onsdag 31 maj 2017

Nätverka!

Att gå med i ett eller flera av Biblioteksföreningens expertnätverk är ett bra sätt att knyta kontakter med kollegor och utbyta erfarenheter och kunskap inom ett visst område. Det finns nitton olika expertnätverk om allt från tecknade serier till bibliotekens lärandemiljöer. Det allra senaste tillskottet bland nätverken är det för verksamhetsutvecklande metoder . Det vänder sig till alla som engagerar sig i utvecklings- och förändringsarbete.

Premiär för ny kunskapsbank om rasistiska stereotyper

https://bildersmakt.se/
Bilders makt är namnet på en ny kunskapsbank på nätet om
rasistiska stereotyper.
Lilla Hjärtat, Pippi i Söderhavet, Tintin i Kongo, Jan Lööfs sjörövarmorfar - alla som jobbar på bibliotek har mött diskussionen om rasistiska stereotyper i de medier som omger oss. Nu finns det en ny källa att ösa kunskap och argument ur, när det gäller detta ständigt aktuella och viktiga ämne.


Bilders makt är namnet på en ny sajt, en kunskapsbank om rasistiska stereotyper. Bakom initiativet står Mångkulturellt centrum och sajten drivs som en kunskapspilot inom Unesco LUCS.
redaktionen består av Joanna Rubin Dranger, professor illustration Konstfack, författare och illustratör och Moa Matthis, fil.dr. i litteraturvetenskap, författare och kritiker.


Från sajten:
"Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder."


"Genom att berätta om bildernas historia, funktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper."

tisdag 30 maj 2017

Biblioteken bryter ny mark i arbetet med nyanlända

Idag fick jag en efterlängtad och intressant rapport i min hand, nämligen slutrapporten Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända av Ola Pilerot och Frances Hultgren, Högskolan i Borås.
Rapporten presenterar resultatet av en studie av biblioteksarbete för och med nyanlända i Dalarna och Uppsala län. Underlaget är stort - enkäter skickades till samtliga folkbiblioteksmedarbetare i de båda länen (41,5 procent svarade) och fokusgruppsintervjuer gjordes med 51 personer.
Några intressanta slutsatser och spår gällande biblioteksarbetet för och med nyanlända, som jag särskilt fastnar för i rapporten, är:
  • Arbetet kan vara känslomässigt påfrestande för personalen, och detta kan behöva följas upp mer systematiskt.
  • Det finns en idé om ett vidgat uppdrag för biblioteken i samband med arbetet för och med nyanlända, men för att det ska kunna genomföras så måste personalens kompetensbehov kartläggas.

måndag 29 maj 2017

Seriefest!

I höstas fick ABF Malmö utvecklingsbidrag från Region Skåne för
projektet Malmö Seriefest.

För tredje året arrangerade Föreningen Malmö Seriefest en tvådagars-festival tillsammans med Malmö stadsbibliotek för unga/nya serieskapare som själv publicerar sina tidningar, så kallade fanzines. Malmö Seriefest engagerar många kvinnor och HBTQ-personer.

Seriefesten 1-2 april var välbesökt och hade i år flyttat från Röda rummet upp till Ljusets kalender vilket även lockade besökare som kommit till biblioteket av andra anledningar. Serierna intog hela biblioteket med Liv Strömquist och Max Gustafson som föreläste i Slottet,  serieverkstad på Kanini och mangaworkshop på Balagan  tillsammans med föredrag från scenen i Ljusets kalender.
Festivalen besöktes av drygt 1200 personer, en ökning med 500 från förra året, jättekul! Roligt också att arrangemanget lockar många unga vuxna som annars inte kommer så mycket till biblioteket.

Under sportlovet anordnade Föreningen Malmö Seriefest med Adrian Malmgren och Saskia Gullstrand fyra workshops i tillverkning av fanzines på olika bibliotek i Skåne (Rosengård, Landskrona, Ystad och Kristianstad).
"Det var en jättefin workshop! 7 st barn kom och Adrian var väldigt duktig på att fånga, se och inspirera dem, även de som hade lite svårt att komma igång – efter en stund rådde full tystnad och koncentration" (Ulrika Clementzlor, Landskrona). Deltagarna hade möjlighet att visa sina fanzines under festivalen.


fredag 12 maj 2017

Ny projektbank för biblioteksutveckling

Peter Alsbjer tipsar på sin blogg om de danska bibliotekens nystartade projektbank, Bibliotekernes projektbank. Vilken guldgruva av biblioteksutvecklingsidéer!

Skånska ungdomar på prispallen i nationell skrivtävling

Minou Hellgren från gymnasieskolan Nova Academy i Simrishamn vann den nationella skrivtävlingen Jag skriver i dina ord med novellen 5. På delad andraplats finns också en skåning - Lisa Quartey från Malmö Latinskola med Hägerhimmel.


Jag skriver i dina ord är Författarcentrums nationella skrivtävling för gymnasieelever.
Tävlingen arrangeras för tredje året i år och var öppen för bidrag från gymnasieelever i hela Sverige. För att inspirera eleverna till skrivande och läsning bjöd projektet på uppemot 200 gratis författarbesök, så att tusentals ungdomar i landet fick möjlighet att träffa en författare. Tävlingen går ut på att skriva en egen valfri typ av text utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Hela 731 bidrag skickades in från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Fyra jurygrupper med ansvar för varsin landsände nominerade åtta bidrag till final och tre av dem utsågs till vinnare.
Tävlingen har fått utvecklingsbidrag från Region Skåne.
Läs det vinnande bidraget 5 här.

torsdag 4 maj 2017

Nätverksträff på Kulturen i Lund

Igår var det dags för nätverksträff på Kulturen i Lund. För första gången bjöd vi in både det kulturpedagogiska nätverket och mångspråksnätverket till samma träff och det blev en väldigt trevlig dag där många nya kontakter knöts.
Temat för träffen var Välkommen till Skåne, ett utvecklingsprojekt som är en del ett etableringsprogram som nyanlända flyktingar deltar i under sin första tid i Skåne. Det innebär att de nyanlända, förutom svenskundervisning och den obligatoriska samhällsorienteringen, också får ta del av olika studiebesök. De besöker bibliotek, museer och föreningar och får möjlighet till fysisk aktivitet och att lära sig mer om arbetslivet i Sverige.