måndag 5 september 2016

MIG Talks ger information om migration till Sverige

Har du kollat in MIG Talks? Det är Migrationsverkets satsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige. Perfekt för den som möter nyanlända i sitt arbete på biblioteket och har funderingar och frågor, eller bara vill ha lite mer bakgrundsinformation.Så här beskrivs MIG Talks på hemsidan: "MIG Talks är en kommunikationssatsning för att främja kunskapen om migrationen till Sverige. Genom att skapa en plattform för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och olika samhällsaktörer vill satsningen även bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal. MIG Talks genomförs på initiativ av Migrationsverket. Bakom satsningen står en rad aktörer från samhällets olika arenor.
MIG Talks pågår under hela 2016 och består av tre huvudaktiviteter: en tematisk samtalsserie, en webbplats och ett öppet hus. Samtalsserien genomförs i fyra delar mellan migranter och samhällsaktörer med utgångspunkt i de fyra huvudskälen bakom migrationen till Sverige. Dokumentation av samtalen och slutsatserna kommer att presenteras här på Migtalks.se. I slutet av året bjuds även allmänheten in till ett öppet hus där arbetet under året summeras och presenteras i olika uttryck som spänner över ord, bild, rörelse och ljud."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar