torsdag 14 november 2013

Ny folkbildningsproposition mars 2014

Regeringen har för avsikt  lägga fram en folkbildningsproposition i mars nästa år. Det framkom när Folkbildningsrådets representantskap den 13 november hade sitt höstsammanträde.

Propositionen kommer att behandla folkbildningsutredningens förslag, Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering SOU 2012:72, som presenterades i oktober 2012 samt det som framkom i den efterföljande remissomgången.

Utbildningsdepartementet vill nu få in ytterligare synpunkter och diskutera frågor som rör mål och syfte. Departementet kommer därför att bjuda in representanter för folkbildningen till två sammanhängande hearings.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar