fredag 29 augusti 2014

Skolbibliotekarie och filmpedagag i samarbete för läsfrämjande insatser


Bild från kortfilmen Being Bradford Dillman från BUFFs filmfestival 2013
I Skolverkets nyhetsbrev kan man läsa om följande projekt på Nytorpsskolan i Hammarkullen i Göteborg där skolbibliotekarie och filmpedagog samarbetar för att väcka elevernas läsintresse. Artikeln lyfter fram att skönlitteratur och film är viktiga verktyg i arbetet. Skolbibliotekarien Iréne Johannesson och dokumentärfilmaren och filmpedagogen Johanna Bernhardson arbetar tillsammans med olika lässtimulerande projekt.
  "Det övergripande syftet är att hjälpa eleverna ta makten över svenska språket och utveckla sin förmåga att uttrycka sig med hjälp av olika medier. Det rör sig om projekt inom elevens val som ska höja läsandets status och engagera eleverna i det egna språkutvecklingsarbetet. Eleverna lär sig arbeta med film och digitalt berättande genom att skapa korta multimediala berättelser, det vill säga ett slags enkla stillbildsfilmer, där berättarens röst leder handlingen framåt". Läs mer om satsningen här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/sa-gor-andra/skolbibliotekarie-och-filmpedagog-i-samverkan-1.222326

tisdag 26 augusti 2014

Biblioteket som e-boksproducent? ...forts

Kultur Skånes e-boksdag i våras berättade Andrea Hofmann om Kristianstads stadsbiblioteks  samarbete med det lokala litterära sällskapet Gustaf Hellström-sällskapet och hur man tillsammans arbetade för att göra ett av författarens verk till e-bok. Arbetet är en fortsättning på en förstudie kring bibliotekets roll i digitalisering av lokalt material, som Region Skånes kulturnämnd stöttade 2013.

Nu har samarbetet burit frukt: nu finns Gustaf Hellströms Den gången digitaliserad och för nedladdning på Litteraturbankens webb.torsdag 21 augusti 2014

Meröppna bibliotek: meröppet i Anderslöv och forskningsstudie

16 augusti var det premiär för Anderslövs meröppna bibliotek och så här beskriver Trelleborgs kommun de nya möjligheterna:

"De utökade öppettiderna är ett komplement till bibliotekets vanliga, bemannade öppettider. Det nya meröppna biblioteket ger dig helt enkelt möjlighet att ta del av biblioteket precis när det passar dig!
Från och med den 16 augusti kan du alltså använda biblioteket i Anderslöv alla dagar, klockan 10.00 - 22.00.  Då kan du låna och återlämna böcker i låneautomaten, utnyttja bibliotekets datorer, släktforska, använda biblioteket för studier eller som mötesplats. Bland annat."


I Skåne finns det därmed åtta meröppna bibliotek i sex kommuner:
Lund - Veberöds bibliotek (sedan 2009)
Kävlinge - Kävlinge och Löddeköpinge (sedan 2012)
Landskrona - Glumslövs bibliotek (sedan 2013)
Höganäs - Jonstorp (sedan 2013)
Ängelholm - Strövelstorp och Hjärnarp (sedan 2013)
Trelleborg - Anderslöv (sedan 2014)
Intresset för meröppna bibliotek är stort och flera skånska kommuner planerar för meröppna bibliotek framöver. Rydebäck i Helsingborgs kommun Klostergården i Lund är två av de meröppna biblioteken som är på gång. 
Forskningsstudie
För att lära mer om hur meröppet kan bidra till det långsiktiga utvecklingsarbetet vid de meröppna biblioteken i Skåne kommer Institutionen för Kulturvetenskaper att göra en studie kring meröppna bibliotek med forskningsbidrag från Kultur Skåne. Studien är som ett led i det samarbete Kultur Skåne har med Lunds universitet.

måndag 11 augusti 2014

Biblioplatj, Biblioplaya, Beach LibraryDet behöver inte vara så krångligt!
Min kollega Anki hittade detta minibibliotek i Lloret de Mar, Katalonien där man kunde låna en bok att läsa på stranden.
Här fanns bl a Agatha Christie, Gabriel Garcia Marques och Bibeln och, får man utgå ifrån, även barnböcker.

onsdag 6 augusti 2014

Bokprovningen sändes på Kunskapskanalen 6 majBokprovningen visades av UR Samtiden i Kunskapskanalen 6 och 11 maj
Svenska barnboksinstitutets föreläsningar i samband med Bokprovningen filmades av UR Samtiden den 18 mars 2014 i Farsta på Fanfaren Kultur Farsta.
Den 6 och 11 maj sänds föreläsningarna i Kunskapskanalen kl. 16.35-19.00 respektive 13.35-16.00. Senare kommer föreläsningarna att finnas på Sbi:s hemsida och UR-play.

Våra förhoppningar är att SBI nästa år kommer till Malmö med Bokprovningen. Samtal pågår om detta.

Rapporter från mångspråksprojekten


Nu har projektrapporterna från de delregionala projekten kring mångspråk och bibliotek  kommit in till oss på Kultur Skåne och det är väldigt roligt att läsa och se likheter och olikheter i projekten. De fyra projekten har på flera sätt haft liknande utmaningar, men också skillnader i förutsättningar, inte minst eftersom de delregionala katalog- och/eller mediesamarbetena ser olika ut och har kommit olika långt och man har också tagit sig an utmaningarna på olika sätt och med lite olika fokus.

Mycket har gjorts, en hel del har redan hänt, men nästan allra roligast är det att läsa om alla de idéer som finns för fortsatt utvecklingsarbete i framtiden. Alla deltagande bibliotek verkar taggade att fortsätta arbetet med mångspråkiga medier och mångspråkig biblioteksverksamhet efter projekttidens slut och några av dem går också, med stöd av Kultur Skåne, vidare med nya eller fördjupade projekt.

Rapporterna kan fås från Kultur Skåne och projekten kommer att presenteras närmare på mångspråksseminariet den 16 september  . Det är ett bra tillfälle att ta del av det arbete och de erfarenheter som gjorts inom mångspråksprojekten men också på andra bibliotek runtom i landet. Välkomna att anmäla er!

Bloggen byter namn

Nu byter den här bloggen namn: från Bibliotek, bildning och media till Kultur Skånes biblioteksblogg.

Men innehållet är detsamma, vi som bloggar jobbar fortfarande med regional biblioteksverksamhet på Kultur Skåne och vi vänder oss i första hand till dig som arbetar på bibliotek eller med biblioteksfrågor. Vi skriver om de frågor som vi arbetar med och om sådant i vår omvärld som påverkar bibliotek. Det kan handla om aktuella projekt, utvecklingsprocesser, möten eller annat av intresse som  t ex, folkbildning, digitalisering, litteratur och film/rörlig bild.