen remissrunda pågår fram till den 31 oktober med möjlighet för alla som vill lämna synpunkter på utkastet att bidra till vad slutversionen slutligen ska ha fokuserat på fram till mars 2019. (Använd adressen strategi@kb.se för att lämna synpunkter.)

Som vi tidigare har informerat om på vår Facebook och i vårt nyhetsbrev genomför vi ett dialogmöte ihop med sydlänen och Kungliga biblioteket den 4 oktober i Hässleholm. Dagen ger möjlighet att bekanta sig med identifierade utmaningar och förslag, lyssna och delta i samtal under ledning av moderator Anders Mildner med medverkan av representanter från olika bibliotekstyper.

Med detta inlägg önskar vi dela några av de synpunkter som vi i den regionala biblioteksverksamheten kommer föra fram i ett kommande yttrande från Region Skånes kulturnämnd.

Gränser för biblioteksverksamhet
En svår men också spännande diskussion som utkastet till strategi föranleder är frågan om var gränsen går för vad som är att betrakta som biblioteksverksamhet. Vem ska definiera gränserna? Behövs gränser, och vad vill samhället ha sina folkbibliotek till? Vi har tidigare skrivit på bloggen om rapporten Samhällets allt-i-allo - om folkbibliotekens sociala legitimitet där forskare från bibliotekshögskolan i Borås skriver om bibliotekens roll och synen på bibliotek. Här menar artikelförfattarna bland annat att det är inte självklart att biblioteket ska svara på alla frågor som ställs, hur legitima dessa frågor än är och att det finns gränser för vad som kan betraktas ingå i bibliotekens identitet. Vidare menar de att bibliotekets sociala legitimitet främjas om folkbibliotek uppfattas som lämpliga för att kunna fylla nya behov i samhället. Om bibliotek inte har en tydlig identitet kan detta medföra att verksamheten erbjuds på ett sätt som upplevs vara icke adekvat och att bibliotekets sociala legitimitet utmanas. Med andra ord: här finns en farhåga som behöver ventileras ordentligt såväl hos bibliotekssektorns företrädare, som utanför bibliotekssektorn – men detaljstyrning kan knappast vara lösningen.