onsdag 23 september 2020Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service


Idag träder en ny lag i kraft: lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därför publicerar vi tillgänglighetsredogörelsen nedan. Läs mer om lagen här: https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen.

Tillgänglighetsredogörelse bloggen bibliotekbildningochmedia.blogspot.com


Teamet för biblioteksutveckling på Region Skånes kulturförvaltning står bakom den här bloggen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda bloggen. Det här dokumentet beskriver hur bloggen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotekbildningochmedia.blogspot.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga
  • Bilder i blogginlägg kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Titlar och rubriker speglar inte alltid ämnet eller syftet med avsnitt som följer.
  • Knappar utan textinnehåll saknar aria-labels med relevant beskrivning.
  • Det förekommer bilder som helt eller delvis utgörs av text.
  • Allt innehåll som en användare kan navigera till via tangentbord kommer inte i en logisk navigeringsordning.
  • Sidomenyn försvinner om bloggen besöks via en mobiltelefon.
  • Det kan förekomma hänvisningar till komponenter och innehåll är beroende av sensoriska kännetecken såsom färg, form, storlek, placering, orientering eller ljud. (T ex "Läs mer till höger”)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga
  • Länktexter är enbart förmedlade genom en annan färg på texten och inte understrukna.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning
  • Syftet med länkar framgår inte alltid av länktexten (det kan t ex stå ”klicka här” istället för ”boka biljett”)

Handlingsplan


I och med bristerna i bloggens tillgänglighet, varav vissa punkter inte är möjliga att åtgärda då de har att göra med webbplatsens utformning, så planerar vi att byta plattform för den typ av artiklar som publiceras här.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotekbildningochmedia.blogspot.com

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september 2020.