fredag 22 mars 2013

Utvecklingsprojekt inom den nya modellen för regionalt mediesamarbete

Enligt den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne kommer BBM att lägga större fokus på utvecklingsarbete när det gäller kompletterande medieförsörjning än tidigare. Läs mer om på Kultur Skånes hemsida: http://www.skane.se/kultur/mediesamarbete eller här på bloggen: http://bibliotekbildningochmedia.blogspot.se/search/label/regionalt%20mediesamarbete

Under 2013 är följande utvecklingsområden prioriterade:
  • Mångspråk
  • E-medier
  • Delregionala medieplaner
Sex projekt har beviljats projektstöd för utvecklingsarbete inom den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne:
  • Malmö stadsbibliotek för förstudie och prototyputveckling av en ny e-bokstjänst.
  • Kävlinge bibliotek för ett projekt kring virtuella bokhyllor på perronger och/eller busshållplatser i Kävlinge kommun.
  • Malmö stadsbibliotek för en förstudie kring en webbplats med mångspråkigt digitalt material från den danska bibliotekstjänsten Bibzoom.dk.
  • De 11 biblioteken i Skåne NV-samarbetet för en förstudie kring biblioteken i Skåne NV som Libris-bibliotek.
  • Simrishamns bibliotek för en förstudie gällande införande av klassifikationssystement Dewey i en eller flera kommuner i sydöstra Skåne.
  • Helsingborg stadsbibliotek för ett projekt kring Digital Storytelling i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg.
Läs mer om utvecklingsprojekten här

När det gäller delregionala medieplaner kommer den delregionala mediestrategi som Annelien van der Tang Eliasson tagit fram för biblioteken i Skåne NV att presenteras på nästa chefsmtöe 25/4 samt på ett möte kring mediefrågor för all intresserad bibliotekspersonal i Skåne, med preliminärt datum 27/5. Erfarenheterna, metoderna och frågeställningarna från Skåne NV tror jag är intressanta även för övriga delregioner i Skåne.

Utöver ovan nämnda utvecklingsprojekt vill BBM också att lägga särskilt fokus på mångfaldsfrågan under året. Vi vill i samarbete med bland andra Internationella biblioteket och intresserade bibliotek i Skåne, utveckla bibliotekens verksamhet för användare som pratar andra språk än svenska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar