måndag 5 september 2016

Välkommen Maria Tsakiris!
Den 1 augusti fick enheten Kultur och samhälle på Kultur Skåne en ny chef, Maria Tsakiris. Hennes nya uppdrag innebär bland annat att leda och utveckla den regionala biblioteksverksamheten.

Maria Tsakiris är född och uppvuxen i Malmö. Hon är statsvetare i botten, utbildad processledare och har under de senaste drygt nio åren arbetat i Köpenhamn, senast som senior rådgivare på Nordiska kulturfonden. Där har hon bland annat ansvarat för fördelning av utvecklingsbidrag till litteratur, läsfrämjande och biblioteksprojekt inom det nordiska kultursamarbetet.
Bidragen går till samarbetsprojekt som involverar aktörer från minst tre nordiska länder och som bedöms bidra till utveckling och förnyelse av kulturlivet i Norden.

– Jag hoppas att med mitt "utifrån-perspektiv" kunna bidra till att utveckla den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag i vilket bland annat fördelningen av utvecklingsbidrag ingår, säger Maria Tsakiris.

Under sina år på Nordiska kulturfonden hade Maria ofta kontakt med biblioteksvärlden. En del utvecklingsbidrag gick till nordiska projekt med biblioteksanknytning.

– Ett av de sista projekten jag var med och beviljade var till biblioteksfestivalen Granitol som arrangerades gemensamt av fylkesbiblioteken i Oppland, Hedmark, Sør-Trøndelag och Nord-Trøndelag. Inbjudna till festivalen var bland andra Scott Bonner, bibliotekschef på Ferguson Public Library, USA, som talade om ”Leading in times of crisis”. Bonner blev känd över hela biblioteksvärlden då han dagen efter dödsskjutningen av en svart man vågade öppna upp bibliotekets rum för medborgare som behövde ett åsiktsfritt rum för få bearbeta och reflektera över händelsen, berättar Maria Tsakiris.


Spännande tid för biblioteken
Maria Tsakiris ser mycket fram emot att bland annat få jobba med biblioteksutveckling på hemmaplan i Skåne vid sidan av och tillsammans med många andra konst- och kulturområden som enheten ansvarar för.

– Biblioteken, skulle jag vilja påstå, är välfärdsstatens mest moderna institution och de mest centrala kulturinstitutionerna vi har, dels rent fysiskt och dels eftersom de så snabbt och tydligt avspeglar förändringar vi ser i samhället. Jag upplever biblioteken som väldigt bra på att ställa om när det behövs och visa vilken betydelse ett bibliotek kan ha i ett lokalsamhälle, säger Maria Tsakiris.

Hon nämner som exempel förra höstens utmaning för biblioteken när antalet flyktingar i Skåne ökade kraftigt. Folkbiblioteken märkte snabbt av de nya besökarnas behov och försökte på olika sätt att anpassa sig för att möta dem. I det sammanhanget kunde Region Skåne med kort varsel, tillsammans med Kommunförbundet Skåne, träda in med ekonomiskt stöd.

– Det var ett mycket bra exempel på ett gott samarbete mellan den regionala och den kommunala nivån, säger Maria Tsakiris.

Hon tycker att det är en spännande tid att komma in som ny chef inom Kultur Skåne och få leda den regionala biblioteksverksamheten tillsammans med duktiga och engagerade medarbetare.

– Det finns ett stort intresse från politiskt håll för biblioteksfrågor just nu. En nationell biblioteksstrategi håller på att ta form, bibliotekens demokratiska uppdrag är högaktuellt, och digitaliseringen ger låntagarna nya möjligheter, samtidigt som behovet av en fysisk mötesplats är större än någonsin, säger Maria Tsakiris. 


Fokus på utveckling
I Skåne, precis som i andra regioner, har den regionala biblioteksverksamheten organisatoriskt lyfts in i ett större sammanhang tillsammans med andra kulturområden, och blivit en tydligare del av Kultur Skåne. Det har lett till förändringar i hur den regionala biblioteksverksamheten bedrivs. Under de senaste åren har också de regionala biblioteksutvecklarna blivit färre. Det innebär att man måste jobba på nya sätt jämfört med tidigare. Maria Tsakiris vill betona möjligheterna.

– Min samlade bedömning är att vi har en bra utgångspunkt. Kultur Skåne har många verktyg för att jobba med utveckling av biblioteken, inte minst genom att hitta kopplingarna till andra kulturområden. Det finns en stor samlad kunskap och kontaktyta inom förvaltningen till olika kulturområden och verksamheter, som kommer biblioteken till del. Kultursamverkansmodellen innebär att biblioteksfrågorna kan få mer uppmärksamhet från politiskt håll, såväl kommunalt och regionalt som statligt. Vi på Kultur Skåne måste också bli bättre på att synliggöra biblioteksfrågorna tillsammans med kommunerna, och även den regionala biblioteksverksamhetens roll för folkbibliotekens utveckling, säger hon.

Hon understryker vikten av att det regionala arbetet med biblioteksutveckling sker i samverkan med folkbiblioteken och med folkbibliotekens behov och olika förutsättningar i fokus. Arbetet med en regional biblioteksplan är ett led i detta.

– Vi ska fortsätta att utveckla de verktyg vi har för biblioteksutveckling i Region Skåne. I dialog med folkbiblioteken vill vi ta fram gemensamma insatsområden som är anpassade efter de nuvarande förutsättningarna.Flitig biblioteksbesökare
Maria Tsakiris är själv stammis på Stadsbiblioteket i Malmö. Hon tycker om att gå på författarbesök och samtal av olika slag, gärna tillsammans med andra. Men oftast går hon dit på egen hand för att låna böcker. Ungefär en gång i veckan är hon där.

– Jag sitter hemma vid datorn och reserverar och så går jag dit och hämtar böckerna. Det gillar jag, det tilltalar min effektiva sida. Jag önskar bara att man kunde reservera ännu fler böcker vid ett tillfälle, säger hon och ler.

Hon lånar en hel del böcker till sin tolvårige son, en bokslukare av stora mått. Han kryssar för böcker som han vill läsa i Barnens bokklubbs katalog, och Maria lånar dem åt honom. Hon läser själv en del av böckerna.

– Jag tycker om att läsa ungdomslitteratur. Det är ett bra sätt för mig att sätta mig in i mina barns värld och komma ihåg hur det var att vara tonåring. Och så kan jag ju prata om böckerna med min son, säger hon.

När hon lånar böcker till sig själv så blir det inte lika mycket skönlitteratur.

– Jag är väldigt intresserad av psykologi, främst ledarskap och personlig utveckling, så det blir mest facklitteratur när jag lånar till mig själv, säger hon.

 
Fakta Maria Tsakiris
Aktuell: Ny chef för enheten Kultur och Samhälle på Kultur Skåne. Chef över 10 personer. Enheten Kultur och samhälle ansvarar för regional biblioteksverksamhet, kulturarv (museer, arkiv och hemslöjd), folkbildning samt två konstområden; litteratur och serier samt film och rörlig bild. Enheten har också det förvaltningsövergripande ansvaret att driva frågor vad avser digitalisering av kultursektorn, arbetet med idéburen sektor, nationella minoriteter samt tvärgående insatser med fokus på barn och unga.
Ålder: 42
Bor: I Malmö
Familj: Gift med Petros. Tre barn som är sju, tolv och fjorton år gamla.
Senast lånade bok: Tonårshjärnan av Frances E. Jensen.
Senast lästa skönlitterära bok: Domaren av Ian McEwan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar