tisdag 1 november 2016

Anna Åkerberg blir vår nya kollegaAnna Åkerberg blir från den 1 januari 2017 ny utvecklare inom biblioteksområdet på Kultur Skåne. Hon kommer från Malmö stadsbibliotek där hon haft flera olika roller.

Anna Åkerberg har varit anställd på Malmö stadsbibliotek sedan hon avslutade sina studier i Biblioteks- och informationsvetenskap vid millennieskiftet och har haft många olika roller där. Hon har bland annat arbetat som bibliotekarie på fackavdelning, arbetat med kompetensutveckling och omvärldsbevakning, varit projektledare, samordnat den digitala frågetjänsten Bibblan svarar, arbetat som enhetschef och som verksamhetsutvecklare.

Annas yrkesnätverk och erfarenheter kommer att bidra till att utveckla de skånska biblioteken och fortsätta bedriva det arbete som görs av Kultur Skåne och av de lokala biblioteksverksamheterna.

- Vi hälsar Anna Åkerberg varmt välkommen till Kultur Skåne och enheten Kultur och Samhälle, säger Maria Tsakiris, enhetschef kultur och samhälle.

- Anna kommer in i ett spännande skede i utvecklingen av den regionala biblioteksverksamheten där vi i dialog med folkbiblioteken stakar ut en ny inriktning för hur och i vilka centrala biblioteksfrågor vi ska samarbeta. Annas erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning inom bibliotekssektorn matchade därför perfekt den profil vi sökte efter, fortsätter Maria Tsakiris.

- Det är min övertygelse att kulturen och då särskilt biblioteken på flera sätt kan vara en kraft och motor när det gäller att stärka individer och förändra och förbättra lokalsamhället för alla. Jag tycker att det är ett väldigt roligt och utvecklande steg att nu få ta med mig mina tidigare yrkeserfarenheter och arbeta med bibliotekens framtidsfrågor och att driva utveckling i ett regionalt sammanhang, berättar Anna Åkerberg.

- Jag tycker att det är positivt att den regionala kulturplanen tar upp vikten av breddade kontaktytor för de skånska biblioteken. Det är en utveckling som jag tror mycket på och som jag gärna är med och stödjer. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat projekt- och nätverksbaserat i många sammanhang och har mycket positiva erfarenheter av samverkan för en bättre förankring och för att få nya infallsvinklar på verksamheten.
Fakta

Namn: Anna Åkerberg
Ålder: 43
Bor: I Lund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar