måndag 4 november 2013

Medie- och informationskunnighet och Statens medieråd

Nya rapporter från Statens medieråd 
Småungar & medier och Ungar & medier är de två senaste rapporterna från rådet. Ytterligare en rapport om Föräldrar & medier kommer snart.
Förutom att lansera dessa två rapporter har Statens medieråd arrangerat ett nordiskt expertmöte kring medie- och informationskunnighet (MIK) tillsammans med Nordicom.

Den 27 november lanserar Statens medieråd en ny webbresurs i medie- och informationskunnighet, MIK. Webbplatsen riktar sig främst till lärare och andra vuxna som arbetar med barn och unga samt till föräldrar.

Läs också om de dagar kring MIK för bibliotekarier som arrangerats i Malmö och Västerås tillsammans med regionala samarbetspartners.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar