fredag 31 maj 2013

Örestads bibliotek

Igår besökte jag tillsammans med bibliotekarier från hela Skåne Örestads bibliotek i utkanten av Köpnehamn. Ett studiebesök som SFI Syd och Svensk Biblioteksförening Regionförening Skåne arrangerade. Örestads bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Stadsdelen som biblioteket ligger i har bara funnits i tio år och består i huvudsak av flerfamiljshus i spännande arkitektur ca 7000-8000 invånare. När man går av vid Örestads station möts man av Fields ett stort köpcentrum och två stora kontorsbyggnader för Ferring och Ramböll. Följer man Metron som upphöjt och förarlöst passerar Örestad kommer man efter bara några minuter till biblioteket. Där möter oss Kirsten, souchef och Morten bibliotekarie och kulturförmedlare. Biblioteket är meröppet mellan 8-21 varje dag och bamannat 10-18 vardagar. En tredjedel av besöken sker då biblioteket är meröppet. De har en  aktivt program och utställlnings verksamhet. Den lokala kören sjunger i tidningsrummet varje vecka.

 I rapporten Biblioteket i lokalsamhället skriven av Cecilia Bengtsson utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm med inriktning på biblioteket i lokalsamhället beskrivs Örestads bibliotek. Cecilia skriver att i områden som är helt nybyggda och där biblioteket inte har något lokalsamhälle att falla tillbaka på ställs man inför nya utmaningar. Den utmaningen förhåller man sig till på Örestads bibliotek genom att att vara öppna både genom generösa öppettider men också genom det täta sammarbetet med skolan i huset och med det intilliggande mediegymnasiet men också genom samarbete med köpcentrat Fields. Kontorspersonalen från Ferring och Ramböll nyttjar biblioteket före och efter sitt arbete ofta under den meröppna tiden. Det finns också flera exempel på digital interaktivitet i biblioteket en stor info punkt vid entrén i vilken man samlat de vanligas förekommande infodiskfrågorna. Det finns Interaktiva skärmar på hyllorna samt ett kontverk med flickr flöde.

Örestads bibliotekStora salen med spännande infopunktBarnavdelningen

 I biblioteket finns två konstverk som är kopplade till flickr flöde. Bilder på skolarbete presenteras på skärmarna och även allmänheten får lägga upp sina bilder. Sedan presenteras skolbilderna under skoltid och allmänhetens bilder under den meröppna tiden.


Konstverk kopplat till flickr
 I Danmark finns det en tjänst som heter Filmstriben  gratis streamade filmer. Inte de senaste men väldigt många nya filmer. Nationella licenser avtalas som sedan kan lånas hemifrån genom lånekortet. Filmerna kan också visas i bibliotekets filmrum. 

Kirsten souchef  för Örestadsbibliotek

Utsikt över sundet från skolmatsalen
På vägen hem från vårt restaurangbesök tittade vi  in i det meröppna biblioteket och där tittade besökare på tv, läste tidskrifter och använde sina datorer. Det var vid åtta tiden på kvällen många besökare inne på biblioteket.

torsdag 30 maj 2013

En dag kring det regionala mediesamarbetet, delregionalt mediesamarbete samt mångspråk 27/5

I måndags bjöd Kultur Skåne in intresserad bibliotekspersonal till en dag kring det regionala mediesamarbetet och med särskilt fokus på delregionalt mediesamarbete och utvecklingsarbete kring mångspråk.

Dagen inleddes med en kort lägesrapport fån oss på Bibliotek, bildning och media, kring det regionala mediesamarbetet. Det har nu gått fem månader sedan den nya modellen för regionalt mediesamarbete infördes och vi befinner oss fortfarande i ett  implementeringsarbete. Arbetet har bland annat handlat om att få den nya transportlogistiken på plats, dialog med de delregionala ansvarasbiblioteken kring deras uppdrag, utvärdering av de regionala depositiorna av böcker på andra språk och igångsättning av ett antal utvecklingsprojekt finansierade inom det regionala mediesamarbetet.

Annelien van der Tang Eliasson berättade sedan om delregionalt mediesamarbete utifrån mediesamarbetet i Skåne NV och avslutade med en bild över ett tänkbart framtidsscenario med avstamp i den nya biblitotekslagens formulering kring det regionala biblioteksuppdraget: Om Region Skåne inte längre har något uppdrag när det gäller kompletterande medieförsörjning, blir en naturlig konsekvens att det lokala biblioteket kommer att bli (tvungen att bli) en del av ett delregionalt nätverk (med tex gemensam katalog, transport, webbportal).

Bilden väcker frågor som: Hur ser det lokala bibliotekets ansvar i det delregionala nätverket ut? Hur kan de fyra delregionala nätverken inom Skåne stödja varandra i mediaförsörjningen? Blir det i det här sammanhanget än viktigare för det lokala biblioteket att ta ansvar för det delregionala mediebeståndet genom att bygga upp ett lokalt bstånd som möter låntagerens behov i den egna kommuen? Vilken blir Region Skånes roll i det regionala mediesamarbetet? Bland annat dessa frågor diskuterades under mediedagen.

Eftermiddagen ägnades åt mångspråk och "livet efter depositionerna". Mångspråk är ett av Bibliotek, bildning och medias prioriterade utvecklingsområden under minst 2013. Resultatet från utvärderingen av de regionala depositionerna presenterades och Internationella biblioteket presenterade sitt nationella uppdrag och hur de kan stödja biblioteken när det gäller mångspråkig media. Malmö stadsbibliotek, avslutade dagen genom konkreta tips och erfarenheter från två pilotprojekt kring förvärv och tillgängliggörande av mångspråkig media samt tips för katalogsökning av litteratur på andra språk.

Presentationerna från dagen finns på Kultur Skånes hemsida.

onsdag 29 maj 2013

Några reflektioner och tips efter Biblioteksdagarna 2013

Jag och Annelie Börjesson gick ut hårt på årets biblioteksdagar genom att tillsammans med Catarina Isberg från SLU och Katrin Fredriksson från Botkyrkabiblioteken hålla i ett välbesökt seminarium om meröppna bibliotek. Eftersom seminariet filmades kan filmen  liksom vår Powerpoint hittas på biblioteksföreningens hemsida inom kort. Man kan också läsa om seminariet i bla  Framsidan ,  KB:s samverkansblogg eller på Regionbibliotek Hallands blogg. Det uppstod också flera intressanta diskussioner på twitter kring meröppna bibliotek.

I anslutning till vårt seminarium om meröppna bibliotek hade vi ett mingel för de som var intresserade av att prata mer, ställa frågor eller ansluta sig till biblioteksföreningens relativt nystartade nätverk för meröppna bibliotek . Under alla tre dagarna var det många som kommenterade eller ställde kompletterande frågor kring meröppet. Vi fick intrycket av att meröppet är en vädligt aktuell fråga på många ställen i landet och tror att många meröppna bibliotek kommer att öppna under det närmsta året.

Att själv medverka på biblioteksdagarna var riktigt kul, mycket tack vara alla samtal och nya bekatnskaper som gav en både breddad och fördjupad insikt i meröppetfrågan. Samtalen under biblioteksdagarna hade nästan uteslutande en positiv ingång till meröppet, men frågan är ju inte alls okomplicerad. Vi har tidigare lyft problematiken med meröppna bibliotek i anslutning till besparingar och vill med anledning av bland annat en artikel på det temat häromdagen , påminna om vikten av att se meröppet som en offensiv satsning. Som Annelie brukar säga: meröppet handlar om utveckling - inte avveckling.

Förutom meröppet var bibliotekens demokratiska roll en tydlig röd tråd genom biblioteksdagarna, med Kristian Lundbergs föreläsning Skillnaden mellan liv och katastrof som en höjdpunkt. Delar av Kristian Lundbergs resonemang finns i artikeln: Biblioteket och sveket .

Bland andra Amnestys Lise Bergh och mediestrategen Brit Stakston anslöt till demokratitråden.
Lise Bergh pratade om mänskliga rättigheter i allmänhet och yttrandefrihet i synnerhet och citerade Martin Shibbye i Biblioteksbladet: när man inte kan säga vad man vill så vågar man knappt tänka eller tycka heller. Mänskliga rättigheter har ingen mening om de inte tillämpas i praktiken och här är biblioteken viktiga, mendade Lise Bergh och lyfte Unescos fokbiblioteksmanifests som en fantastisk utgångspunkt för bibliotekens viktiga arbete för mänskliga rättigheter och medborgares deltagande.

Även kulturministern lyfte bibliotekens demokratiska uppdrag: Tack för det ni gör varje dag - biblioteken är viktiga för demokratins innersta kärna.

fredag 24 maj 2013

Några nedslag från Biblioteksdagarna 2013

Förra veckan ägde årets upplaga av Biblioteksdagarna rum i Örebro. Jag hade bara möjlighet att vara med fram till torsdagens lunch och missade därför både kulturministern, Kristian Lundberg och en avslutande diskussionen där bl.a. riksbibliotekarien medverkade. Som tur är kan man ta del av kultuministerns tal här och Svensk Biblioteksföreningen filmade en del av föreläsningarna och dem kommer man att kunna se via deras hemsida.

Medlemsdagen, onsdagen den 15 maj, inleddes med att Maureen Sullivan, från American Library Association, berättade om deras arbete med att bygga upp relationer med förläggare för att hitta en lösning på e-boksproblematiken. Målet är, precis som i Sverige, att biblioteken - till ett överkomligt pris - ska kunna erbjuda sina låntagare e-böcker. Jag tyckte det mest intressanta var att ingången i diskussionerna hela tiden har varit att både förlag och bibliotek ingår i "the reading eco-system" och att man hade haft runda-bords-samtal med hela 70 förlag samtidigt (+ 30 per telefon...).

Jag var även på seminariet "E-böcker åt folket!" som bl.a. handlade om hur Stockholms stasbibliotek har agerat eboksförläggare gällande makarna Myrdahls publicerade verk och Publit presenterade sitt nya system av distribution av e-böcker till bibliotek. KB presenterade även sin förstudie Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek.

Samtidigt som Annelie Börjesson och Kristina Elding var med och presenterade nätverket för meröppna bibliotek, så var jag och lyssnade på när Barbro Thomas presenterade den nya skolbiblioteksrapporten. Rapporten ger både en historisk tillbakablick och en möjlig framtida riktning.

Minnesanteckningar DUO- möte 2013-04-26

Deltog: Jonas Bolding, Susann Ek, Magdalena Jeppsson, Katarina Tollback Ericson, Agneta Jacobson, , Britt-Marie Nordström, Karna Nyström, Karin Ohrt och Maria Jakobsson

Fortbildningsdag om barn och IT den 2 september tillsammans med Statens medieråd. Dagen ersätter den skolbibliotekskonferens som brukar hållas i maj och BBM behöver synpunkter på program och lokala inslag.
Förslag: Mediateket på Pauliskolan eller rektorn på samma skola.

Förfrågan från Axiell om medverkan från barnbibliotek i tjänsten BookDesirePrincipiella synpunkter: Är tjänsten öppen eller sluten. Hur resonerar Axiell angående ersättning till medverkande barnbibliotekarier?

Information från de delregionala barnbiblioteksmötenI Sydväst bjöd Trelleborg in till det första mötet i mars. Katarina Tollback Ericson berättade att man bl.a. diskuterat yrkesrollen, Sommarboken och läsplattor (ska de lånas ut och hur ska de användas?).
I Nordväst har man inrättat arbetsgrupper för olika frågor. Höganäs, Klippan, Helsingborg och Svalöv tar tag i barnfrågorna.
I Nordost hade man möte i februari och pratade då bl.a. om barngränssnitt i den nya gemensamma katalogen, att det är chefsbyte på flera bibliotek och seminarierna i Simrishamn.
Sydost hade sitt senaste möte före jul.

Seminarierna i SimrishamnKarna Nysröm var inbjuden för att vi skulle göra en snabb utvärdering av seminarierna i Simrishamn som arrangeras uppdrag av BBM. Programmet har varit bra, men det har varit få anmälningar. Alla fick i uppgift att informera om de sista två tillfällena; om Litteraturutredningen och läsfrämjande den 7 maj och repetitionstillfället kring etik den 22 maj.

Ungdomsgrupper på biblioteket.
Susann Ek var inbjuden för att dela med sig av erfarenheter från Lindängen och Landskrona.
Efter flera år av kriminalitet vilket bl a resulterade i återkommande fönsterkrossning på Lindängenbiblioteket kallades alla samman Polis-Socialtjänst-biblioteket. Man var överens om att det var allas problem. Ungdomsledare med stor lokal kännedom anställdes. Några gånger kunde biblioteket stängas om situationen blev ohållbar – inte lika lätt för ett huvudbibliotek. Man har rätt att visa ut dem som stör men inte förbjuda någon att komma in.
Bibliotekspersonalen erbjöds gruppsamtal under ledning (företagshälsovård, beteendevetare och psykolog) en gång i månaden under stökiga perioder. 
Ur diskussionenBiblioteksfunktionen är i grunden både intellektuell och social och biblioteket är en mötesplats – en svår ekvation?
Olika personal som fältarbetare eller väktare har olika relationer i skarpa lägen.
Viktigt att hitta rätt nivåer – att det är ett samhällsproblem och inte ett biblioteksproblem så att det inte bara skrivs om bibliotek och väktare.
Det handlar om försvar av demokratiska värden inte om försvar av enskilda bibliotek.
Är biblioteken plåstret i samhället? Problemen skjutsas över och vi måste bestämma hur vi förhåller oss. Missbruk och annat sker öppnare idag.
Vi och dom, vilka finns på biblioteket? Om man anställer andra kompetenser är det viktigt att de dras in i personalgruppen.

Lästips:
Hultquist: Socialarbetare eller sagotant
Några råd från Susann Ek:

Var inte tyst, andra har samma problem. Om man lyfter problemet kan man få hjälp från olika håll.
Viktigt för personalen att inte ta det på sig, att veta att det aldrig handlar om biblioteket.
Ta in nya kompetenser och handplocka efter personliga egenskaper
Viktigt att dokumentera varje ingripande – en kort anteckning räcker.
Gemensamma regler för hela personalen
Samtala om vad man kan påverka – inte påverka – ta vidare
Möblering för översikt
 


onsdag 22 maj 2013

Inom det regionala projektet Den rörliga bildens konst visas nu på torsdag...


...How to Civilize a Waterfall?
...och fem andra videoverk om vår relation till naturen

Den rörliga bildens konst är ett projekt och utvecklingsområde inom biblioteken som kulturhus, lokal infrastruktur, konstnärlig kvalitet och delregional utveckling. Samarbetspartners är Kristianstad konsthall, bibliotek och kultur i de sju (numera sex) kommunerna, folkbildningen, skolan, Filmcentrum Syd med flera.
Ett urval av fyra konstnärers filmer: om mördarsniglar, vattenkraft, almstriden, och om att leva i nära samförstånd med sina fyrfota grannar. Konstnären Hanna Ljungh finns på plats för att presentera sina verk. Två av Ljunghs filmer kommer att visas kontinuerligt i hörsalen i sommar.

23 maj klockan 19:00
Intima biografteatern, Kristianstad
Fri entré
Filmprogram:
Stefan Larsson, AUJIK: A Forest within a Forest
Katja Aglert: Momentary Seizures
Elin Magnusson: Holkis
Hanna Ljungh:
Vedergällning
How to Civilize a Waterfall?
Revisiting a Moment of Madness
Välkomna!
Arr: projektet "Den rörliga bildens konst Skåne NO", Kristianstads konsthall, ABF, Region Skåne. Distribution: Filmform

Lyssna gärna på Sveriges radios Tendens "Bilden av Naturen-biologi eller nostalgi?", där Hanna Ljungh medverkar:

På fredag den 24 maj invigs Perstorps filmfest

Filmfesten i Perstorp är en satsning inom projekten och utvecklingsområdet biblioteken som kulturhus som i Perstorp framförallt är ett samarbete mellan biblioteket och insatser kring Skapande skola. Filmfesten kommer att invigas av Gabriela Pichler regissör till filmen Äta Sova Dö. 

Från Perstorps biblioteks hemsida:

För tredje gången går Perstorp Film Fest av stapeln med kortfilmer som producerats av Centralskolans åttondeklassare. Filmerna visas i Bibliotekets hörsal fredag 24 maj kl.15.00-17.00. Extravisning på lördagen 25/5 under vårfesten kl.11.00.
För att skänka extra glans åt evenemanget kommer Gabriela Pichler på fredagen för att hålla ett peppande invigningstal. Hennes succéfilm Äta, Sova Dö spelades in just i orterna längs denna berömda väg 21 som även passerar Perstorp. Filmen plockade bl a hem två Guldbaggar och publikens pris i Venedig för att nämna några. Gabriela föddes i Huddinge men växte upp i Örkelljunga. Hon räknas som en av Sveriges mest intressanta unga, nya filmskapare med sitt säregna berättarsätt och sin okonventionella arbetsmetod med huvudsakligen amatörer framför kameran.tisdag 21 maj 2013

Studieresa till Sönderborg i april 2013

Kulturnämnden gjorde en studieresa till Sönderborg i Danmark den 17-18 april 2013. Tema för resan var internationellt kultursamarbete och gränsfrågor, eftersom Sönderborg ligger precis vid den tyska gränsen och man har ett nära samarbete med tyska Flensburg. Och man ser sig som en modellregion för gränsöverskridande kultursamarbete. Sönderborg är också intressant med tanke på att kommunen - med sina 77 000 invånare (ca 30 000 i innerstan) - ansökte om att bli kulturhuvudstad för några år sedan. Man blev inte kulturhuvudstad, men har ändå valt att satsa på en utveckling av stadens hamnområde. Planerna är att ett multikulturhus (innehållande bibliotek, konstskola och kulturförvaltning) ska stå klart 2017 och en ny konsthall ska vara färdig 2018.

Under de två dagarna fick vi bl.a. lära oss mer om hur man ser på kulturella fyrtorn i en gemensam gränsregion, hur jobbar med minoriteterna på respektive sida om gränsen (danskar på tyska sidan och vice versa), energikloka lösningar (man jobbar mycket aktivt med klimatambassadörer, energiblanserade hus m.m. under projekt zero) och fick ta del av kultursamarbete i praktiken: musikfestivalen folkBALTICA.

Studieresan handlade inte specifikt om några av BBM:s arbetsområden, men det var spännande att se hur samarbetet i en gränsregion kan fungera. Det var också roligt att se hur en relativt lite stad/kommun med ganska hög arbetslöshet och en åldrande befolkning hade både ambitiösa och ändå realistiska idéer om stadens utveckling och med kulturen som en viktig tillväxtaktör.

söndag 12 maj 2013

Mer från Internationella bokmässan

Omvärldsbevakning - Böcker på arabiska och kinesiska
På bokmässan i Botkyrka berättade Elisabet Risberg från IB och Anna Gustavsson Chen, MTM om sina egna och andras bokbloggar.
Via Elisabet Risbergs bokblogg Bokstigen om modern arabisk litteratur kan man få tips om arabisk litteratur för barn och vuxna översatt till engelska och därmed också aktuella titlar att köpa in på arabiska. En poäng är att hon anger böckernas ursprungsland och också har en lista över andra arabiska bokbloggar. Grafiska romaner blir allt populärare inom arabvärlden liksom science fiction.  
Anna Gustavsson Chen skriver om kinesisk litteratur som inte översatts i sin blogg Bokberget och mest om romaner, serier och barn- och ungdomsböcker. Ursprungsland är oftast Kina men också Filippinerna, Malaysia och Sydkorea.
Andra bloggar båda hänvisade till var Den hemliga trädgården - om barnlitteratur från hela världen, Världslitteratur.se med litteratur från Afrika, Asien och Latinamerika.

Tre minoritetsbibliotek presenterade sig
Judiska biblioteket är ett specialbibliotek för böcker, film och musik i judiska ämnen. Biblioteket är öppet för allmänheten. Man köper in skönlitteratur på engelska och hebreiska, däremot mycket litet på jiddish pga av liten utgivning och bibliotekarien hänvisade till YIVO Institute for Jewish Research.
Kurdiska biblioteket har böcker på kurdiska och om Kurdistan. Gör olika temalistor och lånar ut på fjärrlån till andra bibliotek.
Biblioteket i Finlandsinstitutet har en bred samling av svenskspråkig litteratur, finsk och sverigefinsk skönlitteratur och facklitteratur om Finland. I biblioteket finns även musik-cd och ljudböcker. Ett bokråd (bibliotekarie, läsare och språkvårdare) gör listor med boktips utifrån ny finsk utgivning som man publicerar på webbplatsen. Framgångarna för finska författare som Rosa Liksom och Susanne Oksanen har gjort att översättarna inte räcker till och man har tagit initiativ till en ny översättarutbildning.

Författare man bara vill läsa - om identitet
Quaisar Mahmood, kulturarvschef på Riksantikvarieämbetet och författare till boken Jakten på svenskheten menade att man kan vara nationalist men måste göra upp med idén om att vi är en sak och hör hemma på ett ställe - vi är många olika men kan känna solidaritet ändå. "I Tensta var alla olika - det var det normala"
Emmy Abrahamson som debuterade med Min pappa är snäll och min mamma är utlänning och precis kommit med sin andra bok Only väg is upp.

onsdag 8 maj 2013

Det är en styrka att äga flera språk

var budskapet på Botkyrka internationella bokmässa förra veckan. Temat för årets bokmässa var Europa retrospektivt - språk och identitet i dagens Europa  Mässan syftar till att lyfta fram styrkan i att äga flera språk och att främja litteratur och berättelser från hela världen. Vi (Karin och Kristina)  hade nöjet att vara med på mässans två första dagar: den inledande internationella litteaturkvällen som bjöd på poesi, litteratur och intressanta samtal med bland andra Janne Teller och kvällens höjdare Ben Okri samt fredagens fortbildningsdag   för pedagoger, bibliotekarier, modersmålslärare och andra som arbetar i mångspråkiga områden.

ingressbild_bib2013.jpg

I samband med bokmässan delades hederspriset för årets mångspråkiga bibliotek ut till  Öxnehaga bibliotek i Jönköpings län, med motiveringen:


"I en del av Jönköping där de boende har sina rötter i många olika delar av världen, tar Öxnehaga bibliotek en självklar plats i lokalsamhället. Tack vare ett idogt nätverksarbete, god samverkan med andra i området och en öppenhet för infall och idéer från olika och ibland oväntade håll, kan man med imponerande runt 170 program per år, locka också dem som inte brukar besöka biblioteket. De regelbundet återkommande familjesöndagarna, med exempelvis sagostunder på svenska och arabiska och andra happenings, kan och bör inspirera övriga folkbibliotek i hela Sverige."

Pristagarna själva menade att priset borde delas med alla de små bibliotek som med små medel breddar och utvecklar bibliotekets erbjudande i samarbete med andra aktörer i lokalsamhället och att detta är någonting som alla kan göra. För oss på BBM är ju detta väldigt intressant, eftersom en av de bärande tankarna i vårt utvecklingsarbete kring bibliotek som kulturhus och till viss del även meröppna bibliotek är just att öppna upp biblioteket för nya aktiviteter, program, användare etc i samarbete med andra.

Just mångspråk och kulturhus verkar vara en lyckad kombination. Många av de samtal vi hade med andra mässdeltagare kretsade kring mångspråk, samarbete, kulturhus, bibliotekets roll i lokalsamhället och dess möjligheter att nå alla sina potentiella användare oavsett språk.

BBM är nu mitt i en process tillsammans med folkbiblioteken i Skåne för att utveckla bibliotekens arbete med mångspråk. Och då tror vi på att just samarbete med andra aktörer (som i exemplet Öxnahaga) är en möjlig väg, liksom att närma sig området mångspråk brett -  att arbete med mångspråk handlar om mycket mer än bara förmedling av medier på andra språk. Och här gav bokmässans blandning av föreläsare, samtal, uppläsningar och givande möten en fin illustration och inspiration till det knepiga begreppet mångfald.

tisdag 7 maj 2013

Den som läser lever mer

När vi talar om litteratur vad talar vi om något fundamentalt mänskligt och inte en förströelse eller en vara.
Inte vad som helst utan alltid för någon.
I det privata mötet men också i socialt och samhälleligt berättande i eldars sken. Litteraturen blir till då vi talar om den inför varandra. Idag talar vi mycket om den privata litteraturen men behöver också den offentliga.
Boken kan behandlas som vara men litteraturen är något mycket större.Värdet ökar inte med efterfrågan.
Precis som trädgården kräver litteraturen gemensam odling. Alla arter behövs. Vissa är ymniga och aggressiva och måste hålla efter. Andra blommar praktfullt vart åttonde år.
Vad är att läsa? Skillnad på läskunnighet och litterär läsning.

Vad är det här? Mina anteckningar ifrån Magnus William Olssons föreläsning idag i Simrishamn. En alternativ poetisk hållning till Litteraturutredningen syn på både läsning och litteratur.

Den 22 maj kommer en andra chans att delta i seminariet för bibliotekspersonal om Etik och censur i kölvattnet av Tintin och Lilla hjärtat på Valfisken i Simrishamn.

Barn och unga - årets barnboksprovning, lässtimulans, sommarboken mm

Se filmen från årets Bokprovning
Som ni säkert noterat reser Svenska Barnboksinstitutet inte längre ut i landet med sin årliga bokprovning men istället lägger man upp filmer från bokprovningen och andra föreläsningar som arrangerats i Stockholm.

Blandat om pojkars läsning
Det är samhällets syn på manligt och kvinnligt som gör att pojkarna väljer bort läsningen. Det skriver docenten Gunilla Molloy i en debattartikel i tidningen Dagens Nyheter den 8 april
E-tidskriften Litteraturmagazinet följde sedan upp med flera artiklar/inlägg om pojkars läsning.
Och i Danmark delar man ut ett årligt Drengelitteraturpris!

Idébank för lässtimulans
Regionbibliotek Stockholm vill tillsammans med Martin Widmark och projektet En läsande klass bygga upp en .  idébank med goda exempel på samarbete skola-folkbibliotek som skall finnas på projektets hemsida. Där ska både vara exempel på bra samarbetsformer och på metoder att arbeta lässtimulerande. Tanken är alltså att det är bibliotekarien som arbetat med detta som ska skriva och berätta själv. Inte en massa länkar till projekt utan inspirerande berättelser, tips på metoder och strategier, och exempel på bra samarbetsformer. Har ni något att berätta så skicka till pia.borrman@stockholm.se

Film och bibliotek eller Hur får man in barns eget berättande i det läsfrämjande arbetet - ett exempel är detta projekt från Småland/Blekinge där ungdomar själva fick göra en filmtrailer för en bok, som om den var en film.

Kanske har redan planeringen av Sommarboken börjat?
Kultur i Väst som haft ett stort projekt kring sommarboken ordnade en utvärderingskonferens i september 2012 och all dokumentation från första året med sommarboken i västra götaland finns på sommarboken.se under För vuxna.

2013 års barnbok i Wanås barnboksprojekt är musikern Jason Diakités författarpremiär. Hans berättelse bland, träd, konst och kor vävs samman med konstnären Maria Bajts täta bildvärld. Barnboksprojektet presen-
teras även som en utställning i Konsthallen.

måndag 6 maj 2013

FAQ om e-böcker och bibliotek

Biblioteken i Uppsala och Göteborg har samarbetat kring en Guide/FAQ om e-böcker och bibliotek och lagt upp på sina webbplatser.
De har också gjort en film om hur man laddar ner till Ipad och Iphone