fredag 21 december 2012

torsdag 20 december 2012

Social läsning

Tidigare i veckan skrev Anders Mildner en artikel i Internetworld om hur bokbranschen är på väg in i de sociala medierna. Artikeln Nu blir boken social finns här.

Mildner har bl a pratat med entreprenörerna bakom tjänsten Readmill, där man kan dela sina anteckningar och kommentarer om en bok man läser. Han skriver också om Libboo, som är ett webbcommunity för författare och läsare, Litfy, en svensk e-bokstjänst som erbjuder gratis läsning av klassiker. Bland kommentarerna till artikeln nämns också Goodreads och det finns säkert fler tjänster som kan vara intressanta sammanhanget - tipsa gärna i kommentarsfältet här!

Biblioteksrummet.se

Biblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebo län har i ett samarbetsprojekt, KompoBib2020 som är delfinansierat av ESF, tagit fram en inspirationssajt för biblioteksmiljöer - Biblioteksrummet.se. Webbplatsen är jättefin och innehåller tips, bilder, reportage om bibliotek i Sverige och internationellt - hittills är många av exemplen danska. Man kan även hitta en del filmade föreläsningar på webbplatsen, t ex så håller Johannes Wagner från Wagner Form en föreläsning om digitala lösningar i biblioteksrummet och Jens Nordfält, som är professor på Handelshögskolan i Stockholm  pratar om marknadsföring i detaljhandeln.

Man kan bidra till att innehållet utökas på webbplatsen genom att tipsa om intressanta miljöer eller skicka in egna texter eller bilder till info@biblioteksrummet.se

fredag 14 december 2012

Att inse att alla på ett bibliotek möter barn, inte bara personalen på barnavdelningen

I en artikel om glappet mellan styrdokument och praktik just när det gäller barn som prioriterad grupp funderar Pia Borrman på saker som alla bibliotek kan göra. Läs mer i Länsnytt nr 4,  Regionbibliotek Stockholms temanummer om barn.
Läs också vad Litteraturutredningen och den tillhörande forskningsantologin skriver om barn och unga.
På Island med både hög läsförståelse och datoranvändning (tvärtemot övriga världen där hög datoranvändning inte verkar bidra till bättre läsförmåga) menar pedagogen Brynhildur Þórarinsdóttir att att vi måste
lära oss av de barn som verkligen gillar att läsa vad det är som är avgörande!
”If we only tell them again and again that no kids read anymore - they are never going to become readers.”

Barnen i planerna 2012 är en kartläggning från Kungliga biblioteket av hur de kommunala biblioteksplanerna utformar biblioteksverksamheten för barn och unga. Att barn och unga är en prioriterad målgrupp för landets bibliotek är inget som märks i de flesta kommuners biblioteksplan (fortfarande saknas politiskt antagna planer i två av tio kommuner). Hela rapporten


Att läsa är också en sport är en utställning som vill locka läsovana ungdomar och lyfta läsande manliga förebilderGävle stadsbibliotek marknadsför talböcker på gigantiska affischer i gaturummet till nya unga låntagare - ur senaste nr av TPBs tidskrift Bibliotek för alla.

Om censur på bibliotek och skolor i USA och om debatten i Sverige kan man läsa i en intressant artikel i vårboksnumret av Svensk bokhandel (jag kan inte länka eftersom nätupplagan bara är tillgänglig för prenumeranter).

Från Svenska Barnboksinstitutet
Artiklarna i Barnbokens tema om Sven Wernström finns nu tillgängliga på Barnbokens webbplats . Där har forskarna Maria Andersson, Tommy Gustafsson, Olga Holownia och Jerry Määttä skrivit om Wernströms författarskap ur olika perspektiv, med introduktion av Björn Sundmark. Fler artiklar kommer att läggas till dessa framöver. Sbi samlar även information om temasatsningarna kring svenska författarskap på institutets webbplats: .

torsdag 13 december 2012

Skolbibliotek mellan himmel och helvete

I KB:s blogg Bibliotekssamverkan skriver Elin Lucassi, handläggare på nationell samordning om de olika strategier som skolor och kommuner kan utveckla när det gäller ambitionen för sina skolbibliotek. Mycket intressant läsning och tänkvärt att skolbarn i samma kommun kan ha så olika villkor.

Skånska exempel
Sydsvenskans genomgång av de bibliotek som finns eller saknas har inspirerat Edward Jensinger, rektor i Malmö och en stark förespråkare för skolbibliotek, till ett inlägg om kunskapssyn på sin blogg Rektor Edward.

I Åstorp arbetar man för att förbättra tillgången till skolbiblioteksverksamhet. I bloggen Uppdrag: Skolbibliotek utforskar Monica Nilsson  bl a  nya digitala verktyg för skolan.

Ett av bidragen på konferensen Alla läser i oktober var en presentation av skolbiblioteket på Norra Fäladen i Lund - Framgångfaktorer bakom en lyckad skolbiblioteksverksamhet.

Regionalt mediesamarbete från och med 1/1 2013

Nu i januari 2013 implementeras den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne, som vi bloggat om flera gånger tidigare.

Nu finns information på Kultur Skånes hemsida om vad som gäller för dig som jobbar på kommunbibliotek i Skåne och behöver fjärrlåna. Informationen kommer att fyllas på allteftersom de praktiska detaljerna faller på plats.
Information, som också är värd att läsa i sammanhanget, är inlägget på KBs samverkansbloggen om ett förändrat bibliotekslandskap. Blogginlägget reder ut vad förändringarna av lånecentralsstrukturen, som också gäller från och med årsskiftet, egentligen innebär.KB:s möjligheter att upphandla e-resurser åt kommunala bibliotek?

Kungliga biblioteket rapporterar på sin blogg Samverkansbloggen om en rapport om KB:s juridiska möjligheter att upphandla e-resurser åt kommunala bibliotek:

I rapporten utreder KB:s verksjurist Mats Niklasson om det är juridiskt möjligt för KB att erbjuda en centraliserad upphandling av e-resurser även för kommunala bibliotek. Kan den så kallade BIBSAM-modellen som nu tillämpas för svenska universitet/högskole- och forskningsbibliotek användas? Utredningen belyser bland annat vilka olika upphandlingsförfaranden som finns att tillgå och vilka rättsliga relationer mellan KB och kommunerna som måste tas i beaktande.

Du kan läsa utredningen i sin helhet på KBs webb.

fredag 7 december 2012

Meröppna bibliotek

I onsdags träffade jag en grupp bibliotekschefer och bibliotekskonsulenter från Västerbottens län, som var på studieresa i Skåne(Kävlinge och Veberöd) och Själland(Jaegersborg) för att titta på meröppna bibliotek. Kanske kan vi se fram emot några nya meröppna bibliotek i Västerbotten framöver.

Kävlinge, som nu varit igång med meröppet på kommunens båda folkbibliotek i en dryg månad, har sett en anstormning av meröppet-användare. 800 låntagare (10% av alla låntagare i kommunen!) har registrerat sig för att kunna använda det meröppna biblioteket, och av dem har 600 också använt biblioteket på meröppet-tid. En positiv effekt är också att bibliotekspersonalen har kunnat förnya sina relationer med låntagarna i och med att man faktiskt har samtalat om bibliotekets verksamhet med alla de 800 som registrerat sig, berättar Barbro Roos, på Kävlinge bibliotek.

I Veberöd har man också sett en ökning av användandet under de senaste månaderna, efter en lugnare period. Där har man nu också börjat se att meröppet har gett nya effekter, som tagit lite tid på sig att växa fram: användare som tar egna initiativ och arrangerar kulturella, eller andra, aktiviteter i biblioteket, till exempel föräldrar som ordnar barnfilmsvisning, berättar Kristina Vince på Veberöds bibliotek.

Jag passar på att påminna den som är intresserad av meröppna bibliotek att anmäla sig ptill Svensk biblioteksförenings nätverk för meröppna bibliotek. Om du vill anmäla dig till nätverket ska du skicka ett mail till Eva Silverplats, e-post es@biblioteksforeningen.org på Svensk Biblioteksförenings kansli, och ange dels vilket/vilka nätverk du anmäler dig till, dels dina egna kontaktuppgifter.

måndag 3 december 2012

Digitala skolbibliotek

För att lyfta diskussionen om skolornas bibliotek har Krister Widell och Mats Östling på SKL:s uppdrag tagit fram skriften Det obegränsade rummet – Det moderna skolbiblioteket.
Dagens bibliotek, i det sedvanliga rummet, räcker inte till. Det behövs också ett digitalt bibliotek på webben där eleven både får tillgång till olika slags medier och lärarresurser kopplat till skolarbetet, möjlighet att samla det material eleven själv skapar och även publicera detta, samt en möjlighet att komma åt bibliotekariens kompetens oberoende av tid och rum.
Läs mer på SKL:s skolblogg och i rapportförfattarnas blogg.