fredag 27 januari 2012

Bibliotekschefsmöte 25/1 2012

I onsdags gick årets första bibliotekschefsmöte av stapeln på Eslövs stadsbibliotek. Annette Johansson berättade om vårens projekt kring den kompletterande medieförsörjningen.

Christina Ripa från Region Skåne presenterade en hel del intressant statistik från skriften Hur har det gått i Skåne? Skåne har en hel del utmaningar framöver när det gäller till exempel utbildning, ungas arbetslöshet och integration. En av slutsatserna som drogs i den gemensama diskussionen efteråt är att biblioteken bör bli ännu bättre på att prioritera barn- och unga samt att skolbiblioteksfrågan är viktig.

Vi på BBM passade också på att berätta lite om vad som är aktuellt inom våra olika områden. Det kommer vi att berätta mer om här framöver...

...och Margaretha som gör sin sista arbetsdag på Kultur Skåne och BBM idag, blev avtackad.

Referensgrupp om e-böcker efterlyses

Karin Ohrt, Annelie Börjesson och jag ska sätta ihop en referensgrupp för biblioteksanställda i Skåne som vill fördjupa sig i e-boksfrågan.  Syftet är att tillsammans skapa något slags arrangemang (seminarium, workshop, konferens...). Vill du vara med i gruppen eller känner någon som borde vara med? Hör av dig till någon av oss!

För er som redan nu vill läsa mer om e-böcker kan jag tipsa om Facebooks grupp E-böcker i Sverige, KBs och svensk biblioteksförenings E-boksutredning , ett danskt e-boksprojekt eller diverse blogg- och debattinlägg.

tisdag 24 januari 2012

"Meröppna" bibliotek i Danmark

I Danmark har man nyligen gjort en kartläggning av sk Selvbetjente biblioteker, eller meröppna bibliotek, som vi brukar säga.Nu finns det hela 81 självbetjänande bibliotek i över häften av de danska kommunerna. Kartläggningen tar också upp erfarenheter från de danska sjävbetjänande biblioteken. Läs mer och/eller ladda ner rapporten här: 

Det hittills enda (?) meröppna folkbiblioteket i Sverige, Veberöds bibliotek i Lunds kommun, utvärderades 2011 av Kultur Skåne i samarbete med Folkbiblioteken i Lund. Mer om den utvärderingen hittar du på Kultur Skånes hemsida. Utvärderingen nämndes också i bland annat Sydsvenskan och biblioteksbladet.

Men nu är det fler meröppna bibliotek på gång både i Skåne och övriga landet!

Gemensam bibliotekskatalog i Skåne NV

Nu närmar det sig nedsläpp (1 mars) för den gemensamma bibliotekskatalogen och webben i Skåne NV (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) vilket också har uppmärksammats av bla Helsingborgs dagblad. Jag tycker att detta är ett väldigt intressant projekt och det ska bli spännande att följa hur det tas emot av användarna och hur biblioteken i Skåne NV går vidare med samarbetet.

De delregionala samarbetena är ju också viktiga pusselbitar i processen kring kompletterande medieförsörjning, liksom den delregionala medieplan som biblioteken i Skåne NV har fått bidrag från Kultur Skåne för att ta fram.


måndag 23 januari 2012

Digidel Skåne

I vår kulturplan är ett av våra mål att arbeta med digital delaktighet. Jag blev intervjuad av Digidel kansliets nya kommunikatör och intervjun ligger på Digidels hemsida läs gärna http://www.digidel.se/just-nu/kultur-skane-stodjer-digidelare-i-skane/ . Kommunbiblioteken och studieförbunden i Skåne arbetar fantastiskt bra med många och spännande projekt. Vi kommer att rapportera om projekten under projekttiden 2011-2013.

Regionalt mediesamarbete

2011 utvärderade vi den kompletterande medieförsöjrningen via Malmö och Kristianstad stadsbibliotek. Det blev tydligt att fjärrlånen från Malmö och Kristianstads stadsbibliotek minskar kraftigt, samtidigt som vi ser att folkbiblioteken i Skåne lånar mycket av varandra och att de delregionala samarbetena i Skåne i till exempel Skåne NV, Skåne NO och SÖSK (Tomelilla-Simrishamn) får allt större betydelse . Den utredning om lånecentralerna och Internationella biblioteket som presenterades i december samt Kungliga Bibliotekets besked om att den kompletterande medieförsörjningen inkl transporter lämpligen sköts regionalt är naturligtvis också intressanta i sammanhanget.

I december 2011 sades avtalen kring kompletterande medieförsörjning med Malmö och Kristianstads stadsbibliotek, upp. Under 2012 kommer Bibliotek, bildning och media, med hjälp av en extern projektledare, Annette Johansson, arbeta fram ett förslag till en ny modell för kompletterande mediaförsörjning. Bibliotek, bildning och media är projektägare och representeras av mig (Kristina Elding) och Roland Persson.

Till projektet kopplas också en arbetande referensgrupp med bibliotekschefer från värdbiblioteken och de olika delregionerna. Referensgruppens uppgift är att bistå med relevant information, statistik och erfarenheter samt att fånga upp synpunkter från respektive delregion. Referensgruppen träffas regelbundet under framförallt första halvan av 2012. Referensgruppens medlemmar är:
Per Mattson, Malmö stadsbibliotek
Britt-Marie Nordström, Kristianstads stadsbibliotek
Torbjörn Nilsson, Helsingborgs stadsbibliotek
Britt-Marie Sjöberg, Svedala bibliotek
Kristin Svensson, Tomelilla
Jonny Norrby, Perstorps bibliotek

På referensgruppens första möte, 18/1 2012, diskuterades förutom bakgrunden och direktivet för Anettes uppdrag kring den kompletterande medieförsörjningen, eller det delregionala mediesamarbetet som man också skulle kunna kalla det, frågor som e-medias roll, profilinköp, mångspråkig litteratur, kurslitteratur, universitets- och högskolebibliotekens roll, vikten av snabba och smarta lösningar som tar hänsyn till olikheterna i Skåne.

Det här är en strategiskt viktig process, för oss på Bibliotek,bildning och media, men också för er som arbetar på biblioteken i Skåne. Vi välkomnar inspel, synpunkter och kloka tankar och hoppas att den här bloggen kan vara ett av verktygen för detta, så vi hörs och ses under våren i denna spännande fråga...

Sista arbetsveckan

Idag har jag varit i Lomma för att prata med kommunstyrelsens ordförande och kultur- och fritidsnämndens ordförande om Digitalt visningsrum i Lomma bibliotek. Båda politikerna var mycket positiva till idén och till att Lomma behöver bidra för att ro projektet i hamn. Göran Schmitz arbetar vidare med förankringen bland kommunens föreningar och eldsjälar.

Bibliotek för barn och unga

Agneta Edwards har lämnat ett förslag till strategi för det regionala arbetet med bibliotek för barn och unga. I höstas presenterades några av idéerna för bibliotekscheferna och för nätverket barnbibliotekarier.


BBM kommer att presentera en sammanfattning under våren men vi har tagit tag i ett av förslagen och startar en referensgrupp som skall vara en förankring, länk och bollplank för regionbiblioteket/BBM i dessa frågor.

Gruppen består av en bibliotekschef + barnbibliotekarie från varje delregion och två representanter från BBM. Referensgruppen kommer inledningsvis att träffas en gång i månaden.
Uppdraget är att lyssna in behov/önskemål från såväl bibliotekscheferna som barnbibliotekariegruppen, samt ta med frågorna tillbaka från diskussioner i referensgruppen. Medlemmarna i referensgruppen är:

NO Kristianstad: Britt-Marie Nordström + Lina Wegendal
NV Ängelholm: Jonas Bolding + Kerstin Turesson
SO Simrishamn: Emma Lang Åberg + Magnus Cadier
SV Burlöv: Agneta Jakobsson + Katarina Tollbäck Ericsson

Första mötet håller vi den 28 februari - läs mer om det här på bloggen!


Under våren kommer vi också att undersöka intresset för studiecirklar rörande forskning om barnbibliotek och läsfrämjande och vi hoppas kunna starta några före sommaren. Biblioteksföreningen har gjort en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek och utformat en studiehandledning som vi funderar på att använda. En annan idé är forskningsrapporten Barnbibliotek och lässtimulans : delaktighet, förhållningssätt, samarbete / Amira Sofie Sandin.


I slutet av maj skulle vi vilja lägga en konferens med tema Att arbeta med barn och delaktighet.Välkommen till Bibliotek, bildning och medias blogg

Nu drar vi igång vår blogg. Vi vänder oss till dig som arbetar på eller med bibliotek, litteratur, folkbildning och film/rörlig bild i Skåne. Vi kommer att skriva om de frågor som vi på Bibliotek, bildning och media inom Kultur Skåne arbetar med och om sådant i vår omvärld som påverkar. Det kan handla om aktuella projekt eller utvecklingsprocesser, intressanta möten eller ämnen som ni vill lyfta.