onsdag 27 mars 2013

Mångspråk

Det har varit och är fortfarande ett intensivt arbete för oss på BBM, de delregionala ansvarsbiblioteken och Skånetransport för att få den nya modellen för regionalt mediesamarbete på plats. Ett av de prioriterade utvecklingsområdena är mångspråkig litteratur. Vi har inlett en dialog med Internationella biblioteket kring hur vi tillsammans med dem och med er på biblioteken i Skåne kan arbeta för att utveckla biblioteksverksamheten och mediebeståndet för användare som pratar andra språk än svenska.

Internationella biblioteket (IB) kommer framöver att lägga mer resurser på s.k konsultativt arbete. Det kan till exempel innebära att IB kan bistå biblioteken i landet med information om köpbara böcker och inköpskanaler för medier på olika språk. IB håller också på att utveckla sin hemsida (som man planerar att släppa lagom till bokmässan) för att den ska bli ett bättre stöd för låntagare men också för bibliotek som arbetar med medier på andra språk.

BBM kommer också att utvärdera de regionala depositionerna av litteratur på andra språk. Vi kommer inom kort att skicka ut en enkät kring depositionerna till er på kommunbiblioteken i Skåne. Det kommer att vara möjligt för er att beställa depositioner fram till och med juni. Parallellt med utfasningen av depositionerna vill vi tillsammans med er utveckla arbetet med mångspråkig litteratur på biblioteken. Om ni vill prata med oss på BBM om utvecklingsidéer kring mångspråkig litteratur är ni välkomna att höra av er till mig (kristina.elding@skane.se) eller till Karin Ohrt (karin.ohrt@skane.se) .

För den som redan nu vill lära sig mer och bli inspirerad när det gäller mångspråk vill jag rekommendera Botkyrka internationella bokmässa http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Bibliotek/bib . Fredagen den 3 maj är en fortbildningsdag för bibliotekarier, pedagoger, modersmålslärare och andra som arbetar med mångspråk.

ingressbild_bib2013.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar