fredag 5 april 2013

"Vild med Bibliotek" - dansk användarundersökning

Idag har Kulturstyrelsen i Danmark presenterat en stor användarundersökning. 27 000 brukare på 179 bibliotek har fått svara på hur de upplever biblioteken och deras verksamhet. Vid en snabb genomläsning kan man känna igen mycket från andra undersökningar; att den typiske användaren är kvinna över 45 år, fortfarande kommer de flesta personerna till biblioteket för att låna böcker och man är nöjd med verksamheten (hela 94 % menar att de får den hjälp de behöver och 91 % anser att bibliotekspersonalen är synlig och uppmärksam). Ett avsnitt i rapporten handlar om åbne biblioteker, något som kan vara extra intressant att födjupa sig i för de som är intresserade av meröppet.

De goda resultaten är lite förvånande med tanke på de stora neddragningar som genomförts på danska bibliotek de senaste åren (369 miljoner de senaste sex åren) och det har redan kommit synpunkter på rapporten och de slutsatser man drar. Debatten lär fortsätta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar