onsdag 6 november 2013

Mimer konferensen i Uppsala 2013

Nu sitter jag och väntar på att åka hem efter två dagars Mimer konferens i Uppsala. Mimer står  för nationellt program för folkbildningsforskning och de anordnar årligen en mötesplats för praktiker och teoretiker. Det är fjärde året jag åker tillsammans med en forskare som med utgångspunkt från studieförbundens årliga fokusområde skrivit en rapport som presenterats på Mimer. I år är temat unga och unga vuxna och rubriken på rapporten är Socialt kapital i studieförbundens verksamheter av  Peter Håkansson forskare vid Malmö högskola. Idag på eftermiddagen presenterade Peter sitt paper och det gick bra samt  efterföljdes av en intressant diskussion om studieförbundens roll som möjliggörare av möten mellan olika grupper av människor.

I år var det många presentationer av forskning som är på gång gällande läsande, litcracy och bokcirklar. Professor Kerstin Rydbeck vid ABM Uppsala har precis fått forskningsmedel för att bedriva ett forskningsprojekt om bokcirklar som vi får all anledning att följa framöver. Åse Hedemark forskare på ABM i Uppsala presenterade en ansats till ny forskning om Bibliotek och barns litteracitet: En etnografisk genusinriktad studie av barns läs- och skrivpraktiker i dagens svenska folkbibliotek. En masteruppsats "Om man tar en tråkig bok börjar den sova" om att läsa för hundar gav ett nytt perspektiv på läsande tillsammans skriven av Lovisa Öhlund.

Intressant att notera är att man på Uppsala universitet skapat en tvärvetenskaplig forskningsnod på tema kultur, demokrati och medborgarskap där forskare och studenter  tillsammans arbetar i olika projekt. Det är nu samma forskningsnod  som bjuder in till en tvärvetenskaplig konferens den 24-25 april för teoretiker och praktiker på temat Litteratur och demokrati: unga läsare, identitet och litteracitet. Just nu har ni möjlighet att skicka in papers om ni har något spännande på gång som ni vill presentera och diskutera i april nästa år. Skicka in till Åsa Hedemark.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar