torsdag 28 juni 2012

Barn och unga - konferens, böcker mm

Alla läser - en nationell konferens
Kulturrådet och Skolverket arrangerar, tillsammans med Barnkulturåret i Göteborg och Kultur i Väst en nationell konferens för att sprida kunskap och främja ett läsutvecklande arbete. Konferensen vänder sig till politiker, skolchefer, bibliotekschefer, språk-, läs- och skrivutvecklare, bibliotekarier och andra med ett övergripande ansvar för barns och ungas läsutveckling.


Barnens romanpris till Katarina von Bredow för Flyga högt
Lyssna till kloka barn om läsning och läsupplevelser från dagens program.


Seminarium i Almedalen - Hur väcker vi läslusten hos våra barn och unga?
Länsteatrarna, Lärarförbundet och Riksteatern arrangerar ett samtal om konsten att väcka läslusten och engagemang hos barn för att stärka deras läsupplevelser och deras självkänsla.
Tid: tisdag den 3 juli kl. 11.45-12.45
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10Boktipsapp för barn
Nu kan barn ladda ner en gratis boktipsapp från App store eller Google play som utvecklats av Andreas Josefsson, IT och webbutvecklare på Kultur i Väst och är forfarande under utveckling.
Läs mer på Barnens bibliotek


Barn, unga, bibliotek inom Futurum.kom
I våra grannregioner startade man förra året ett stort utvecklingsprojekt om barn och unga för all bibliotekspersonal. Här finns många intressanta funderingar om biblioteksrummet, digitalisering etc. Möjlighet att lyssna på föreläsning av Lena Lundgren om barnperspektivet på biblioteken


Författardagen i Hässleholm - 13 november 2012
Tillsammans med Författarcentrum, region/länsbiblioteken i Blekinge, Jönköping och SydOst och Hässleholms bibliotek håller vi på att lägga sista handen vid programmet och inbjudan skickas ut i augusti. Se förhandsinformationen i vårt kalendarium.

Två skrifter från Regionbibliotek Stockholm
Om utvecklingsarbetet inom barnbiblioteksverksamheten på ett mångspråkigt bibliotek - Flemingsbergs bibliotek och om hur man skapade småbarnsbiblioteket i Norrviken. Lena Lundgren har skrivit båda rapporterna. 

Studieresa till Själland om kulturhus och meröppna bibliotek

53 personer: kulturpolitiker, kulturchefer, bibliotekschefer och bibliotekspersonal från ca 15 kommuner, och Kultur Skåne deltog på Kultur Skånes studieresa till Själland på temat kulturhus och meröppna bibliotek.

Att utveckla biblioteken som kulturhus är ett mål i den regionala kulturplanen och biblioteket som kulturhus är en av de frågor som lyfts under samverkansprocessen kring den nya regionala kulturplanen. Även frågan om meröppna bibliotek är högt prioriterad såväl på kommunal som regional nivå. Meröppna bibliotek är ett sätt göra biblioteket till ett kulturhus, eftersom bibliotekets roll i lokalsamhället stärks och den ökade tillgängligheten öppnar upp även för andra kulturverksamheter på biblioteket. Genom meröppet blir biblioteket också en större angelägenhet för alla i samhället och kan i bästa fall bidra till större delaktighet.

Första anhalten var Bibliografen i Bagsvaerd, ett exempel på ett kulturhus där biblioteket kombineras med bio. Biblioteket och biografen delar disk och driver tillsammans ett café. I och med att biografen ligger tillsammans med biblioteket så fokuserar biblioteket mer på film och rörlig bild i form av till exempel spel, samarbetet innebär också att biblioteket har generösa öppettider. Esben Fjord, som är utvecklare för biblioteken i Gladsaxe kommun, berättade och guidade, och gav bland annat flera exempel på hur biblioteket och bion samverkar kring olika teman eller arrangemang samt redovisade intressant statistik där bibliografens verksamhet sticker ut (i positiv bemärkelse).

Esben Fjord visar bibliotekslokalen

Intensiva diskussioner vid kaffet

Ett litet smakprov från presentationen av Bibliografen
i den största av de två biosalongerna

Nästa stopp var det meröppna biblioteket i Jaegersborg. Peter Ström, filialchef i Gentofte kommun, guidade och berättade tillsammans med personalen, om biblioteket och den meröppna verksamheten.Det lilla filialbiblioteket i Jaegersborg tillhör Gentofte kommun och är kommunens hittills enda åbne bibliotek. Där har självbetjäningen varit en medveten satsning på ökad tillgänglighet utifrån tanken att biblioteket är allas. Biblioteket har mycket arrangemang och workshops, inte sällan på initiativ av ortsbefolkningen och både besök och lån skjutit i höjden sedan man börjat med "meröppet".   
Lämmeltåg till bibioteket, som ligger vägg i vägg med mataffären.
Kul att notera att bibliotekets öppettider är mer generösa än grannens.

Entré via ljusgård som också används för
olika typer av (kultur)arrangemang.

Peter Ström med personal berättar

De enda regler man har för det meröppna biblioteket,
och det räcker, menar personalen.

För de som tycker att bibliotekets arkitektur känns bekant
kan det vara av intresse att huset har samma arkitekt
som Lunds stadsbibliotek, Flemming Lassen.
Vid lunch anlände vi till Kulturvaerftet i Helsingör. Kulturvaerftet är ett exempel på en storsatsning på ett kulturhus med bibliotek, scener, konferensmöjligheter och varvsmuseum. Byggnaden är en del av ett nytt upplevelseområde mellan slottet Kronborg och centrum. Två bibliotekarier från bibliotekets utvecklingsavdelning berättade om verksamheten och visade byggnaden, med fokus på biblioteksdelen. Det var intressant att höra att bibliotekspersonalen i och med flytten till det nya kulturhuset också har förändrat sitt arbetssätt.
Entrédisken i det stora kulturhuset bemannas av bibliotekets personal
Här ser man rester från den gamla industrimiljön 

I bibliotekslokalen finns många olika sitt-, studie-, lek- och mötesplatser...

...och scener.
Eftermiddagspasset på Kulturvaerftet innehöll också en föreläsning av Carsten Nicolaisen, bibliotekschef på Sönderborgs bibliotek på Jylland. Sönderborgs bibliotek är ett av de mest intressanta exemplen på meröppna eller självbetjänande bibliotek i Danmark. Syftet med Sönderborgs självbetjänande bibliotek har varit ökad tillgänglighet och en kvalitetshöjning för brukaren, vilket liknar de skånska satsningarna på meröppna bibliotek. Intressant är också hur de biblioteketsuppdraget som tredelat: digitalt, betjänande och självbetjänande.  

Dagen avslutades med mingel och tid för gemensam diskussion och reflektion, och då, liksom under hela dagen, diskuterades det intensivt. Efter studieresan har vi från Bibliotek, bildning och media funderat en del kring begreppet ägarskap, som danskarna använder, och som återkom flera gånger under dagen. Det handlar om brukarens känsla för och delaktighet i verksamheten. Både i t ex Veberöd, Jaegersborg och Sönderborg har detta ägarskap bidragit till  att höja kvaliteten på bibliotekets verksamhet. 

Sista programpunkten blev, för många av deltagarna,
fotografering av nya skulpturen Han på kajen
utanför Kulturvaerftet (som syns i bakgrunden)
Bilderna är tagna av Karl-Magnus Lenntorp och Kristina Elding på Kultur Skåne

E-böcker igen...Ni har väl sett Svensk biblioteksförenings nya e-bokskampanj?Svensk Biblioteksförening annonserar idag, 28 juni i Dagens Nyheter. Syftet är att uppmärksamma bibliotekens demokratiska och oberoende uppdrag att tillgängliggöra information och kunskap till alla.  Annonsen och en faktafolder om vad Svensk Biblioteksförening tycker kan du ladda ner via SBs hemsida
Även Kungliga biblioteket har lagt i en ny växel på e-boksfronten. På KB:s hemsida kan man läsa en kort intervju med den nya "e-boksmannen", John Augustsson, nytillträdd projektledare för e-böcker på KB.
- Tanken är väl att mina arbetsuppgifter startar där KB:s e-boksutredning slutade, säger John Augustsson. Vi ska titta på om det går att hitta alternativa lösningar för biblioteken och e-böckerna.

onsdag 27 juni 2012

KB utlyser projektbidrag för 2013

Så här står det på KB:s hemsida kring vilka projekt som man kan ge stöd till:

"Utlysningen för 2013 omfattar områdena digitalisering och digitalt tillgängliggörande, informationsförsörjning och resursdelning, kompetensutveckling och forskningsanknytning, open access, utbildning och lärande, utveckling i anslutning till Bibsam-konsortiet, utveckling i anslutning till Libris, utvärdering och kvalitetsutveckling, samt verktyg och strategier för utvinning av metadata. Vi välkomnar ansökningar från hela bibliotekssfären och från andra aktörer."

Där finns också mer information om kriterierna och ansökningsformulär. Sista ansökningsdag är den 17 september 2012.

tisdag 26 juni 2012

Svensk biblioteksförenings synpunkter på ny bibliotekslag

Svensk biblioteksförening har nu lagt ut sina förberedande synpunkter på förslaget till ny bibliotekslag på sin hemsida. Här kan man ta del av dessa.

BBM håller just nu på att ta fram Region Skånes remissyttrande, som ska vara klart den 15 augusti. Har ni synpunkter som ni vill att att vi tar med i vårt yttrande får ni gärna höra av er! Mejla i så fall till maria.b.jacobsson@skane.se.

Almedalen 2012

Bibliotek, bildning och media finns på plats i Visby under Almedalsveckan. Film och rörlig bild står i fokus under Regions Skånes kulturnämnds arrangemang. Läs mer på Kultur Skånes hemsida.

En hel del av arrangemangen under Almedalsveckan sänds live via internet. Veckans program är mycket digert och finns på Almedalsveckans officiella webbplats.

Ett seminarium som jag tänker försöka följa från hemmaplan är Svensk biblioteksförening och DIK:s seminarium om e-böcker: E-boken – på biblioteket för att stanna, den 5/7 kl 12.00-13.00. Medverkar gör Madeleine Sjöstedt, ordförande, SKL:s kulturberedning. Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket. Jakob Kihlberg, sekreterare, Litteraturutredningen. Birgitta Rydell, förbundsdirektör, DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation. Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening.  Seminariet direktsänds på internet: www.saco.se/play

torsdag 14 juni 2012

Regional kulturplan 2013-2015

Remissversionen av den regionala kulturplanen för 2013-2015 är nu beslutad av kulturnämnden och finns att läsa på Kultur Skånes hemsida.

Aktuell barninfo

Blandad info om barnkultur, skolprojekt, böcker mm


Banditsagor

Banditsagor har under våren mött ca 2000 barn och vuxna runt om på Skånes bibliotek, skolor, gräsmattor och scener! Nu börjar deras fullspäckade sommarsäsong, med teater ute i det fria i sommarvädret och ur- och skurvädret! Och förberedelserna inför premiären av vår nya föreställning, ”Den modiga lilla skräddaren”, en skruvad teatersaga med element av clown. Här har Banditsagor för första gången fått produktionsstöd från Malmö stad och Crafoordska stiftelsen.
Passa på att titta på en föreställning i sommar! Läs mer på www.banditsagor.se/

Barnens egen deckare

Tillsammans med författaren Tony Manieri http://www.manieri.se/ kan skolbarn i årskurs F-9 skriva en alldeles egen bok..De producerar en spännande deckare som delvis skrivs av Tony Manieri, men
mestadels av barnen själva. I slutänden av projektet trycker man upp
riktiga limbundna böcker med den gemensamma berättelsen.Varje barn får en bok att behållaoch böckerna kan också finnas till utlån på skolbiblioteket.
Tony Manieri kommer att medverka på höstens Författardag i Hässleholm den 13 november.

Böcker för alla barn

Bokhandeln Bokspindeln hjälper bibliotek att hitta böcker och annat material på både svenska och andra språk. Bokspindeln har gjort ett kvalitetsurval och erbjuder barnböcker på fler än 40 språk, samt svenska böcker på olika teman, som till exempel världen och mångfald.   
Just nu har Bokspindeln en kampanj med titlar på olika språk http://www.bokspindeln.se/
Om biblioteket har ramavtal kan de hjälpa till att hitta böcker som bibliotekets leverantörer inte har.

Barnboken blir e-tidskrift

Den 15 maj invigdes den nya webbplatsen för Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning, som från och med 2012 helt övergår till digitalt format. Den nya webbplatsen är http://www.barnboken.net/ och där finns möjlighet att registrera sig för avisering via e-post när en ny artikel har publicerats. Tillgången till artiklarna är kostnadsfri enligt principen för open access. Flera artiklar och recensioner från 2012 finns nu för fri nedladdning på webbplatsen under ”Current Volume”:

onsdag 13 juni 2012

 Studieförbundet ABF fyller 100 år i dagarna och i samband med firandet har en  ny bok om  Kvinnorna i ABF  givits ut, lyssna på kulturnytts rescention.

Ny kulturchef i Region Skåne


Gitte Grönfeld Wille

Gitte Grönfeld Wille blir ny kulturchef i Region Skåne. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med kultur i Öresundsregionen, och är för närvarande ansvarig för kulturfrågorna i Region Själland. Läs mer på Region Skånes hemsida

torsdag 7 juni 2012

BalaganPå lördag invigs Malmö  stadsbiblioteks nya verksamhet Balagan för 9-12-åringar.  På bloggen My darling tweens beksriver man själv resultatet av processen som "transmedialt berättarexperimentarium". Ordet Balagan betyder kaos på hebreiska och Balagan är en möjlighet för barnen att tillsammans med bibliotekspersonalen eller på egen hand experimentera med olika former av berättande. På biblioteket finns bland annat labb, kojor, bokhyllor och "Ministeriet". I höst öppnar Balagan också en webbsida.

Inför invigningen har Balagan uppmärksammats av bland annat Sydnytt och Sydsvenskan.

Framtidens talboksförmedling

Idag var jag tillsamamns med kollegor från regionbiblioteken i Västra Götaland och Stockholm och representanter från stadsbiblioteken i Göteborg, Stockholm och Malmö inbjuden till ett möte med Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)  för att tillsammans diskutera och visionera kring dagens och framtidens utmaningar när det gäller folkbibliotekens arbete med förmedling av talböcker.

Teknikutvecklingen har skapat nya förutsättningar för bibliotekens arbete med talböcker. Egen nedladdning har möjliggjort för låntagare att ladda ner själva direkt via TPBs katalog. Det leder till att låntagarens relation till det lokala biblioteket blir en annan. Nya verktyg (tex surfplattor, mobiler) har gjort att anpassade medier kan konsumeras på ett nytt sätt, det behövs inte alltid längre några speciella läsare, utan talboken blir ett medium som alla andra (film, musik, e-böcker etc). Genom att upphovsrätten för talbokslåntagare så att säga är löst, kan faktiskt talböcker blir föregångare när det gäller bibliotekens förändrade arbete med e-medier.

En stor utmaning för biblioteken är att samtidigt kunna förhålla sig till flera olika distibutionsformer när det gäller talböcker. Man ska kunna hantera Egen nedladdning, men också fysiska talböcker, minneskort etc och arbetet med att förmedla detta till de invivider som behöver talböcker varierar väldigt mycket, beroende på låntagarnas behov, teknikvana, intressen etc. Det ställer krav på bibliotekspersonalens kompetens både när det gäller teknik och litteraturförmedling. En annan utmaning är att bredda målgruppen för bibliotekets talboksservice. Dyslektiker utgör den allra största delen av talboksberättigade men är underrepresenterade bland bibliotekens talbokslåntagare. Hur når biblioteket nya grupper som inte tidigare använt sig av bibliotekets service och hur ska den kontakten se ut?

TPB passade också på att berätta om sin nya katalog, Legimus (= vi läser) som kommer att beta-testas under sommaren för att släppas lagom till Bok & Biblioteksmässan. TPBs gulsvarta monter under mässan kommer också att präglas av den nationella kampanj kring som drar igång i höst. Från och med 1/9 kommer man att från TPB kunna beställa paket med affischer, broschyrer, knappar mm för att kunna markandsföra talbokssjänsten Egen nedladdning, till exempel i samband med aktiviteter under Europeiska dyslexiveckan 1-7 oktober. Det har tagits fram ett antal symboler och ett gemensamt formspråk för kampanjen, som kommer att bli lätt att känna igen.

Malmö stadsbibliotek har dragit igång ett utvecklingsarbete kring talboksförmedling och har i samarbete med Bibliotek, bildning och media bland annat bjudit in några representanter från kommun- och skolbibliotek runtom i övriga Skåne för att tillsammans att spåna kring hur framtidens talboksservice kan se ut. Detta kommer att mynna ut i ett konkret utvecklingprojekt på Malmö stadsbibliotek (tillsammans med kommunbiblioteken i Skåne?!) som kommer att dra igång i höst. Som sagt, processen är igång och fortsättning följer. Om du tycker att detta låter intressant kontakta gärna kristina.elding@skane.se