onsdag 26 september 2018

Rapport från det regionala biblioteksrådet - om bibliotekens framtida kompetensbehov

Bild från det regionala biblioteksrådets möte den 5 september.
Det regionala biblioteksrådet är Region Skånes referensgrupp och ”tänke-tank” som samlar representanter från olika bibliotekstyper i Skåne.
Det är ett forum för gemensamt informationsutbyte och samverkan mellan såväl skolbibliotek, universitetsbibliotek, folkbibliotek och sjukhusbibliotek. I rådet ingår också en representant från Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Tillsammans identifierar vi angelägna och aktuella frågor att lyfta. Vårt senaste möte ägde rum i Helsingborg den 5 september, och här tar jag upp några exempel på vad vi pratade om.

Framtida kompetensbehov inom bibliotekssektorn
En fråga som är högaktuell är bibliotekarieprofessionen och de framtida kompetensbehoven inom bibliotekssektorn. Nya uppgifter för biblioteken och på många sätt ett förändrat samhällsuppdrag väcker frågan om de kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar som riktar sig till dagens och morgondagens bibliotekarier svarar mot behoven och efterfrågan. Det har uppmärksammats att för få utbildas från biblioteksutbildningarna och att det är svårt, åtminstone i folkbibliotekssektorn, att rekrytera personal med rätt kompetens. Många folkbibliotek har därför börjat titta efter annan kompetens och utbildningsbakgrund när man utlyser tjänster, något som BoI-utbildningarna är kritiska till.

tisdag 18 september 2018

En rapport från Next library i Berlin


Under förra veckan reste jag (Tove) och mina kollegor Anna, Annelie och Annelien till bibliotekskonferensen Next library i Berlin. Konferensen skapades 2009 av biblioteken i Århus, men arrangerades i år i samarbete med det tyska Central- och regionbiblioteket i Berlin.
Det blev tre intensiva dagar av föreläsningar, workshops och samtal med biblioteksmänniskor från 40 länder. Här är några anteckningar, reflektioner och intryck om allt från armstöd till höftrullningar i det offentliga rummet.

tisdag 11 september 2018

Bakom kulisserna på Bibblan svarar


Idag gästbloggar Nanna Ekman samordnare på Bibblan Svarar


När jag loggar in en måndagsmorgon i september finns här 59 frågor som väntar på svar. Idag ska ett team av åtta bibliotekarier svara på frågor om sniglar, fotboll, AIK, EU-statistik och Astrid Lindgren.
Bibblan svarar är ett samarbete mellan ungefär 50 kommuner med Kungliga Biblioteket som huvudman. Runt 150 bibliotekarier arbetar med att svara på frågor som ibland går att svara snabbt på efter en enkel googlesökning och som ibland kan ta en hel förmiddag att hitta svar på. Vi vet oftast väldigt lite om frågeställaren och försöker därför att hitta digitala källor istället för att bara hänvisa till böcker som kanske inte är tillgängliga i deras landsdel. Vi vet inte heller särskilt mycket om ålder och utbildningsnivå. Ibland får står det i frågan att den kommer från en förskoleklass eller en högskolestuderande men i de flesta fall gäller det att hitta källor som kan ge svar både på en grundläggande nivå men som också ger möjlighet till fördjupning.
De flesta frågor går det fint att svara på själv, även om det ibland kan vara bra att diskutera sitt svar med en kollega. Precis så var det i Jips fall med frågan om ett citat av Knausgård. Emelie som arbetar på Biblioteken i Malmö sökte efter citatet i Google Books. Tyvärr så anges inte sidnummer där och alla fysiska exemplar var utlånade på hennes arbetsplats.
I Bibblan svarar finns ett forum för oss som jobbar med tjänsten och Emelie frågade om någon annan kunde kika i boken och hitta på vilken sida citatet stod.
Bibblan svarar är Sveriges största digitala bibliotekssamarbete. För den som tror att medborgarna inte längre behöver hjälp med att hitta svar på sina frågor kan det vara intressant att kika in bakom kulisserna i vår digitala referensdisk.

Det gick fort för en kollega att kolla upp boken och Jip kunde få sitt svar inom de utlovade 48 timmarna.
 
Att arbeta med Bibblan svarar ger möjlighet att träna sin digitala informationssökningskompetens. Något som ofta kommer till användning i arbetet i det fysiska biblioteket. Ofta är det enklare att hitta svar på svåra frågor i någon av de digitala resurser som finns i Bibblan svarars systersajt Bibblan guidar än att leta i en tryckt bok.
Alla frågor som besvaras i Bibblan svarar publiceras också i svarsarkivet. Här går det att få en bild av vilka frågor som ställs och frågorna och deras svar rankas högt i Googles sökningar.
Vi som jobbar tillsammans i Bibblan svarar har stor hjälp av det nationella nätverk som vi utgör tillsammans. Ett par gånger om året ordnas också seminarier, konferenser och webbinarier för gemensam kompetensutveckling.
Att arbeta i Bibblan svarar motsvarar att ha ett pass i informationsdisken var femte vecka. Vi arbetar utifrån ett löpande schema och varje dag är minst fyra bibliotekarier schemalagda.
De senare åren har antalet frågor till Bibblan mer än fördubblats och vi behöver bli fler. Vi vet att tjänsten blir bättre ju fler personer med olika kunskapsområden vi blir. Vi vet också att det är en kul kompetensutveckling för oss som deltar.
Vill du veta mer? Skulle du vilja prova på att svara på frågor i Bibblan svarar och glädja användare som Jip.
Hör av dig till oss som samordnar tjänsten:
nanna.ekman@malmo.se eller daniel.bjorkund@malmo.se