måndag 18 mars 2013

Samsökningsmöjligheter och mediesamarbete

En av de bärande tankarna bakom den nya modellen för det regionala mediesamarbetet är alla ger och alla får och de skånska biblioteken är duktiga på att låna av varandra. Genom de dagliga transporterna mellan biblioteken i Skåne (som nu varit igång i drygt två månader) ökar också möjligheterna till snabb leverans av böcker mellan biblioteken i Skåne.

En av de vanligaste synpunkterna hittills på den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne, är att det är krångligt för de bibliotek som inte ingår i  något katalogsamarbete, att låna av grannbiblioteken inom samma delregion. När det gäller samsökningsmöjligheter har biblioteken i exempelvis Skåne NV med sin gemensamma katalog en stor fördel och medieflödet mellan de 11 biblioteken i samarbetet är stort. Intressant är också att Skåne NV inlån från bibliotek utanför Skåne NV, minskat med över 60% sedan den gemensamma katalogen sjösattes.

Den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne kan också ses som ett steg på vägen mot en gemensam skånsk infrastruktur för media och information. Så här beskrivs det i den regionala kulturplanen för Skåne 2013-2015: "Region Skåne ska tillsammans med kommunerna arbeta för en gemensam infrastruktur för media och information i Skåne. Utvecklingen är snabb och dynamisk och går mot ett gemensamt skånskt mediebestånd, via ett antal delprojekt. Målet är att de skånska medborgarna ska ha likvärdig tillgång till media..."

Samtidigt händer det ju saker nationellt när det gäller bibliotekens gemensamma infrastruktur. Att nationella samsökningstjänster som Bibliotek.se och Bibliotek24  läggs ner, gör att allt större hopp ställs till Libris som nationell katalog.  Libris-tanken innebär ju att alla bibliotek i Sverige drar sitt strå till stacken. Kultur Skåne har bland annat därför beviljat projektbidrag ur den utvecklingspott som är kopplad till den nya modellen för regionalt mediesamarbete, för biblioteken i Skåne NV, för att undersöka och förbereda för att biblioteken i Skåne NV blir Libris-bibliotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar