fredag 20 december 2013

Barnboksillustratörer även i år i Örebros julkalender


Rådhuset i Örebro har fått uppmärksamhet från när och fjärran med sin unika julkalender. Varje dag under december månad presenteras ett nytt konstverk i Rådhusets fönster ut mot Stortorget.

Årets julkalender bjuder på 24 konstverk av lika många barnboksillustratörer. Att det är just barnboksillustrationer i kalendern beror på att arrangörerna vill fortsätta med förra årets succétema, att sätta barnboken i fokus och uppmärksamma problemet med minskad läsförståelse bland barn och unga.

Sång av hundra barn och sagostund på Örebro stadsbibliotek i samband med invigningen av julkalendern

God jul och gott nytt år!

Önskar vi på Kultur Skåne.

torsdag 19 december 2013

Att arbeta med skrivande och ungdomar på bibliotek

Idag kom en bok från Regionbibliotek Stockholm - Skrivboken: om att arbeta med skrivande och ungdomar på bibliotek. Boken ger handfasta tips om hur du kan arbeta med att föra in skrivande i din verksamhet på biblioteket. Ett verktygsbälte med olika skrivarövningar att ta fran t ex när du bokpratar, har bokfika mm. För man kan arbeta med skrivande och ungdomar fast man inte är författare!
Redaktörer är skrivpedagog Malin Isaksson och utvecklingsledare Pia Borrman som föreläste om projektet på höstens Mötesplats i Borås.
Boken kan du läsa på nätet och även beställa från regionbiblioteket@stockholm.se

DUO-gruppen 2013-11-27

Deltagare: Joel Alskans och Katarina Tollback Ericson från Burlöv, Jonas Bolding och Kerstin Turesson från Ängelholm, Magdalena Jeppsson från Kristianstad och Maria Jacobsson från Kultur Skåne

Först rapporterades det från de delregionala barnbibliotekariemötena.

I sydväst, där man hade sitt första delregionala möte, hade man bl.a. pratat om hur man kan jobba med IPads och andra teknikfrågor. Hur man använder Kulturrådspengarna diskuterades också. Frågan om delregionala DUO-gruppsmöten togs upp och man var positiv till den idéen. Däremot hade informationen om seminarierna i Simrishamn inte nåt alla.

Även i nordväst hade man en nystart och där samtliga barnbibliotekarier nu var inbjudna. Man tyckte det var positivt med ett nytt sammanhang där fler kan vara delaktiga och en känsla av att man är många kollegor. På mötet hade man funderat på gemensamma projekt, bl.a. för att jobba med något konkret. Man har också skapat en gemensam Facebook-sida. 

Nordost hade diskuterat vikten av tydliga uppdrag och mandat för att jobba ihop i projektform. Mötet ägde rum på Kristianstads bibliotek så man hade visat upp sagorummet och den nya tekniken där. Man hade också inventerat vilka kompetensbehov man har och det som kom upp var bl.a. kunskap i upphandlingsförfarande, hur man skriver projektansökningar och biblioteksplaner.

Eftersom det inte var någon representant från Sydost gjordes det inte någon avrapportering från denna delregion.

Sedan fördes ett mer allmänt resonemang kring barnbibliotekarierollen och DUO-gruppen konstaterade att barnbibliotekarien i hög grad har kvar referensfrågorna, till skillnad från "vanliga" bibliotekarier.

Burlöv berättade om ett samarbete som man har med specialpedagogerna i kommunerna och den handlingsplan som man tagit fram för läsfrämjande i förskolan, bl.a. kring mångspråk. Ängelholm berättade om att man kommer fira Tove Janssons 100-årsjubileum nästa höst med både utställningar, tävlingar och tonsättningar på olika sätt. Målgruppen är både barn och vuxna och man kommer lyfta fram alla delar i Tove Janssons författarskap. 

Teman för nästa års DUO-gruppsmöten diskuterades. Det som kom upp var teknik, aktuell forskning och omvärldsbevakning inom fältet samt biblioteksrummet och platsen. Kan man t.ex.ha barnperspektiv på hela biblioteket, inte bara på barnavdelningen? Miljöer som har inspirerats av en särskild pedagogik togs också upp. 

Datum för DUO-gruppens möten under 2014:
11 februari
15 maj
10 september
12 december 

DUO-gruppen konstaterade att det vore bra att byta miljö på mötena och gärna besöka inspirerande miljöer - inte nödvändigtvis bibliotek. 

Det första mötet 2014 ska DUO-gruppen prata om hur (och varför) man använder teknik inom biblioteksverksamheten för barn samt vilka problem och möjligheter det kan innebära.

tisdag 17 december 2013

Några ord i korthet kring film och bibliotekHär kommer ett axplock om vad som sker och har skett inom film och biblioteksområdet utifrån kulturhusprojekten omgång 1 och 2, men också övriga utvecklingsprojekt som handläggs av oss på Kultur Skåne. 
När det gäller Kulturhusprojekten så är det Åstorp, Oxie, Perstorp och Skurup bibliotek som fått bidrag där film, rörlig bild står på något sätt för innehållet. (Sedan finns det en mängd andra projekt på biblioteken som t ex i Lomma, Osby, Helsingborg med flera som också har beröring med rörlig bild).
Oavsett plats och innehåll i projekten så kan man utläsa vissa gemensamma nämnare:
Det handlar om att gestaltning av berättelser där film kan utgöra en dörr som öppnar upp till berättelsens universum, berättelsen inte bara den filmiska utan också i boken, spelet eller dramaleken. I forskarsammanhang talar man om mötet med rörlig bild, som den audiovisuella läsningen, den audiovisuella texten. 
Film är ett medium, boken ett annat, spelet ett tredje, men oavsett val av media är berättelsen kärnan.
En annan gemensam nämnare för projekten är att det handlar om att nå nya målgrupper eller lyssna in nya behov hos biblioteksbesökarna. Inte sällan är det unga (ungdomar) som är målgruppen, men också besökare som primärt tillhör en annan språkgrupp än den svenska som i Åstorp, där film som en form av allkonstverk och ett visuellt uttryck är lättare att ta till sig än enbart text eller ljud.
En tredje gemensamhet är att det i projekten finns inslag av eget skapande. I Perstorp arbetade biblioteket tätt med skolan och samspelade med Skapande skola-insatser och genomförde projektet med en filmpedagog som arbetade med att eleverna fick göra egna filmer. Likaså i Skurup, där man arbetade med manusskrivande för film. I Oxie arbetar man tillsammans med en dramapedagog som tillsammans med bibliotekarien gör målgruppen medskapande till gestaltningen av berättelsen. Delaktighet är också en viktig komponent i projekten.
När det gäller de regionala utvecklingsbidragen som man kan söka två gånger om året, så ser jag att fler och fler filmaktörer räknar in bibliotek som visningsarena för film. Barn - och ungdomsfestivalen BUFF har i höstens beviljade ansökningar fått medel för att under festivalveckan 10-15 mars 2014 anordna seminarier och aktiviteter kring Medie- och Informationskunskap (MIK). BUFF kan vara en resurs för skolan och biblioteken för att öka kompetensen i MIK.
Det finns ett nätverk som heter CinéSkåne som drivs av Folkets Bio, Film i Skåne och ABF. CinéSkåne hjälper till med visningsarrangemang och subventionerar dessa på de orter som i första hand saknar biograf och där man vill sätta filmvisningen i ett sammanhang, som i sin tur kan bestå av regissörssamtal, tematiska samtal eller koncept som Psykologer ser på film eller någon annan aktivitet som ger mervärde till själva visningen. 23 kommuner ingår i nätverket idag och inte sällan är biblioteket en visningsplats eller en samarbetspartner som t ex Tivolibio i Broby där biblioteket anordnat utomhusvisningar i Tivoliparken. 
Det finns regionala resurser för samarbeten när det gäller film, förutom Folkets Bio, även Filmcentrum Syd och Film i Skåne och naturligtvis alla filmfestivalerna som gärna vill komma ut med sina filmer i hela regionen.  
Roligt hade varit om biblioteken i Skåne tillsammans med filmaktörerna och folkbildningen, ansökte med intressanta och experimenterande projektidéer till utvecklingsbidragen. Allt om dessa; kriterier, tider och ansökningsförfarande kan man läsa på http://www.skane.se/kultur under flik Bidrag, http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Bidrag/
Vi lyssnar gärna på projektidéer och ger ett första omdöme om vi tror de håller gentemot kriterierna eller inte, så kontakta oss gärna!

Ha en god filmjul!

tisdag 3 december 2013

Nya meröppna bibliotek


Foto: Senaste numret av gratistidningen Kullaliv har en fin artikel om det meröppna biblioteket i Jonstorp i Höganäs kommun

Under hösten har Skåne begåvats med tre nya meröppna bibliotek. I oktober öppnade Jonstorps meröppna bibliotek i Höganäs kommun och i november blev två filialer(Strövelstorp och Hjärnarp) i Ängelholms kommun meröppna.

Som vanligt rapporterade lokaltidningarna om de ökade möjligheterna att använda biblioteken: om Jonstorp i Kullaliv (bilden) och om de nya meröppna biblioteken i Strövelstorp och Hjärnarp i HD .

I övriga landet poppar det också upp nya meröppna bibliotek, nu närmast den 7/12 i Väderstad, i Mjölby, som är samarbetsprojekt mellan biblioteket, fritidsgården, skolan och byalaget i Väderstad. Projektet har fått EU-bidrag för landsbygdsutveckling.

måndag 2 december 2013

Ungdomsstyrelsens nordiska konferens 27-28 november 2013

I förra veckan deltog jag på Ungdomsstyreslens nordiska konferens för första gången. Temat för konferensen var Fler unga i arbete och ca 900 personer deltog. På deltagarförteckningen kunde jag konstatera att 12 av de 33 kommunerna i Skåne var representerade och många kommuner hade skickat flera  medarbetare med varierande profession. Det var många som deltog för första gången.

För er som vill ta del av valda delar av konferensen kan titta på filmerna som Ungdomsstyrelsen publicerat på sin hemsida .

Jag deltog på seminarier som hade fokus på jämställdhet.De tuffa tjejerna på Crossing boarders som vill göra skillnad genom att agera nu. Dalarna vill  vara och bli Sveriges bästa ungdomsregion. De berättade hur de arbetade både inom region och kommun i nära samarbete mellan näringsliv, den idéburna sektorn och högre studier.

De jag tar med mig från konferensen är den vilja som finns att skapa möjligheter för ungdomar både från ungdomarna själva men även från offentligsektor i samarbete med näringsliv och civilsamhälle. Och vikten av att alla blir hörda i vårt demokratiska samhälle.


Pojkar och läsning

"Det spelar roll att du visar att litteraturen är viktig i ditt liv"
Ta till alla knep för att ge pojkar manliga läsförebilder. Och låt hellre läslusten styra än att få dem att läsa "rätt" böcker. Det är två vägar att hjälpa svenska pojkar till bättre läsförståelse, menar Karin Taube, professor emerita i pedagogiskt arbete och tidigare nationell projektledare för PISA.
Läs mer på Bolla