fredag 8 november 2013

Tips på uppsats och avhandling med koppling till skolans värld

På Mimer konferensen fick jag nys om en ny masteruppsats från ABM Uppsala "Döende böcker och levande texter. En kvalitativ studie om barns syn på läsning, text och bibliotek"  2013 av Annika Nagorsen Kastlander. Annika har gjort en studie på 6-13 åringars syn på läsning, text och bibliotek.

En avhandling  från 2011 av Anna Lundh som ni kanske redan känner  Doing Research in Primary School. Information Activities in Project-Based Learning. På ett övergripande plan visar studierna att införandet av projektbaserade arbetsmetoder, tillsammans med införandet av IKT i grundskolan är en inte helt friktionsfri process, eftersom de nya metoderna och de nya redskapen kolliderar med de traditionella undervisningsmetoder och traditionella verktyg för kommunikation som fortfarande används i grundskolan.

Intressant läsning i väntan på att gåsen ska blir klar!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar