onsdag 27 november 2013

Vad kostar (bristen på) skolbibliotek?

Häromdagen kom en intressant nyhet när det gäller skollagen och skolinspektionens uppföljning av hur skolorna tar ansvar för skolbiblioteksverksamheten: "Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 200 000 kronor för att få Jensen education college AB att skyndsamt ge eleverna vid Jensen gymnasium i Linköping tillgång till ett skolbibliotek som uppfyller skollagens krav."

...och så här svarar den aktuella skolan
Frågan är ju (som vanligt) ytterst vad som egentligen är ett skolbibliotek. Och var går gränsen innan bristen på skolbibliotek blir kostsam för en skola även i det korta perspektivet, i form av vite.

Edward Jensinger, utvecklingschef vid skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg (tidigare rektor i Malmö) har skivit ett  blogginlägg omkring kostnaderna för att driva ett skolbibliotek, och kostnaderna för att INTE göra det. Mycket intressant inte minst i ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar