måndag 18 mars 2013

Bibliotek.se läggs ner

I november 2013 stängs Bibliotek.se ned. Beslutet har tagits gemensamt av KB och BTJ Sverige AB. Bibliotek.se utvecklades hösten 2001 som ett samarbetsprojekt mellan Kungliga biblioteket/Libris och BTJ Sverige AB, och är ett gemensamt gränssnitt mellan Libris och BURK som möjliggjort samsökning i svenska offentligt finansierade samlingar av böcker, kartor, skivor, musiktryck, videokassetter, ljudböcker, talböcker, punktskriftsböcker, tidningar, tidskrifter mm. Söktjänsten har inte vidareutvecklats sedan 2001.
Idén om samsökning i de offentligt finansierade bibliotekens samlingar diskuteras och vidareutvecklas idag inom KB i det pågående arbetet med en nationell katalog. Läs om aktuell status för Nationell katalog på Libris bloggen: http://librisbloggen.kb.se/category/nationell-katalog/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar